ειδήσεις

Οικονομική Αστυνομία και αναβάθμιση της Δ.Η.Ε.

Η ενίσχυση της επιχειρησιακής δράσης και αποτελεσματικότητας της Ελληνικής Αστυνομίας στην καταπολέμηση τόσο του οικονομικού εγκλήματος, το οποίο επηρεάζει αρνητικά την εθνική οικονομία, όσο και του ηλεκτρονικού εγκλήματος που έχει λάβει σοβαρές διαστάσεις επιδιώκεται με την ίδρυση της Οικονομικής Αστυνομίας, αλλά και τηνπαράλληλη αναβάθμιση και αναδιοργάνωση της υφιστάμενης υπηρεσίας Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Το σχετικό προεδρικό διάταγμα δημοσιεύτηκε προχθές και προβλέπει ότι θα έχουν πανελλαδική εμβέλεια, θα υπάγονται απευθείας στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.
Εγκλήματα σε βάρος του Δημοσίου
Η Οικονομική Αστυνομία θα έχει ως αποστολή την πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών εγκλημάτων και ιδίως αυτών που τελέστηκαν σε βάρος των συμφερόντων του Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας ή έχουν τα χαρακτηριστικά οργανωμένου εγκλήματος. Υπό την εποπτεία του καθ’ ύλην αρμόδιου Εισαγγελέα για το Οργανωμένο Έγκλημα, θα αποτελείται, στην εσωτερική της δομή, από τέσσερα τμήματα με ξεχωριστές αρμοδιότητες, αλλά συμπληρωματικές στη συνολική της δράση.
Έτσι, το «Τμήμα Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας» θα ασχολείται με τα εγκλήματα που διαπράττονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και βλάπτουν ή απειλούν τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στο ίδιο πλαίσιο, το «Τμήμα Προστασίας Οικονομίας» θα ασχολείται με τα εγκλήματα που επιφέρουν βλάβη στα έσοδα του δημοσίου και επηρεάζουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Το «Τμήμα Φορολογικής Αστυνόμευσης» θα ασχολείται με τα εγκλήματα που αφορούν στη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία και το «Τμήμα Κοινωνικής και Ασφαλιστικής Προστασίας» θα ασχολείται με τις παραβάσεις σε βάρος Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Περίθαλψης των πολιτών.
Αναβάθμιση της Δ.Η.Ε.
Αντίστοιχα, αναδιοργανώνεται, βελτιώνεται και εξειδικεύεται η δομή, η αποστολή και ο ρόλος της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με αποστολή την πρόληψη ή έρευνα και η καταστολή εγκλημάτων ή αντικοινωνικών συμπεριφορών που διαπράττονται μέσω του διαδικτύου ή άλλων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Θα αποτελείται και αυτή από τέσσερα τμήματα:
ΔΙΩΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Γενικών Υποθέσεων και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: εγκληματικές πράξεις που διαπράττονται στα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ψηφιακής αποθήκευσης ή
μέσω αυτών.
Προστασίας Ανηλίκων: εγκλήματα που διαπράττονται κατά των ανηλίκων με τη χρήση του διαδικτύου και άλλων μέσων ηλεκτρονικής ή ψηφιακής επικοινωνίας και αποθήκευσης
Προστασίας Λογισμικού και Πνευματικών Δικαιωμάτων: υποθέσεις παράνομης διείσδυσης σε
υπολογιστικά συστήματα, κλοπής, καταστροφής ή παράνομης διακίνησης λογισμικού υλικού, ψηφιακών δεδομένων και οπτικοακουστικών έργων. Τέλος θα υπάρχει ο τομεάς της Ασφάλειας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για το Δημόσιο...

About Freegr network

Από το Blogger.