τεχνολογία

Ψηφιακό αποθετήριο για ανοικτή πρόσβαση σε υλικό της ΕΕΛ/ΛΑΚ

Ένα νέο ψηφιακό αποθετήριο με σημαντικό περιεχόμενο για τον κόσμο της πληροφορικής και του Διαδικτύου δημιουργήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) για να παρέχει ανοικτή πρόσβαση σε υλικό της ΕΕΛ/ΛΑΚ. Το αποθετήριο Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα περιλαμβάνει περιεχόμενο παραγόμενο μέσα από δράσεις σχετικές με το Ελεύθερο Λογισμικό, τις Ανοικτές Τεχνολογίες και το Ανοικτό Περιεχόμενο, υλικό που έχει παραχθεί από την ΕΕΛ/ΛΑΚ, τα μέλη της, αλλά και από μεμονωμένους δημιουργούς.
Οι επισκέπτες του αποθετηρίου μπορούν να πλοηγηθούν στις συλλογές και να αναζητήσουν το υλικό που τους ενδιαφέρει ανάμεσα σε μελέτες, βίντεο, πρακτικά ημερίδων και συνεδρίων, οδηγούς, παρουσιάσεις, κ.ά. Το περιεχόμενο αυτό διατίθεται σύμφωνα με τις αρχές της Ανοικτής Πρόσβασης. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν, μάλιστα, να καταχωρίζουν οι ίδιοι σχετικό περιεχόμενο, παρέχοντας με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα αξιοποίησης του υλικού τους από άλλους χρήστες. Το αποθετήριο ΕΛ/ΛΑΚ συμβάλλει όχι μόνο στη συστηματική συλλογή, οργάνωση και ανοικτή διάθεση περιεχομένου σχετικού με τις ανοικτές τεχνολογίες και το ανοικτό λογισμικό, αλλά και στην ευρύτερη αξιοποίηση και επανάχρησή του, με απώτερο στόχο την προώθηση δράσεων Ανοικτού Περιεχομένου και την ανάδειξη των οφελών της χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού και Τεχνολογιών Ανοικτής Αρχιτεκτονικής. Το περιεχόμενο του αποθετηρίου αριθμεί σήμερα 319 τεκμήρια, αποτελώντας μια αξιόλογη πηγή άντλησης γνώσης σχετικά με τις εξελίξεις στην ανάπτυξη εφαρμογών ανοικτού λογισμικού, τον τρόπο λειτουργίας τους, τις δυνατότητες αξιοποίησής τους, καθώς και την εφαρμογή δημόσιων αδειών χρήσης, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας.

About Freegr network

Από το Blogger.