ειδήσεις

«Το διαδίκτυο που θέλουμε»: εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς

Ένα εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς, που σχεδιάστηκε από εκπαιδευτικούς, ήρθε να προστεθεί στα μέσα που διαθέτουν, προκειμένου να βοηθήσουν τους εφήβους στην Ελλάδα να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες που παρέχουν οι διαδικτυακές τεχνολογίες, για να γίνουν σκεπτόμενοι και υπεύθυνοι πολίτες. Έτσι, το επιτυχημένο παράδειγμα του The Web We Want («Το διαδίκτυο που θέλουμε»), παιδαγωγικά κατάλληλο για μαθητές 12-16 ετών, με την έγκριση του ΙΕΠ, έρχεται να ακολουθήσει το The Web We Want για εκπαιδευτικούς. Το βιβλίο αποτελεί μια συλλογή από σχέδια μαθημάτων, τα οποία προτείνουν ιδέες και δραστηριότητες για να ενθαρρύνουν τους νέους να αναπτύξουν δεξιότητες δημιουργικής και κριτικής σκέψης, απαραίτητες για μια ενδιαφέρουσα και γεμάτη ζωή στον κόσμο του αύριο.
Κάθε ενότητα περιλαμβάνει μια ποικιλία πρακτικών ασκήσεων, που δίνουν στους εφήβους τη δυνατότητα, ατομικά και, κυρίως, ομαδικά και συνεργατικά, να επικοινωνήσουν τις εμπειρίες τους, να ανταλλάξουν συμβουλές και εργαλεία που μπορούν να μοιραστούν με άλλους νέους σε όλο τον κόσμο, να διερευνήσουν τις δικές τους διαδικτυακές συμπεριφορές και πρακτικές, αλλά και να στοχαστούν πάνω σε αυτές. Χρησιμοποιώντας αυτό το υλικό, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από το διαδίκτυο και να αποκτήσουν δεξιότητες απαραίτητες για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία και ζωή. Το εγχειρίδιο σχεδιάστηκε από το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο σε συνεργασία με το δίκτυο Insafe, ενώ για την ανάπτυξή του συνέβαλαν εκπαιδευτικοί από την Ευρώπη, καθώς συμμετείχαν ενεργά στη δημιουργία και την πιλοτική εφαρμογή του.

About Freegr network

Από το Blogger.