ειδήσεις

Ζωντανή επίδειξη τεχνολογίας τεμαχισμού 5G δικτύου

Η Ericsson επιδεικνύει την πρώτη παγκοσμίως λύση τεμαχισμού δικτύου 5G η οποία υποστηρίζει πολλαπλές «φέτες» στην ίδια συσκευή, σε συνεργασία με την NTT DOCOMO. Η λύση, η οποία παρουσιάστηκε στην εκδήλωση 5G Tokyo Bay Summit 2017 από τις 24 έως τις 26 Μαΐου, καλύπτει περιπτώσεις χρήσης όπου χρησιμοποιούνται ρομπότ για τη δημιουργία αυτοματισμών σε δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές. Η εν λόγω λύση θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλους κλάδους της βιομηχανίας. 
Στην εφαρμογή που παρουσιάστηκε στην επίδειξη χρησιμοποιήθηκε ένα ρομπότ στου οποίου το κεφάλι έχει προσαρμοστεί μια κάμερα. Η ζωντανή ροή βίντεο υψηλού εύρους ζώνης μεταφέρεται σε ένα απομακρυσμένο κέντρο δεδομένων (data center) το οποίο διαθέτει τους απαιτούμενους υπολογιστικούς πόρους. Εκτελείται ανάλυση σε πραγματικό χρόνο και το κέντρο εντολών αποστέλλει στο ρομπότ ζωτικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη αποστολή, για παράδειγμα δυναμικούς χάρτες, βάσει των στοιχείων επεξεργασίας του βίντεο. Η ροή του βίντεο και οι οδηγίες προς το ρομπότ αποστέλλονται σε δύο διαφορετικές «φέτες» του δικτύου, υλοποιώντας έτσι λύσεις ασφάλειας και παρακολούθησης μέσω ρομπότ σε δίκτυα 5G. Ο τεμαχισμός δικτύων είναι μία από τις βασικές δυνατότητες οι οποίες θα προσφέρουν ευελιξία στα μελλοντικά δίκτυα κινητών επικοινωνιών, καθώς επιτρέπει τη δημιουργία πολλαπλών λογικών δικτύων πάνω από την ίδια φυσική υποδομή που χρησιμοποιείται από κοινού. 
Το δίκτυο κορμού 5G της Ericsson (5G Core) αξιοποιεί την τεχνολογία Εικονικοποίησης Λειτουργιών Δικτύου (Network Functions Virtualization, NFV) και, μέσω της ενσωμάτωσης λειτουργιών κατανεμημένου cloud και τεμαχισμού δικτύου (network slicing), προσφέρει νέα επίπεδα ευελιξίας και βελτιστοποίησης τα οποία προωθούν την επιχειρηματική καινοτομία. Ο τεμαχισμός δικτύου προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε πολλούς κλάδους της βιομηχανίας, όπως είναι η αυτοκινητοβιομηχανία, ο κατασκευαστικός κλάδος και οι μεταφορές, καθώς επιτρέπει διαφορετικές τιμές καθυστέρησης και ταχύτητας ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε υπηρεσίας.

About Freegr network

Από το Blogger.