ειδήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί ένα ακόμη άλμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε σήμερα ομάδα εμπειρογνωμόνων επιφορτισμένων με τον καθορισμό ασφαλών και δίκαιων όρων για τις συμβάσεις υπολογιστικού νέφους. Στόχος είναι ο προσδιορισμός βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση των ανησυχιών των καταναλωτών και των μικρών επιχειρήσεων που συχνά δείχνουν απρόθυμοι να αγοράσουν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους λόγω της ασάφειας των συμβάσεων. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων αποτελεί μία από τις μορφές προώθησης που επέλεξε η Επιτροπή για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και απελευθέρωσης του δυναμικού τους με σκοπό την τόνωση της παραγωγικότητας της οικονομίας στην Ευρώπη.
Πρόκειται για μία από τις κύριες δράσεις της στρατηγικής της Επιτροπής για το υπολογιστικό νέφος, η οποία εγκρίθηκε πέρυσι (IP/12/1025, MEMO/12/713) με στόχο την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με το υπολογιστικό νέφος που υπερβαίνουν το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων, το οποίο επί του παρόντος βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση (MEMO/13/792). «Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της προηγούμενης εβδομάδας οι ηγέτες της ΕΕ απηύθυναν έκκληση για ανάληψη δράσης με σκοπό τη δημιουργία ενιαίας αγοράς για το υπολογιστικό νέφος. Η Επιτροπή ανταποκρίθηκε σε αυτό το αίτημα. «Η πλήρης αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζει το υπολογιστικό νέφος θα μπορούσε να δημιουργήσει 2,5 εκατ. πρόσθετες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και να προσθέσει περίπου 1% ετησίως στο ΑΕγχΠ της ΕΕ έως το 2020», δήλωσε η Αντιπρόεδρος κα Reding, Επίτροπος Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Καλούμε τους εμπειρογνώμονες να παράσχουν μια ισόρροπη δέσμη συμβατικών όρων στους καταναλωτές και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του υπολογιστικού νέφους με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.
Η εμπιστοσύνη αποδίδει καρπούς - οι πολίτες πρέπει να μπορούν να δείχνουν εμπιστοσύνη γνωρίζοντας ότι οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούν είναι θεμιτές και αξιόπιστες.» Η ομάδα εμπειρογνωμόνων για το υπολογιστικό νέφος περιλαμβάνει εκπροσώπους παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, καταναλωτών και ΜΜΕ, πανεπιστημιακών και νομικών (βλέπε παράρτημα). Η πρώτη συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 19-20 Νοεμβρίου 2013 και η έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων αναμένεται να υποβληθεί την άνοιξη του 2014. Οι εισηγήσεις της θα ληφθούν υπόψη σε έγγραφο πολιτικής με το οποίο θα δρομολογηθεί ευρεία δημόσια διαβούλευση για πιθανούς τρόπους προώθησης των συμβάσεων υπολογιστικού νέφους για καταναλωτές και ΜΜΕ

About Freegr network

Από το Blogger.