τεχνολογία

Ericsson και Cisco για τη διαχείριση υπηρεσιών δικτύου νέας γενιάς

Η Ericsson ανακοίνωσε το λανσάρισμα του Ericsson Dynamic Service Manager, το αποτέλεσμα της κοινής συνεργασίας μεταξύ Ericsson και Cisco, με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και των δύο εταιρειών. Η παραδοσιακή διαχείριση υπηρεσιών δικτύου εστίαζε συνήθως σε μία τεχνολογία και είχε έναν πάροχο ανά τομέα. Ως εκ τούτου, η επέκταση για το συντονισμό πολλαπλών domains, τεχνολογιών και εξοπλισμού από διαφορετικούς πάροχους επιβάλλει εξατομικευμένες διαδικασίες διαχείρισης υπηρεσιών.
Το Ericsson Dynamic Service Manager δίνει τη δυνατότητα στους πάροχους υπηρεσιών να ρυθμίζουν, να παρακολουθούν και να βελτιστοποιούν με δυναμικό τρόπο, τους διαθέσιμους πόρους δικτύου, για εφαρμογές σε περιβάλλοντα πολλαπλών domain και πάροχων δικτύου. Το προϊόν συνδυάζει τα κορυφαία συστήματα OSS και διαχείριση δικτύου της Ericsson, καθώς και την εξειδίκευση της Cisco στον τομέα των IP, και επικεντρώνεται σε πολλαπλούς πάροχους mobile backhaul, IP κορμού και VPNs επιχειρήσεων.

About Freegr network

Από το Blogger.