ειδήσεις

Σημαντικό κενό ασφαλείας στο Linux

Ειδικοί ασφαλείας επισημαίνουν ένα σημαντικό κενό ασφαλείας στο Linux, το οποίο μπορεί να επηρεάσει αρκετές συσκευές. Το bug που ανακαλύφθηκε από έναν μηχανικό της Google αφορά στην βιβλιοθήκη GNU C που είναι και η κύρια πηγή του κώδικα Linux. Ήδη έχουν κυκλοφορήσει κατάλληλα patches από την Google και την Red Hat, προκειμένου να διορθωθεί το σφάλμα. Εκτός από το συγκεκριμένο σφάλμα, με τα κατάλληλα patches διορθώνονται και άλλα bugs που έχουν ανακαλυφθεί από τους ειδικούς.
Το πρόβλημα προκύπτει, σύμφωνα με το PC Magazine, όταν ένας υπολογιστής ή μια άλλη συσκευή με λειτουργικό σύστημα Linux κάνει ένα αίτημα σε έναν DNS Server. Οι hackers θα μπορούσαν να επέμβουν στην απάντηση που λαμβάνει το σύστημα από τον DNS Server και μέσα σε αυτή να ενσωματώσουν εκτελέσιμο κακόβουλο κώδικα που μπορεί να τους δώσει μερικό έλεγχο των συσκευών.

About Freegr network

Από το Blogger.