ειδήσεις

Ουραγός στις διαδικτυακές δημόσιες υπηρεσίες η Ελλάδα

Ενώ στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες το διαδίκτυο έχει καταστεί αξιοποιήσιμο εργαλείο ώστε να διευκολύνονται οι πολίτες στις δημόσιες υπηρεσίες, αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία, η Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία θέση μεταξύ των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, βάσει των αποτελεσμάτων της 9ης έκθεσης για
την αξιολόγηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη, η διαθεσιμότητα των διαδικτυακών δημόσιων υπηρεσιών είναι κατά μέσο όρο στην ΕΕ στο 82%, ενώ στην Ελλάδα βρίσκεται στο 48%.
Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι η διαθεσιμότητα των διαδικτυακών δημόσιων υπηρεσιών στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 13% από το 2009 στο 2010, αγγίζοντας το ποσοστό του 82%. Στην ΕΕ, τις καλύτερες επιδόσεις εμφανίζουν η Αυστρία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Μάλτα, η Σουηδία και η Πορτογαλία με 100% πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, ενώ στις τελευταίες θέσεις, μετά την Ελλάδα, βρίσκονται η Κύπρος (55%), η Ρουμανία (60%) και η Σλοβακία (63%). Η ηλεκτρονική πρόσβαση σε περισσότερες κυβερνητικές υπηρεσίες, όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτός από τον περιορισμό της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, συμβάλλει στην περικοπή δαπανών για τη δημόσια διοίκηση.
Η αξιολόγηση των επιδόσεων των κρατών-μελών πραγματοποιήθηκε με βάση 20 κύριες δημόσιες υπηρεσίες, όπως η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, η φορολογική δήλωση, η καταχώριση νέας εταιρείας και ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί για δημόσιες συμβάσεις.

About Freegr network

Από το Blogger.