ειδήσεις

Ημερίδα για τα Ασύρματα Ευρυζωνικά Δίκτυα

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης (ΙΠΣΥΠ) του Ερευνητικού Κέντρου "Αθηνά" διοργανώνει ημερίδα με θέμα "Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας Βάσει Θέσης σε Ασύρματα Ευρυζωνικά Δίκτυα" την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2009 και ώρα 11:00 στο Κέντρο Καινοτομίας Μικροηλεκτρονικής (Αμφιθέατρο Coral Reef).
Αντίκειμενο της ημερίδας είναι η νέα υπηρεσία εντοπισμού θέσης που σχεδίασε το ΙΠΣΥΠ στα πλαίσια του έργου "Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας Βάσει Θέσης σε Ασύρματα Ευρυζωνικά Δίκτυα" και η οποία βασίζεται στις WiFi υποδομές της χώρας. Για τις ανάγκες της υπηρεσίας αυτής αναπτύχθηκαν:
το σύστημα χαρτογράφησης των ασύρματων ευρυζωνικών σημείων πρόσβασης, το σύστημα αποθήκευσης και επεξεργασίας των μετρήσεων πεδίου (το οποίο δύναται να παράγει χάρτες κάλυψης των σημείων πρόσβασης), οι διαδικτυακές υπηρεσίες παροχής θέσης και το λογισμικό "πελάτης" για φορητές συσκευές και κινητά τηλέφωνα.
Επιπλέον για πρώτη φορά κατέστη δυνατή η εκτίμηση του βαθμού διάδοσης αλλά και των χαρακτηριστικών χρήσης των ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων WiFi, μέσα από τη
χαρτογράφηση 30 δήμων της χώρας. Στη διάλεξη αυτή θα παρουσιαστούν τα επιμέρους συστήματα που αναπτύχθηκαν αλλά και τα πορίσματα της μελέτης διείσδυσης των δικτύων WiFi στη χώρα.
Το έργο «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας Βάσει Θέσης σε Ασύρματα Ευρυζωνικά Δίκτυα» εντάσσεται στο Μέτρο 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της
Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

About Freegr network

Από το Blogger.