τεχνολογία

Τα 9 πιο συνηθισμένα λάθη στο σχεδιασμό ενός data center

Συχνά, η κατασκευή ή η επέκταση ενός κέντρου μηχανογράφησης καταλήγει σε αποτυχία εξαιτίας ενός ακατάλληλου σχεδιασμού, στον οποίο δεν έχουν εκτιμηθεί σωστά οι πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης. Η APC by Schneider Electric επισημαίνει εννέα σοβαρά λάθη, τα οποία οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποφύγουν προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία η κατασκευή ή η επέκταση του μηχανογραφικού τους κέντρου. «Σε πολλές επιχειρήσεις, τα κέντρα μηχανογράφησης λειτουργούν έξω από τα περιθώρια ασφαλείας όσον αφορά στη διαθέσιμη χωρητικότητα, έχοντας μικρή ή μηδενική δυνατότητα επέκτασης. Επίσης, συχνά βλέπουμε οργανισμούς που βρίσκονται σε τροχιά ανάπτυξης να εμποδίζονται από την ύπαρξη ενός πεπαλαιωμένου ή υπερκορεσμένου μηχανογραφικού κέντρου. Η ταχύτητα με την οποία μπορεί μια επιχείρηση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς (Speed-to-market) αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την επιτυχία της. Συχνά, βλέπουμε κέντρα μηχανογράφησης να είναι ήδη παρωχημένα ακόμη κι αν έχουν μόλις τεθεί σε λειτουργία, ακριβώς επειδή έχουν σχεδιαστεί με τρόπο ασαφή και μπερδεμένο. Γι’ αυτό, ο κατάλληλος σχεδιασμός παίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων,» δηλώνει ο κ. Γιώργος Δριτσάνος, Εμπορικός Διευθυντής του Τομέα ΙΤ της Schneider Electric. Τα εννέα σημαντικότερα λάθη που θα πρέπει να αποφύγουν οι εταιρείες, κατά τη φάση της κατασκευής ή της επέκτασης του μηχανογραφικού τους κέντρου, είναι τα εξής:
Παράλειψη του συνολικού κόστους χρήσης (TCO)
Μία από τις συνήθεις παγίδες κατά τη φάση του σχεδιασμού ενός κέντρου είναι να επικεντρώνεται κανείς μόνο στις κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX), χωρίς να συνυπολογίζει το κόστος λειτουργίας και συντήρησης (OpEx) όσων εγκαταστάσεων έχουν ζωτική σημασία για τη λειτουργία της επιχείρησης. Η αδυναμία εκτίμησης των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης σε βάθος 3-7 ετών καθιστά αδύνατη τη δημιουργία ενός μοντέλου για τον υπολογισμό της απόδοσης της επένδυσης (ROI). Γι’ αυτό κατά τον προγραμματισμό της κατασκευής ή της επέκτασης ενός κέντρου μηχανογράφησης, θα πρέπει να συνυπολογίζονται τρεις παράμετροι που διαμορφώνουν το TCO: κεφαλαιουχική δαπάνη, κόστη λειτουργίας και συντήρησης, κόστος ενέργειας.

About Freegr network

Από το Blogger.