τεχνολογία

Πώς η τεχνολογία επηρεάζει το μέλλον του ανθρώπινου δυναμικού

Μόλις το 42% των CEOs του τεχνολογικού κλάδου σχεδιάζει κάποια αναβάθμιση των δεξιοτήτων για την πλειονότητα των εργαζομένων τους, παρά τις προσδοκίες για τον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) θα επηρεάσει την εργασία, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του 2019 της KPMG με τίτλο «The future of HR in the technology sector (Το μέλλον του Ανθρώπινου Δυναμικού στον τομέα της τεχνολογίας)».
Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με μια έκθεση του 2018 του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, από την οποία προκύπτει ότι έως το 2022 τουλάχιστον 54% των εργαζομένων σε όλους τους κλάδους θα χρειαστούν σημαντική ανανέωση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους λόγω της AI (Artificial Intelligence) και άλλων τεχνολογιών αυτοματοποίησης, ώστε να ανταποκριθούν σε μελλοντικές ανάγκες που αφορούν το εργατικό δυναμικό.
Οι εταιρείες εφαρμόζουν στρατηγικές που έχουν σχεδιαστεί ώστε να ενσωματώνουν την ανάλυση δεδομένων, την έξυπνη αυτοματοποίηση, την Τεχνητή Νοημοσύνη και άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες, οι οποίες θα απαιτήσουν τη διαμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού τους με τρόπο που θα διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοί τους θα διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες και την τεχνογνωσία ώστε να επιτύχουν σε έναν χώρο εργασίας που γίνεται ολοένα πιο ψηφιακός, παγκόσμιος και ευέλικτος», αναφέρει ο Tim Zanni, KPMG Global Technology Sector leader, που προσθέτει: «Παρά τις νέες αυτές απαιτήσεις της αγοράς, αρκετοί CEOs στον τεχνολογικό κλάδο δεν έχουν αναλάβει ακόμα κάποιες πρωτοβουλίες αναβάθμισης δεξιοτήτων».
Η έκθεση της KPMG αναλύει τις απόψεις των CEOs και των στελεχών των τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού εταιρειών του παγκόσμιου τεχνολογικού κλάδου, καθώς και τις απόψεις ηγετικών στελεχών και επαγγελματιών του κλάδου από τρεις γενιές (Millenials, Γενιά X και πρώτη μεταπολεμική γενιά - Baby Boomers) σε μια σειρά κρίσιμων επιχειρηματικών ζητημάτων και προκλήσεων.
Πέρα από τη διστακτικότητα των CEOs, επιφυλάξεις σχετικά με τον μετασχηματισμό του εργατικού δυναμικού εκφράζονται και από τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού. Ενώ σε ποσοστό σχεδόν 70% τα στελέχη των τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε τεχνολογικές εταιρείες αναγνωρίζουν την ανάγκη για το μετασχηματισμό του εργατικού δυναμικού, μόλις το 50% έχει καταρτίσει κάποιο σχετικό σχέδιο.
Στην έκθεση της KPMG επισημαίνονται οι διαφορετικές οπτικές που εκφράζονται από τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού και από τρεις γενιές επαγγελματιών και ηγετικών στελεχών του τεχνολογικού τομέα σχετικά με τον αντίκτυπο της ΤΝ στις θέσεις εργασίας. Μόλις το 47% των στελεχών Ανθρώπινου Δυναμικού στον τεχνολογικό κλάδο πιστεύει ότι η ΤΝ θα δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας από αυτές που θα εξαλείψει, σε σύγκριση με το 65% των Millenials, το 88% των τεχνολογικών ηγετών της Γενιάς Χ και το 96% των τεχνολογικών ηγετών των Baby Boomers.
Ακολουθούν κάποιες συστάσεις για τους CEOs και τους επικεφαλής των τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε τεχνολογικές εταιρείες όπως προκύπτουν από την έρευνα:
  • Αναδιαμορφώστε το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και την αξία του για την επιχείρησή σας, χρησιμοποιώντας εφαρμογές και νέες δεξιότητες για να ενισχύσετε την αξία των τεχνολογιών μετασχηματισμού όπως η ΤΝ και η ανάλυση δεδομένων.
  • Αποδεχτείτε την κατάρτιση και τον αναπροσδιορισμό των ρόλων των εργαζομένων σας καθώς είναι ζωτικής σημασίας για το εργατικό δυναμικό του μέλλοντος.
  • Ετοιμαστείτε να εντάξετε την ΤΝ σε ένα συνεργατικό μελλοντικό ανθρώπινο δυναμικό που συνδυάζει την ανθρώπινη με τη ψηφιακή εργασία.
  • Εκτιμήστε τους εργαζομένους σας ως «πελάτες» σε ένα χώρο εργασίας που γίνεται ολοένα πιο ψηφιακός, παγκόσμιος και ευέλικτος.
  • Εξοικειωθείτε με τις νέες τεχνολογίες για να αυξήσετε τη διασυνδεσιμότητα και να στηρίξετε μια θεμελιώδη ανθρωποκεντρική ατζέντα καθώς αναπροσδιορίζονται τα καθήκοντα και οι ρόλοι.

About Freegr network

Από το Blogger.