ειδήσεις

«Μπλογκ για πάντα»: Το ευρωπαϊκό έργο με ελληνικό συντονισμό

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ευρωπαϊκό έργο BlogForever για τη διαφύλαξη και αρχειοθέτηση των ιστολογίων υπό τον συντονισμό του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η ανάκτηση, η διαφύλαξη, η ανάλυση και η επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων των συνήθως εφήμερων ιστολογίων (blogs) αποτέλεσε το αντικείμενο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου BlogForever («Μπλογκ για πάντα»), που είχε ως συντονιστή το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Το έργο περιλάμβανε, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα της αρχειοθέτησης του παγκόσμιου ιστού (web archiving), με στόχο την καλύτερη εκμετάλλευση του περιεχομένου των ιστολογίων για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Αρχειοθέτηση του παγκόσμιου ιστού (web archiving) ονομάζεται η διαδικασία συλλογής και αποθήκευσης ιστοσελίδων με σκοπό τη διαφύλαξή τους σε ένα ψηφιακό αρχείο, προσβάσιμο για το κοινό και τους ερευνητές. Η αρχειοθέτηση θεωρείται ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας, καθώς η μέση διάρκεια ζωής των ιστοσελίδων είναι λιγότερη από 100 ημέρες, με συνέπεια καθημερινά να εξαφανίζονται από τον παγκόσμιο Ιστό εκατομμύρια ιστοσελίδες, που παύουν να λειτουργούν για διάφορους λόγους και έτσι συνεχώς χάνονται πολύτιμες πληροφορίες.
Τα ιστολόγια (blogs) αποτελούν μια κατηγορία ιστοσελίδων που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής τα τελευταία χρόνια. Ένα βασικό χαρακτηριστικό των blogs είναι οι συσχετίσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους, δημιουργώντας έτσι δίκτυα πληροφοριών ιδιαίτερης αξίας. To έργο BlogForever υλοποίησε μια πρωτοποριακή μέθοδο ανάκτησης δεδομένων, που λαμβάνει υπόψη το υπερκείμενο, τα μεταδεδομένα και όλα τα διασυνδεδεμένα αρχεία, όπως εικόνες, πολυμέσα, κ.ά., που φιλοξενούνται στα blogs. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μεθόδους αρχειοθέτησης (web archiving) που αποθηκεύουν απλώς τις ιστοσελίδες, το BlogForever προχωράει παραπέρα, αναλύοντας τα δεδομένα και δομώντας τα σύμφωνα με ένα πρότυπο μοντέλο δεδομένων που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου.

About Freegr network

Από το Blogger.