τεχνολογία

H Google ενισχύει την υπηρεσία App Maker

H Google δίνει σε όσους δεν έχουν ειδικές γνώσεις προγραμματισμού την υπηρεσία App Maker για τη δημιουργία εφαρμογών. Με το Google App Maker η δημιουργία βασικών εφαρμογών ακόμα και από εκείνους τους χρήστες που δεν έχουν ειδικές γνώσεις γίνεται εύκολη με την τοποθέτηση αντικειμένων και πεδίων ανάλογα με τις δυνατότητες που θέλει να έχει κανείς η κάθε εφαρμογή. Μέσα από τη λογική του drag and drop μπορεί κανείς να σχεδιάσει βασικές δομές μίας mobile εφαρμογής, ενώ είναι εύκολη η ενσωμάτωση στοιχείων από όλες τις γνωστές υπηρεσίες της Google, όπως είναι οι Χάρτες, οι Επαφές και άλλες.
Με το Google App Maker δεν χρειάζεται να ενδιαφέρεται κανείς για όλα όσα βρίσκονται στο παρασκήνιο, αλλά να εστιάζει στο τι θέλει να εμφανίζεται στο προσκήνιο, σύμφωνα με το TechCrunch. Σε κάθε περίπτωση, το Google App Maker φαίνεται πολύ απλό στη χρήση του για όλα τα επίπεδα γνώσης των χρηστών του. To App Maker είναι διαθέσιμο μέσα από το G Suite του Google Cloud, ενώ η Google έδωσε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για το ποιες είναι οι προτεινόμενες εφαρμογές που μπορούν να συνεργαστούν αρμονικά με τις υπηρεσίες του G Suite. Αυτές οι εφαρμογές είναι, σύμφωνα με το TechCrunch, τα Virtru, LumApps, DocuSign, Freshdesk, Zoho Invoice, Xero και Asana.

About Freegr network

Από το Blogger.