τεχνολογία

Οι επιχειρήσεις στρέφονται στην τεχνολογία ως αντίδοτο...

Η HP ανακοίνωσε τα αποτελέσματα μιας νέας παγκόσμιας έρευνας που δείχνει ότι οι οργανισμοί σε όλο τον κόσμο περιμένουν από την τεχνολογία να τους βοηθήσει να ανταποκριθούν στις τρέχουσες προκλήσεις, οι οποίες προέρχονται από την αβεβαιότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αλλά και να προβλέψουν τις μελλοντικές επιχειρησιακές τους ανάγκες.
Σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα, πάνω από το 90% των ανώτερων στελεχών που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων πιστεύει ότι οι οικονομικοί και επιχειρηματικοί κύκλοι θα συνεχίσουν να χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα στα επόμενα χρόνια. Οι εφτά στους δέκα πιστεύουν ότι η νέα κατάσταση στην οικονομία θα τους οδηγήσει στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο γίνεται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός.
Σχεδόν το 75% των κορυφαίων στελεχών δηλώνει ότι το τμήμα πληροφορικής τους παίζει ρόλο-κλειδί για την επιτυχία της επιχείρησης. Οκτώ στους δέκα πιστεύουν ότι η νέα κατάσταση στην οικονομία θα απαιτήσει σημαντικά μεγαλύτερη χρήση της τεχνολογίας, η οποία θα πρέπει να επικεντρώνεται στις ανάγκες της αγοράς.
«Η τεχνολογία αποτελεί κινητήριο δύναμη κάθε οργανισμού. Για να επιτύχουν οι οργανισμοί, οφείλουν να είναι ευέλικτοι στη χρήση της τεχνολογίας, ώστε να διαχειριστούν τις αλλαγές και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες», δήλωσε η Ann Livermore, Executive Vice President, HP Enterprise Business. «Η HP πιστεύει ότι η τεχνολογία μπορεί και πρέπει να συνεισφέρει σημαντικά στη δυνατότητα κάθε οργανισμού όχι απλώς να ανταπεξέρχεται στις συνθήκες της αγοράς, αλλά να επιτυγχάνει. Οι πελάτες μας συμφωνούν σε αυτό», συμπλήρωσε.
Μετάβαση προς την καινοτομία
Σύμφωνα με το 84% των κορυφαίων στελεχών, η καινοτομία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία του οργανισμού τους στο νέο οικονομικό περιβάλλον. Τα δύο τρίτα (2/3) από αυτούς χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να αναγνωρίσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, ενώ το 71% δήλωσε ότι θα προχωρούσε σε περισσότερες τεχνολογικές επενδύσεις, αν μπορούσε να δει πως αυτές οι επενδύσεις ανταποκρίνονται στις ανάγκες του οργανισμού για αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών και έγκαιρη προσαρμογή στις συνθήκες της αγοράς.
Αιτήματα για άμεση αλλαγή
Ακόμη, η έρευνα δείχνει ότι το 80% των οργανισμών θεωρεί ότι η προσέγγιση του απέναντι στην τεχνολογία και τα επιχειρηματικά ζητήματα πρέπει να είναι πιο ευέλικτη, για να ανταποκριθεί στις εναλλαγές των αναγκών των πελατών.
Περισσότεροι από τους μισούς (ποσοστό άνω του 50%) των διευθυντών τμημάτων πληροφορικής σε όλο τον κόσμο καλούνται να προχωρήσουν σε συχνές και άμεσες αλλαγές στην τεχνολογία των οργανισμών, ώστε να υποστηρίξουν τις επιχειρησιακές δραστηριότητες (το συγκεκριμένο ποσοστό κυμαίνεται από το 65% στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής έως και το 49% στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού). Ελάχιστοι διευθυντές τμημάτων πληροφορικής – μόλις 6% συνολικά – δήλωσαν ότι δεν καλούνται να προχωρήσουν σε άμεσες τεχνολογικές αλλαγές για να ανταποκριθούν στις επιχειρησιακές ανάγκες. Το 62% συμφωνεί ότι για τα επόμενα δυο με τρία χρόνια, θα χρειαστεί να προχωρήσει σε συχνές αλλαγές στις τεχνολογικές του πλατφόρμες.
Επιτυχία ακόμη και σε συνθήκες αβεβαιότητας
Το 89% των οργανισμών σε όλο τον κόσμο πιστεύει ότι είναι πιθανό οι επιχειρήσεις που ακολουθούν παραδοσιακές μεθόδους αναπτυξιακού σχεδιασμού να υστερήσουν σε σχέση με αυτές που είναι ιδιαίτερα ικανές στην αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας σε περιόδους αβέβαιου επιχειρηματικού κλίματος.

About Freegr network

Από το Blogger.