ειδήσεις

Bluetooth και ασύρματες μεταφορές δεδομένων

Το Bluetooth είναι ένα πρότυπο για ασύρματες συνδέσεις περιορισμένης εμβέλειας. Χρησιμοποιείτε για την επικοινωνία ασύρματων συσκευών μεταξύ τους ή με PC (π.χ., για συχρονισμο δεδομένων,data synchronization, ασύρματο προσωπικό δίκτυο ( WPAN,Wireless Personal Αrea Νetworks) σε κινητά τηλέφωνα. Αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιεί ένα από τα καλύτερα συστήματα ολοκληρωμένα χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, τα οποία μπορούν να πραγματοποιούν αμφίδρομες ραδιοζεύξεις.

Εκδόσεις  Bluetooth
1.x Bluetooth Aυτή η έκδοση έχει σχεδόν αν όχι καθόλου εξαφανιστεί αν θέλετε μπορείτε βρείτε μια συσκευή 1.x μόνο μεταχειρισμένη, εκτός αν φυσικά είστε συλλέκτης.

Δυνατότητες - Βασικές bluetooth (αυτό θα ήταν για ένα θεωρητικό ανώτατο όριο του 1 Mbps ταχύτητα δεδομένων)

Bluetooth 2.x -> Η πιο δημοφιλής παραλλαγή, ιδιαίτερα 2.1. Η έκδοση 2.1 καθιστά ευκολότερη την αντιστοίχιση με διαφορετικές συσκευές (ακόμα και από διαφορετικούς κατασκευαστές) και επίσης αυξάνει την αξιοπιστία αυτή καθαυτή τη διαδικασία του ζευγαρώματος. Εισήγαγε το Enhanced Data Rate (EDR) δυνατότητα (προαιρετικά). Δυνατότητες - Βασικό + EDR (αυτό θα ήταν για ένα θεωρητικό μέγιστο των 3 Mbps ρυθμό δεδομένων? Προαιρετικό)

Bluetooth 3.x -> Εισάγει την υποστήριξη για μια εναλλακτική χαμηλότερο στρώμα, δηλαδή όλες τις εφαρμογές που ήταν διαθέσιμα με το ραδιόφωνο Bluetooth νωρίτερα μπορεί να τρέξει πάνω από ένα εναλλακτικό ραδιόφωνο, ας πούμε σαν το 802,11 ένα. Αυτή η λειτουργία ονομάζεται High Speed ​​(HS), και όπως υποδηλώνει το όνομα αυτό ήταν η πρόθεση και ο σκοπός. Η λειτουργία του HS είναι προαιρετική πάρα πολύ. Δυνατότητες - Βασικό επιτόκιο + EDR (προαιρετικό) + HS (προαιρετικό)

Bluetooth 4.x -> Εισάγει την υποστήριξη για τη συλλογή δεδομένων από τις συσκευές που παράγουν δεδομένα σε πολύ χαμηλό ποσοστό. Ο κύριος σκοπός αυτής της δυνατότητας, που ονομάζεται Low Energy (LE), είναι να συγκεντρώσετε δεδομένα από διάφορους αισθητήρες, όπως μόνιτορ καρδιακού ρυθμού, θερμόμετρα κλπ. Δυνατότητες - Βασικό επιτόκιο + EDR (προαιρετικό) + HS (προαιρετικό) + LE (προαιρετικό)

About Freegr network

Από το Blogger.