ειδήσεις

“Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας 2013”

Δυναμικό παρόν στο “Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013” έδωσε ο κλάδος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Από τις συνολικά 582 προτάσεις, που υποβλήθηκαν συνολικά στο πλαίσιο του προγράμματος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), οι 206 ή ποσοστό 36,5%, αφορούν στο πεδίο “Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες και Αυτοματισμοί”.
 Ακολουθούν οι κλάδοι “Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία και Βιοτεχνολογία”, με συνολικά 74 προτάσεις και ποσοστό 13,1% επί του συνόλου των προτάσεων, “Ενέργεια” με 65 προτάσεις ή ποσοστό 11,5%, “Περιβάλλον” με 68 επενδυτικά σχέδια ή ποσοστό 12,1%, “Τρόφιμα - Ποτά” με 49 προτάσεις ή ποσοστό 8,7%, “Φαρμακευτικά - Καλλυντικά προϊόντα”, όπου υποβλήθηκαν 40 προτάσεις ή ποσοστό 7,1%, “Υλικά”, 44 προτάσεις ή ποσοστό 7,8%) και “Χημικές διεργασίες” με 18 προτάσεις ή ποσοστό 3,2%. Οι υποβληθείσες επενδυτικές δράσεις, που προέρχονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή από συμπράξεις ανεξάρτητων μεταξύ τους εταιρειών, αξιολογούνται σύμφωνα με το κεφάλαιο 9 (Διαδικασία και Κριτήρια Αξιολόγησης των Προτάσεων) του Οδηγού Εφαρμογής της πράξης.
 Συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής και σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει η ΓΓΕΤ, έχει ολοκληρωθεί ο προκαταρκτικός έλεγχος των προτάσεων από σχετική επιτροπή. Επίσης, έχουν αποσταλεί οι επιστολές στους επιστημονικούς υπευθύνους των 18 προτάσεων, οι οποίες απερρίφθησαν λόγω μη κάλυψης των όρων και των τυπικών προδιαγραφών της πράξης. Να σημειωθεί ότι από τις 582 επενδυτικές προτάσεις που κατατέθηκαν συνολικά, οι 564 κρίθηκαν επιλέξιμες, μετά από τον προκαταρκτικό έλεγχο.

About Freegr network

Από το Blogger.