τεχνολογία

ΕΕΛ/ΛΑΚ: Επιστολή για ανοιχτά δεδομένα στη Δημόσια Διοίκηση

Με επιστολή της στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η ΕΕΛ/ΛΑΚ (Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα) ζητά την παρέμβαση του για την άμεση εφαρμογών των νόμων για την περαιτέρω χρήση δημοσίων δεδομένων και πληροφοριών οι οποίοι βρίσκονται σε ισχύ. Σύμφωνα με την ΕΕΛ/ΛΑΚ, εδώ και περισσότερο από έναν μήνα, χωρίς να υπάρχει καμία επίσημη εξήγηση έχει πάψει να προσφέρεται σε πολίτες και επιχειρήσεις η υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων η οποία επέτρεπε την αυτόματη λήψη βασικών στοιχείων φυσικών προσώπων που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα καθώς και νομικών προσώπων.
Η υπηρεσία αυτή επέτρεπε την αυτοματοποιημένη πραγματοποίηση ενός σημαντικού μέρους των ηλεκτρονικών συναλλαγών, χωρίς την εισαγωγή με χειροκίνητο τρόπο στοιχείων, οδηγώντας σε εξοικονόμηση χρόνου και κόστους. Παράλληλα, διευκολύνθηκε ο έλεγχος των πλαστών τιμολογίων, καθώς κατέστη δυνατή η διασταύρωση των βασικών στοιχείων των συναλλασσόμενων. Το άνοιγμα των δεδομένων και η Οδηγία για την περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας, αποτελούν βασικό άξονα του ψηφιακού θεματολογίου της Ευρώπης για το 2020 έχοντας ως βασικό στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής πληροφοριακής αγοράς, τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και περισσότερων θέσεων εργασίας. Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια παγκοσμίως ώστε να καταστεί η Διοίκηση πιο ανοικτή, με έμφαση στην παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη και την επιχείρηση και τη διάθεση δημοσίων δεδομένων ανοικτών προς όλους. Πριν μία εβδομάδα, οι Η.Π.Α εξέδωσαν αντίστοιχους κανονισμούς ενώ στις 15/5/2013 εκδόθηκε ανεξάρτητη έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο που καλεί για μια ακόμη πιο ανοικτή πολιτική δημοσίων δεδομένων. Στην Ελλάδα, η προσπάθεια για το άνοιγμα δεδομένων στη Δημόσια Διοίκηση ξεκίνησε με την εφαρμογή της Οδηγίας για την Περαιτέρω Χρήση της Δημόσιας Πληροφορίας με τον Ν.3448/2006 και συνεχίστηκε με τον Ν. 3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τον Ν.3882/2010 για τα Γεωχωρικά Δεδομένα. Ως μέλος του Open Government Partnership (OGP), η Ελλάδα έχει ρητές υποχρεώσεις ως προς το άνοιγμα των δεδομένων και την περαιτέρω χρήση αυτών για τη στήριξη τόσο της διαφάνειας, όσο και της βιώσιμης ανάπτυξης.

About Freegr network

Από το Blogger.