ειδήσεις

Άγνοια των επιχειρήσεων για τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Cloud

Η Oracle ανακοίνωσε τα αποτελέσματα έρευνας με τίτλο Oracle Cloud Agility και αποκάλυψε ότι οι επιχειρήσεις στην περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA) υπερεκτιμούν την ευελιξία τους. Ενώ στην πλειοψηφία τους οι επιχειρήσεις πιστεύουν ότι είναι ευέλικτες, η έρευνα της Oracle καταδεικνύει ότι πολλοί οργανισμοί δεν μπορούν να διαχειριστούν με ευελιξία τους φόρτους εργασίας ή να αναπτύξουν, να δοκιμάσουν και να λανσάρουν νέες εφαρμογές γρήγορα, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ανεπαρκώς προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουν τις ανταγωνιστικές απειλές. Η έρευνα εντόπισε, επίσης, μεταξύ των επιχειρήσεων, μια έλλειψη ενημέρωσης για το πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τεχνολογίες, όπως η παροχή λειτουργιών πλατφόρμας με τη μορφή υπηρεσιών (PaaS), για να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις. Στην έρευνα Oracle Cloud Agility συμμετείχαν 1.004 εργαζόμενοι σε μεγάλες εταιρείες στην περιοχή της EMEA και σκοπός ήταν η κατανόηση της επιχειρηματικής ευελιξίας στην εποχή του cloud. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το 62% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ο οργανισμός τους είναι ευέλικτος (δηλαδή είναι σε θέση να προσαρμοστεί γρήγορα σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες ή να λανσάρει γρήγορα νέα προϊόντα και υπηρεσίες).
Οι ερωτηθέντες ήταν ξεκάθαροι σχετικά με τα πλεονεκτήματα της ευελιξίας, με το 78% να δηλώνει ότι η δυνατότητα γρήγορης ανάπτυξης, δοκιμής και παρουσίασης νέων επιχειρηματικών εφαρμογών είναι είτε σημαντική είτε κρίσιμη για την επιτυχία της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, σε ποσοστό σχεδόν 30% οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι πιστεύουν πως η αποτελεσματική υποστήριξη φορητών συσκευών από τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα επιχειρηματικής επιτυχίας σήμερα όσον αφορά στην υποδομή του IT. Η έρευνα αποκαλύπτει, επίσης, ότι η επίδραση της ευελιξίας στην ανταγωνιστικότητα είναι κρίσιμης σημασίας για τις επιχειρήσεις. Η δυνατότητα των ανταγωνιστών να παρουσιάζουν πιο γρήγορα καινοτόμες υπηρεσίες για τους πελάτες αναγνωρίστηκε από μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων (27%) ως η κυριότερη απειλή. Σε ποσοστό έως και 58%, οι επιχειρήσεις δε διαθέτουν μια υποδομή IT που να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανταγωνιστικές απειλές.

About Freegr network

Από το Blogger.