freegr

OI ΜΙΣΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ελληνικών πόλεων θα μετακόμιζαν στην ύπαιθρο-Greek move in countryside if Internet expands

 


Η εμπειρία της πανδημίας λόγω COVID-19 έχει αλλάξει τη στάση των πολιτών για τη ζωή στην ύπαιθρο σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με την έρευνα “Digitising Europe Pulse” του Ινστιτούτου Vodafone, η οποία έδειξε ότι και στη χώρα μας, έξι στους δέκα Έλληνες θα σκέφτονταν να μετακομίσουν στην περιφέρεια τα επόμενα 1-2 χρόνια, καταγράφοντας, μάλιστα, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη στο σχετικό ερώτημα. 

Όπως σημειώνεται στην έρευνα που διενεργήθηκε από την Kantar, με περισσότερους από 15.000 ερωτηθέντες από 15 ευρωπαϊκές χώρες, υπ’ αριθμόν ένα προϋπόθεση για τη ζωή στην ύπαιθρο είναι μακράν μια καλή σύνδεση στο Διαδίκτυο: Το 75% των κατοίκων αστικών περιοχών τη θεωρεί απαραίτητη, καταγράφοντας – στην ελληνική περίπτωση – την τρίτη υψηλότερη επίδοση στην Ευρώπη.  Και συμπληρώνεται από την ανάγκη για καλή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας (72%) και ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας (63%), δύο ερωτήσεις στις οποίες οι Έλληνες καταγράφουν την υψηλότερη επίδοση της έρευνας πανευρωπαϊκά. 

Ο τρόπος με τον οποίο η ΕΕ και οι κυβερνήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των  κοινοτήτων στην περιφέρεια και να ενισχύσουν την ψηφιοποίηση της περιφέρειας στο πλαίσιο των στόχων της Ψηφιακής δεκαετίας, αναλύεται επίσης σε μια νέα έκθεση που ανατέθηκε από τον Όμιλο Vodafone και εκπόνησε η Deloitte με τίτλο «Ενίσχυση της  συνδεσιμότητας στην περιφέρεια». 

Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα, ένας στους δύο Έλληνες – κάτοικους τόσο αστικών κέντρων όσο και απομακρυσμένων περιοχών- παραδέχεται ότι η πανδημία άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τη ζωή στην ύπαιθρο. Μάλιστα, περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν ότι τα πλεονεκτήματα της ζωής εκεί είναι σημαντικά.

Απαντώντας στην ερώτηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ζωής στην περιφέρεια, το 66% αντιστοίχως και το 76% των κατοίκων αστικών περιοχών θεωρεί την εγγύτητα στη φύση και τα οφέλη της για έναν υγιεινό τρόπο ζωής ως τα κυριότερα θετικά σημεία. Μόνο το 34% αναφέρει τα χαμηλότερα ενοίκια ως κίνητρο επιλογής της ζωής στην ύπαιθρο. Τα πλεονεκτήματα της ζωής στην ύπαιθρο υπερτερούν για το 52% των κατοίκων αστικών περιοχών. 

H Μαρία Σκάγκου, Αντιπροέδρος Δ.Σ και διευθύντρια εξωτερικών υποθέσεων της Vodafone Ελλάδας, δήλωσε: «Η εμπειρία της πανδημίας δείχνει ότι το γεφύρωμα του χάσματος μεταξύ της αστικής καθημερινότητας και της ζωής στην περιφέρεια φαίνεται να έχει γίνει ακόμη πιο σημαντικό σε Ελλάδα και Ευρώπη. Όπως καταδεικνύει η έρευνα του νέου Digitizing Europe Pulse, η πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετακόμιση στην ύπαιθρο είναι η συνδεσιμότητα, η οποία εξακολουθεί να αποδεικνύεται ανεπαρκής σε πολλές χώρες. Λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της Ψηφιακής Δεκαετίας και τις επενδύσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που προορίζονται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η ΕΕ έχει τώρα μια μοναδική ευκαιρία να προωθήσει τη συνοχή και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών.» 

Μεθοδολογία 

Διαδικτυακή έρευνα που διενήργησε η Kantar σε 15.000 πολίτες από 15 ευρωπαϊκές χώρες, όπως: Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία, Τσεχία. Το δείγμα ήταν μεγέθους τουλάχιστον 1.000 συνεντεύξεων ανά χώρα και όλοι οι συμμετέχοντες ήταν ηλικίας 16 ετών και άνω. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε μεταξύ 05.05 και 16.05.2021. Η πλήρης έκθεση θα είναι διαθέσιμη τις επόμενες εβδομάδες. 

Ινστιτούτο Κοινωνίας και Επικοινωνιών της Vodafone 

Το Ινστιτούτο αποτελεί τη δεξαμενή σκέψης της Vodafone. Εξετάζει την πιθανή και υπεύθυνη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για καινοτομία, ανάπτυξη και βιώσιμο κοινωνικό αντίκτυπο. Μέσα από έρευνα και εκδηλώσεις, παρέχει ηγετική σκέψη και προσφέρει μια πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ επιχειρήσεων, ακαδημαϊκής κοινότητας και πολιτικών.   

* Οι ερωτηθέντες χωρίστηκαν σε κατοίκους της υπαίθρου (<10.000 κατοίκους), σε μικρές / μεσαίες πόλεις (10.000- 500.000 κατοίκους) και σε μεγάλες πόλεις (> 500.000 κατοίκους). 

By Kevin Casey

Large, diverse and visually stunning, Greece is an enthralling mixture of sun-drenched islands, towering mountains, buzzing cities, and timeless traditions. Wrapped in the warm embrace of the Aegean Sea, it’s vibrant, welcoming, and full of surprises: it was the world’s first democracy, dating back to the 5th century B.C.

Whether you’re a short-term visitor or aspiring expat, Greece has it all: outstanding year-round weather, affordable accommodation, superb food, friendly locals, and amazing history. Every corner of this country oozes chilled-out livability and the list of must-see places goes on and on: AthensCrete, Delphi, Olympia, Santorini, Skiathos, Meteora, Rhodes, and Corfu are just the tip of the iceberg.

For many visitors, the lesser-known parts of Greece leave the most lasting impression. Some of my fondest memories include a day trip to the magnificent Theriso Gorge in western Crete, snorkeling in transparent waters off the island of Skopelos and tucking into lobster-laden tagliatelle while a red sun set over the Halkidiki peninsula. Wherever you go in Greece, there are new paths to explore, new friends to make, new wonders to see, and new activities to try out.

Greece has long been a tourist magnet, but it’s big enough so you can always find your own secret ‘paradise spot’ away from the crowds. Even in the height of summer when the islands, beaches, and ancient ruins are brimming with visitors, you can still discover under-the-radar destinations that provide all the relaxation and space you need. Around 40% of the country’s entire population lives in and around Athens, which means there’s loads of room in other parts of the country, with more than 50,000 square miles and literally thousands of breathtaking islands to choose from.

Samos island
©iStock/pkazmierczak

One of the most pleasant surprises about spending time in Greece is the affordability of accommodation, particularly outside the main tourist regions. Even in bustling Athens, average rents are around 85% cheaper than what you’d pay in New York City.

Greece’s sights and sounds draw you in from the moment you arrive: dazzling, whitewashed buildings along tree-lined promenades, the iconic Parthenon standing proud above the bustle of the capital, grizzled old fishermen tending nets along the waterfront, the bright colors of produce in the farmers’ markets, and the bleating of goats on the outskirts of an age-old village.

Visit the rugged coastline where Anthony Quinn danced in Zorba the Greek, sample more than three dozen varieties of Greek olivescheck out the jail that held Socrates, or make the journey to Navagio (a.k.a. Smuggler’s Cove), one of the most beautiful white-sand beaches on earth. Wherever you end up in Greece, running out of things to do is never an option.

Greece isn’t just about sun, sand, ouzo, and centuries-old temples. This country also boasts lively ski resorts, world-class dining, ample wildlife (including wild dolphins, loggerhead turtles, bears, wolves, badgers and monk seals), and enough forests, lakes and canyons to keep even the keenest hiker busy for decades. City-lovers will have their hands full too, with ample museums, cafés, and stroll-worthy cobblestoned streets to explore.

Pros and Cons of Living in Greece

Santorini
©iStock/Ihor_Tailwind

Cost of Living

Pros:

Greece is super-affordable, especially when compared to North America and much of the rest of Europe. Prices for daily essentials (food, transport, etc.) are at least 20% cheaper than in the U.S., and costs to rent an apartment can be as much as 70% less.

Throughout Greece, you’ll save money by using public transport, avoiding touristy areas, shopping at local markets, and eating out where the Greeks do. A budget-conscious expat can live comfortably in Greece for no more than $2,000 a month.

Cons:

In Greece, the closer you are to popular tourist centers, the higher the prices will be— especially for prime accommodation, restaurant meals, and entertainment. Location has everything to do with how much you’re likely to spend. Choosing to settle on a lesser-known island or in a small inland town will cost much less per year than living in the heart of historic Athens or on Santorini.

Lifestyle

Pros:

Greece is a proud nation that emphasizes family, tradition, and a love of the outdoors. Because tourism plays such an important part in the Greek economy, English is widely spoken in many areas and the country’s infrastructure caters well for locals and visitors alike.

Greek cuisine is a food-lover’s dream. Fresh seafood specialties you must try include lobster pasta, fried anchovies, grilled octopus, crab salad, Greek cod with garlic sauce, and mussels cooked in tomato sauce and feta cheese.

Grilled meats feature heavily on restaurant menus, and every tavern in the country seems to serve souvlakis, crispy Greek meatballs, and gyros—a tasty, economical roast-meat wrap. A classic Greek salad goes well with just about everything. (Insider tip: Crete has arguably the tastiest food in all of Greece).

If you have a sweet tooth, you can’t go past Greek baklavahalvakataifi (a pastry with a coating that looks like shredded wheat), and my personal favorite: bougatsa, a flat, flaky custard pie topped with cinnamon.

Epic Mediterranean weather is a constant highlight in this corner of Europe: cooling, ocean breezes in summer, bright, mild days in winter, and a close-to-perfect climate in spring and autumn. If maximum sunshine is your goal, head towards Rhodes, Kythira, Santorini, or Crete, where sun worshipping is a way of life.

Whether your ideal Greek home is a sturdy lakefront cabin in the mountains, a rooftop apartment on the outskirts of Thessaloniki, or a low-maintenance beachfront unit on Mykonos, you’re guaranteed plenty of sunshine and four distinct seasons—even though the Greeks tend to think in terms of ‘summer and everything else’.

Cons:

If youre on a fixed retirement income, you’ll find Greece a pleasant and affordable expat destination. On the other hand, if you’re planning to look for employment and don’t speak any Greek, you’ll definitely find it a struggle.

Healthcare

Pros:

The quality of medical care in Greece is generally excellent, especially in major centers like Athens and Thessaloniki. In more remote parts of the country, you may find the level of English spoken by your doctor and the standard of care a bit more hit-or-miss.

Emergency health care in Greece is free regardless of nationality. For non-emergencies, most expats opt for some form of private health insurance, which provides better quality care and shorter waiting times than the Greek public system provides. Pharmacies are abundant throughout the country—Greece has more pharmacists per capita than any other nation in Europe.

Cons:

Patience and diligent research are the keys to grappling with Greece’s social healthcare system, which is steeped in bureaucracy.

Athens
©iStock/sborisov

Safety and Security

Pros:

Greece is one of the safest countries in Europe, and has an easy-going, relaxed feel. I felt 100% safe wandering all over Athens, day or night. Basic precautions with regard to personal belongings will prevent rare cases of petty theft. In entertainment districts late at night, inebriated foreign tourists are likely to pose more of a danger than anything else.

Cons:

In well-frequented tourist haunts, beware the touts (usually not Greeks) who offer you ‘free’ wristbands or flowers. They’re not free—it’s a form of coercive begging.

Strikes, demonstrations, and other vigorous civil protests are not uncommon in Greece, but are mainly confined to larger cities. In Athens, the areas around Embassy Row, Panepistimou, Synagma Square, and the Polytechnic and Aristotle Universities should be avoided if any unrest is on the horizon.

About Freegr network

Από το Blogger.