ειδήσεις

Με εσωτερικό ρυθμιστή τάσης ο Haswell

Οι επεξεργαστές Haswell της Intel θα χρησιμοποιούν εσωτερικούς ρυθμιστές τάσης, οι οποίες έως τώρα βρίσκονταν στο motherboard.Σύμφωνα με τις τελευταίες φήμες, η Intel έχει αναπτύξει ένα chip με 20 "Power Cells", τα οποία ενσωματώνονται απευθείας στον επεξεργαστή. Κάθε ένα από τα 20 Power Cells θα υποστηρίζει 16 φάσεις, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η ρύθμιση σε 320 διαφορετικές βαθμίδες. Με αυτή την τεχνική η Intel σκοπεύει να πετύχει μια ουσιαστικά υψηλότερη ενεργειακή αποτελεσματικότητα σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. ΠΗΓΗ: PCWatch

About Freegr network

Από το Blogger.