ειδήσεις

Η Microsoft αποσύρει την αναβάθμιση Windows RT 8.1 λόγω προβλημάτων εκκίνησης

Μόλις 2 ημέρες μετά την διάθεση της αναβάθμισης 8.1 για τις εκδόσεις των Windows RT 8 , η Microsoft Σύμφωνα με αναφορές μετά την ολοκλήρωση της, λόγω ενός boot configuration σφάλματος, το tablet με Windows RT 8 κάνει επανεκκίνηση και ο χρήστης βλέπει μια μπλε οθόνη με το κείμενο
"Your PC needs to be repaired. The Boot Configuration Data file is missing some required information", ενώ για την αποκατάσταση της λειτουργίας του απαιτείται η χρήση ενός bootable USB recovery drive.

About Freegr network

Από το Blogger.