ειδήσεις

3ο Συνέδριο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Το Greek ICT Forum, η θεσμικά αναγνωρισμένη Διοργάνωση στους τομείς της Πληροφορικής και των Ψηφιακών Υποδομών Επικοινωνιών και μπροστά σε καθοριστικές συγκυρίες για την πορεία του Κλάδου των ΤΠΕ στην Ελλάδα διοργανώνει την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013 στο Αμφιθέατρο του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα) από τις 09:00 - 17:00, την 3η ετήσια συνάντηση των πολιτικών, θεσμικών, επιχειρηματικών και στελεχιακών παραγόντων με βασικό θεματικό άξονα: "Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: Ξεπερνώντας τα @διέξοδα της Γραφειοκρατίας και της @δράνειας"
 Η πρωτοβουλία του Greek ICT Forum έχει εξελιχθεί σε ένα νέο διακριτό Συνέδριο με στόχο να αποτελέσει βήμα ανταλλαγής απόψεων και προτάσεων από όλους τους πολιτικούς, θεσμικούς και επαγγελματικούς Φορείς ως το «σημείο αναφοράς» στον χώρο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και έχει πετύχει να συνθέσει τις πολιτικές, θεσμικές, τεχνολογικές, διαχειριστικές και επιχειρηματικές διαστάσεις του μεγάλου τομέα στον οποίο στηρίζεται μεγάλο μέρος της προσπάθειας εκσυγχρονισμού της χώρας. Η διοργάνωση του 3ου e-Government Forum έρχεται λίγο μετά την ανακοίνωση της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση από το αρμ.οδιο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, και θεσμική αιγίδα των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, επίσης με την αιγίδα των Γενικών Γραμματειών Εσόδων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον για την θεματολογία και τους στόχους του Συνεδρίου. Όπως και στην προηγούμενη συνάντηση e-Government στη συνάντηση, αναμένεται να προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον, έχουν κληθεί και συμμετέχουν πολιτικοί, θεσμικοί και επαγγελματικοί παράγοντες από όλους τους τομείς των ΤΠΕ.

About Freegr network

Από το Blogger.