ειδήσεις

Καλό καθάρισμα για την Registry των Windows

Το Μητρώο (Registry) του υπολογιστή είναι μια βάση δεδομένων στην οποία αποθηκεύονται οι περισσότερες ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος αλλά και τον προγραμμάτων που έχουν εγκατασταθεί στον υπολογιστή. Για να ανοίξει το μητρώο του υπολογιστή και να είναι δυνατή η επεξεργασία του θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε την λέξη regedit στην εκτέλεση (RUN) του μενού έναρξης (Windows XP).
Στα Windows XP τα περιεχόμενα του μητρώου βρίσκονται σε διάφορα αρχεία στους φακέλους c:/windows/system32/Config και στους φακέλους Documents and Settings του κάθε χρήστη.
Το Μητρώο Registry του υπολογιστή είναι μια βάση δεδομένων στην οποία αποθηκεύονται οι περισσότερες ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος αλλά και τον προγραμμάτων που έχουν εγκατασταθεί στον υπολογιστή. Για να ανοίξει το μητρώο του υπολογιστή και να είναι δυνατή η επεξεργασία του θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε την λέξη regedit στην εκτέλεση RUN του μενού έναρξης Windows XP.
Οι τιμές των περιεχομένων των κλειδιώνΣτα WindowsXP είναι οι εξής:
REG BINARY Δυαδικές τιμές που εμφανίζονται σε δεκαεξαδική μορφή
REG DWORD Αριθμός 4Bytes
REG SZ Ένα αλφαριθμητικό χαρακτήρων
REG MULTI SZ Πολλαπλά αλφαριθμητικά χαρακτήρων
REG EXPAND SZ Μεταβλητή αλφαριθμητική τιμή

Για να καθαρίσει κάποιος το μητρώο του υπολογιστή, για ευνόητους λόγους, θα πρέπει να διαθέτει και ένα πρόγραμμα καθαρισμού του μητρώου υπολογιστή. Μερικά από αυτά τα προγράμματα τα οποία είναι και δωρεάν είναι αυτά: Bleachbit για κατέβασμα εδώ http://sourceforge.net/projects/bleachbit/files/bleachbit/BleachBit-0.7.2-Win32-install-full.exe/download . Το Fcleaner για κατέβασμα εδώ http://www.fcleaner.com/download.htm. Και το ccleaner το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ http://www.filehippo.com/download_ccleaner/download/ed2b2b859416fd7fbddc2c0157c6c85e/. Υπάρχουν και άλλα βέβαια απλά αυτά τα 3 θεωρώ καλύτερα και προτείνουμε για ένα γερό καθάρισμα χωρίς προβλήματα...

About Freegr network

Από το Blogger.