TA 8 πρώτα ψηφιακά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που έλαβαν το πράσινο φως

 


Ψηφιακού μετασχηματισμού συνέχεια και μάλιστα με εντατικούς ρυθμούς, δίνουν τα πρώτα 12 έργα του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», τα τεχνικά δελτία των οποίων εγκρίθηκαν μέσα στην εβδομάδα από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη. Κι αυτό γιατί τα οκτώ εξ αυτών εστιάζουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και τις τηλεπικοινωνίες με στόχο να διευκολύνουν έτι περαιτέρω τις συναλλαγές των πολιτών με τον Δημόσιο, αλλά και να καταστήσουν αποτελεσματικότερη τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης. 

Τα έργα που έλαβαν το «πράσινο φως», έχουν συνολικό προϋπολογισμό άνω των 570 εκατ. ευρώ και τα πέντε εξ αυτών, συνολικού προυπολιγσμού 294,7 εκατ. ευρώ, θα αναλάβει να υλοποιήσει η Κοινωνία της Πληροφορίας, η οποία αποτελεί τον εκτελεστικό βραχίονα της ψηφιακής στρατηγικής του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  «Όλοι εμείς εδώ στην ΚτΠ νιώθουμε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι αλλά και δικαιωμένοι από το γεγονός ότι καλούμαστε να υλοποιήσουμε τα πέντε από τα δώδεκα συνολικά πρώτα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης συντελώντας καθοριστικά στην επίτευξη του σχεδίου "Ελλάδα 2.0"» δήλωσε σχετικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚτΠ, Σταύρος Ασθενίδης. 

Τα ψηφιακά έργα που προχωρούν το επόμενο διάστημα

  • Gov- ERP

Το πρώτο από τα έργα που εγκρίθηκε και το οποίο έχει προϋπολογισμό 51,522 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης) εκ των οποίων τα 36,1 εκατ. θα έρθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης αφορά στη «Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού́ Συστήματος στην Κεντρική́ Διοίκηση και τη λοιπή́ Γενική́ Κυβέρνηση το λεγόμενο Gov-ERP. Το εν λόγω e-εργαλείο συνολικής Δημοσιονομικής Διαχείρισης του κράτους βρίσκεται ήδη προς υλοποίηση μετά από διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό που δημοσίευσαν από κοινού το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης τον Ιούνιο. 

Το έργο αναμένεται να εισάγει σημαντικές καινοτομίες στον τομέα της Δημοσιονομικής Διαχείρισης με σκοπό να αναμορφώσει το σύστημα χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης του Δημοσίου και κατ' επέκταση την αποτελεσματικότητά του. Επί της ουσίας δηλαδή, θα αναπτυχθεί και θα υποστηριχτεί ένα πληροφοριακό σύστημα επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Resource Planning, ERP) για την Γενική Κυβέρνηση και την δημόσια διοίκηση. 

Να θυμίσουμε ότι για το Gov-ERP εξετάζεται ήδη η προσφορά από της Uni Systems, του ομίλου της Quest η οποία έχει κατατεθεί στην ΚτΠ. Αφότου δε επιλεγεί ο ανάδοχος, το έργο υπολογίζεται να ολοκληρωθεί σε 48 μήνες

  • Ψηφιακή Μέριμνα

Σε φάση υλοποίησης βρίσκεται επίσης από την ΚτΠ και ένα ακόμα έργο, το πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα προϋπολογισμού 129,2 εκατ. ευρώ. Να θυμίσουμε ότι οι δικαιούχοι του συγκεκριμένου προγράμματος είναι οι οικογένειες με ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ, οι οποίες λαμβάνουν επιταγή (voucher) 200 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο ηλικίας από 4 έως 24 ετών, το οποίο φοιτά σε μία από τις επιλέξιμες εκπαιδευτικές δομές στην Ελλάδα. Με το voucher αυτό οι δικαιούχοι μπορούν να προχωρήσουν στην αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού tablet, laptop, desktop για να καλύψουν τις ανάγκες τηλεκπαίδευσης που δημιούργησε η πανδημία.

  • Επέκταση του Σύζευξις ΙΙ

Εντός του τρέχοντος έτους, αναμένεται να προκηρυχθεί και ένα ακόμα έργο από την λίστα των εγκριθέντων. Πρόκειται για την επέκταση και υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Τηλεπικοινωνιών – Σύζευξις ΙΙ (τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στο δημόσιο τομέα) προϋπολογισμού 32,1 εκατ. ευρώ

Το εμβληματικό Σύζευξις ΙΙ, συνολικού προϋπολογισμού 620 εκατ. ευρώ βρίσκεται ήδη σε φάση υλοποίησης με διάφορες συμφωνίες-πλαίσιο να έχουν ήδη υπογραφεί με εταιρείες που έχουν επιλεγεί.

Στόχος του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι να δημιουργήσει το «τηλεπικοινωνιακό δίκτυο» για το σύνολο του Ελληνικού Δημοσίου, ώστε να παρέχονται αναβαθμισμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως τηλεφωνίας, ίντερνετ, video, κλπ σε μειωμένο κόστος. Πρόκειται ουσιαστικά για την μετεξέλιξη και επέκταση των έργων ΣΥΖΕΥΞΙΣ – ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, που υλοποιήθηκαν και υποστηρίχθηκαν για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου από την ΚτΠ ΑΕ, και περιλαμβάνει την προμήθεια όλων των απαραίτητων υποδομών καθώς και όλων των απαραίτητων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για ένα ενδεικτικό πλήθος περίπου 34.000 κτηρίων του δημοσίου, καλύπτοντας ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του δημόσιου τομέα για ένα διάστημα τουλάχιστον 3 ετών. Όπως μάλιστα έχει πολλάκις αναφερθεί από κυβερνητικά στελέχη το Σύζευξις ΙΙ αποτελεί το «έργο πυρήνα»  για τη συγκρότηση του Δικτύου Δημοσίου Τομέα. Η επέκταση του Σύζευξις ΙΙ που εντοπίζεται στο Σχέδιο «Ελλάδα 2.0», περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ενίσχυση των κεντρικών υποδομών του δημοσίου με σύγχρονες τεχνολογίες καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη του πανελλήνιου σχολικού δικτύου.

  • Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων 

Στη φάση της ωρίμανσης της προκήρυξης βρίσκεται το έργο Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων το οποίο στοχεύει στη δημιουργία των τεχνολογικών και πληροφοριακών μηχανισμών που θα επιτρέψουν την επέκταση της ψηφιακής εξυπηρέτησης και των συναλλαγών μεταξύ Δημοσίου. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 69,4 εκατ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να προκηρυχθεί στις αρχές του Φθινοπώρου. 

  • Web Services για την διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης

Τέλος η Κοινωνία  της Πληροφορίας αναμένεται να αναλάβει και την υλοποίηση των υπηρεσιών Διαδικτύου για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης. Πρόκειται για την παροχή ενός πακέτου υπηρεσιών G2G Web services μέσω του οποίου θα διευκολύνεται η συναλλαγή μεταξύ φορέων του κράτους G2G, μεταξύ κράτους -πολιτών G2C αλλά και κράτους –επιχειρήσεων (G2B). Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 27,9 εκατ. ευρώ και στόχος του είναι να αυξηθούν τελικά οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από την πλατφόρμα gov.gr 

  •  Ψηφιοποίηση και τηλεπικοινωνιακές υποδομές του GRNET

Με χρηματοδότηση από Ταμείο Ανάκαμψης αναμένεται να προχωρήσει και το έργο της δικτυακής αναβάθμισης με οπτικές ίνες του δικτύου GRNET και των συνδεδεμένων σε αυτό δικτύων, δηλαδή το σύνολο των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών φορέων της χώρας, το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο, ένας σημαντικός αριθμός δημόσιων νοσοκομείων και άλλοι φορείς έρευνας και εκπαίδευσης. Ο προϋπολογισμός για το εν λόγω έργο είναι 30,5 εκατ. ευρώ και φορέας υλοποίησης το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ).

  • Open Data μέσω του data.gov.gr

Προς αναβάθμιση οδεύει με την αρωγή του Ταμείου Ανάκαμψης και η παροχή ανοιχτών δεδομένων, της πλατφόρμας data.gov.gr καθώς και των σχετικών υπηρεσιών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Πρόκειται για ένα έργο με προϋπολογισμό 5,5 εκατ. ευρώ και φορέα υλοποίησης το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, το οποίο θα διευρύνει την γκάμα των ανοιχτών δεδομένων προς τους πολίτες με όλα τα οφέλη που η επέκταση αυτή συνεπάγεται. Η ανοικτή διάθεση, η επαναχρησιμοποίηση και η μέγιστη αξιοποίηση των δεδομένων του Δημόσιου Τομέα άλλωστε, όπως έχει αποσαφηνιστεί στο παρελθόν από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αναμένεται να ενισχύσει τη συμμετοχή, τη διαφάνεια και το δημόσιο έλεγχο αλλά και να προωθήσει την επιχειρηματικότητα, καθώς θα διασφαλίσει ότι οι νεοφυείς και μη επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των νέων τεχνολογιών, θα έχουν την απαραίτητη πρώτη ύλη, ώστε να αναπτύξουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

  • Ψηφιοποίηση των αρχείων 390 υποθηκοφυλακείων της χώρας

Τέλος το μεγαλύτερο από άποψη προϋπολογισμού, έργο που περιλαμβάνεται στη λίστα των οκτώ εγκριθέντων ψηφιακών έργων του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» αφορά στην ψηφιοποίηση του αρχείου των 390 υποθηκοφυλακείων της χώρας για το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Η ψηφιοποίηση των αρχείων θα συνοδευτεί κι από την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος ώστε τα αρχεία να είναι προσβάσιμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους και σε άλλα συναφή πληροφοριακά συστήματα.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 242,4 εκατ. ευρώ με την βοήθεια των οποίων εκτιμάται ότι θα ψηφιοποιηθούν πάνω από 600 εκατ. σελίδες των υποθηκοφυλακείων της χώρας.

, ,

Το δημοφιλεστερο τεχνολογικο blog. Ειδησεις και σχολια για τα καλά νεα της τεχνολογια από την πλευρα των χρηστων.

Related Posts with Thumbnails

FACEBOOK

Social Icons

Sample Text

Followers

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ FREEGR

ΤΟ FREEGR.GR ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Simple Post

Simple Post 2

New Carousel

Mag Post 2

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Labels

1080p 128bit 12Ghost 12MP 1821 1TB 1Teraflop 2012 22nmSRAM 24Mbps 24Mpbs 24W 25Gbps 25nm 28η Οκτωβρίου 28nm 32bit 32nm 3alityDigitalLLC 3D 3E 3G 3G.Nokia 3GHSDPA 3nm 3way 45nm 4890 4890x2 4GB 55nm 5800 5D 5G 5TB 64-bit 64bit 65nm 6core 6MBcache 790GX 7gBPS 80HDD 890FX 9150e 920Core7 936 945GSE 9600GT 9800GT αγορά ΑΕΠΙ Αεροπορία Αθήνα Αινστάιν ακρίβεια ανακύκλωση ανάπτυξη ανεργία άνθρωπος ανταγωνισιτκότητα απάτη απόδοση άρωμα ασύρματα ασφάλεια ασφαλιστικό αυξήσεις αυτοκίνητα βιβλία βίντεο βιομηχανία Βουλή Γη γιορτές Γκόρ γονείς γραφειοκρατία Δ.Ε.Η Δ.Ε.Η. δαιδίκτυο δεδομένα Δήμοι δημοκρατία δημόσιο δημοσιογραφία δημοσκόπηση διαδικτυο διαδίκτυο διαδίτκυο Δίας διάστημα διαφήμιση Διαφθορά δικαιοσύνη δίκτυα δικτύωση δίτκυο δρόμοι Δωρεάν Ε.Ε. Ε.Ε.Τ.Τ Ε.Ε.Τ.Τ. Ε.Ε.Χ.Ι Ε.Μ.Π Ε.Ρ.Τ Ε.Υ.Π. έγκλημα ΕΔΕΤ ΕΕΤΤ Εθνική ειδ ειδησεις ειδήσεις ειδήσιες εικόνα έκθεση εκπαίδευση εκπομπές έκφραση ελευθερία Ελλα΄δα Ελλάδα Ελλλάδα εμπόριο ενεργεια ενέργεια ενημέρωση Ένωση καταναλωτών ΕΠΑΚ επιδόσεις επικοινωνία επικοινωνίες επιστήμη επιστημονική επιχειρήσεις έρευνα έρωτας ευκρίνεια ευρυζωνικά ευρυζωνικότητα Ευρώπη ζωή Η.Π.Α Η.Π.Α. ηλεκρονικό ηλεκτρικά ηλεκτρονική ηλεκτρονικό ηλιακός θερμότητα Θεσσαλονίκη ιδιοκτησία ιδωιτικότητα Ιμια ΙΝ.ΚΑ ίνες Ιντερνετ Ιντερνέτ Ιστορία Κ.Π.Σ καινοτομία καιρός κάμερεςς Καρβέλας καρκίνος καταναλωτές καταναλωτής κβαντική Κίνα κινητά κλησεις κλήσεις Κλώνος κοινωνία Κομισιόν Κόσμος Κράτος κρίση κριτική κρυπτογράφηση Κυβέρνηση Κυπαρισσία Λαζόπουλος λειζερ λιμάνια λογισμικό μέλλον μεσσηνία Μετρό ΜΙΤ μουσική μπαταρίες Μπουκοτάζ νεα νέα νεολαία νοημοσύνη νοικοκυριά Νόμπελ Ειρήνης Ο.Τ.Α. Ο.Τ.Ε. Ο.ΤΕ. οθόνες οικογένεια οικολογία οικονομία οικοσύστημα Ολυμπιάδα ΟΟΣΑ οπτικές ΟΤΕ Παιδεία παιδιά παιχνίδια Παρατηρητήριο Παρελάσεις πειρατεία πειρατία περιβάλλον περιεχόμενο Περιφέρειες πιστωτικές Πλανητάριο Πληροφορία Πληροφορική πνευματική ποδόσφαιρο πολιτεία πολιτική πολιτικοί πορνό πορνογραφία Ρ.Α.Ε Ρ.Α.Ε. ράδιο ραδιόφωνο ρομπότ Ρουσσόπουλος Σ.Δ.Ι.Τ. ΣΑΕ ΣΑΠΤΕ σάτυρα σέξ Σηφάκης σπορ ΣΥ.ΡΙΖ.Α Σύμπαν σχολεία σχολείο σψιφι σωματίδιο ταινίες τεχ τεχνητή τεχνολογία τηλειατρική τηλεόραση τηλεπικοινωνίες τηλεφωνία Τουρισμός Τουρκία τράπεζες Τρίκαλα υγεία υπολογιστές υπολογιστής υπουργεία Υπουργέια φακελλάκι φαντασία φορ φορητοί φορητός φορτιστής φτώχεια χάκερ χειρόγραφα Χριστούγεννα ψηφιακά ψηφιακές ψηφιακή ψηφιακό A.E.P.I A.I a100fm ABL academy accurancy Acer activephase Adamo add add/remove Adobe AdobeFlash ADSL ADSLtech Advancedclock advent alcatel AM2+ AM3 AMD AMD64 AMDPuma amilo AMOLED AND Android anonymous Anti-shock antializing antivirus API Aplle apple applications APU archos ArmCortex army Arrandale Arthas Aspire4930 aspireone AsRock asus AsusTurboVEVO athens AthlonNeo AthlonX2 AthlonX3 AthlonX4 ATI ATIHDMI ATIMobilityHD ATIRadeon ATIRadeonHD Atom Atom330 AtomDuo audio avast avatar AVI Avivo Azure Backup bandogo bandwidth battery BD Beijing2008 benchmarking Bigbang bing bios BIOSTAR BIT Bizzard blackberry blackcaviar blackedition Blizard Blizzard bloggers blogs Bluetooth BluRay Bly Ray BMW Bobcat boeing bootable browser browsers BSA BT BT2.0 bug bugs BumpTop C.E.S. cache caching Caipella calc Calfeine Callibration Calpella camcorders capcom car carPC Catalyst ccleaner CE3100 Cebit CeleronD Cell Centrino2 Centrinoduo CEO CERN ces championship chat chem CherryPal chipset ChipsetH57 Chrome530gt ChromeOS Cisco Clarke cleanup ClearCMOS clockgen cloneDVD cloning cloud cloudpc cmd cmputing codecs Columbus com commodore comodo Compal computex computing concept conferences Congo conn-xTV Connection controlpanel cooler core core2duo Core2Extreme Core2Quad corei3 corei5 Corei7 Corei7Extreme corei9 CoreVpro Corsair COSMOTE cpu cpu-gpu Creative creditcard CRM CrossfireX crucial CSRF cuda cybercrime cypress D-Link Danube DART data datacenters DataTraveler DDR1066 DDR1333 DDR3 DDR4 Debian dekstop Dell demo deneb desktop Developer Devicestage Devilsmaycry4 dfi digital DigitalPro DirectX DirectX11 Displayport domain Dot doubleplay DowJones downloads DraftN Dragonplayer Drive Drivermax drivers drives DSLAM DSLR DTE DTN dualboot dualchannel DualcoreNehalem DualDVI DualGPU dualslot Dunnington DVD DVI DX11 dynabook e-commerce e-mail e-shop E.E. E3 E72 E8100 Eλλάδα EAH5850 ebay ebook eCPU EDGE EeePC EeepC1101HA EeepcT191 EETT efficiency EFI embedded emulators EN9500GT encoding energyeficient ericsson ESA eSata Ethernet Euro2008 Europe event Everex eVGA expansionpack explorer Extreme Eyefinity F6V-C1 Facebook Facebook news Facebook.internet fallout3 Fansink farcry2 FBCcache Fermi ferrariOne festival FFTH FIFA fileden filedropper filehosting files filesharing filters Finalfanatacy Firefox FireGL8650 firewall firewire800 fixes flashplayer flexible FlexiISN Flickr Flock fm Ford format Forthnet Forum FOXCONN fps framerate freegr freegr.gr Freescale frree FSB1066 FTC FTTH Fujitsu fujitsu-siemens FullHD Fusion future fx5800Quatro G-Force G300 G41 GA780SLi-DS5 gadgets gadgets tech Gameconvetion gamepad gamepay gameplay gamers games gamin gaming gaming tech Gates Gbps GDDR3 GDDR5 Geforce Geforce220 Geforce260 Geforce9500GT Geforce9800GTX Geforcegtx280 Geforcegtx295 Geforcegtx465 Geforcegtx480 gigabit Gigabyte Gingle Glaciator globe gmaes GodofWar goldfamers Google google.tech GoogleChrome Gparted GPCPU GPRS GPS GPU gr GrandTheftAuto graphics Grass greece Greeenpower greeksubs GreenIT GSMA GT295 GT300 GTC260 gtx280 GTX295 GTX460 GTX680 Gulftown Gyy H55 hack hackers hacking hard hardcore harddrive hardwar hardware havok HCDP HD HD-DVD HD3300 HD5870 HDD HDDVD HDMI HDstreaming HDTV HDvideo Hellenic Hellenictask Hellug hgh definition highdef Hitachi hitech HMX-U10 HOL homecinema hotspot HP HPIpaq914 HSDPA HTC HTCShift HTML5.0 HTPC Huawei Hydra HydridCrosffire HydridSLI HydridSSD Hynix HyperThreading Hypertransport3 HyperXT1 I.E. I.E.8 IBM ICANN IDC IdeapdS10 Idemitsu IDF Idle IEDM IEEE IFA IFA2008 IFPI IGP Iinternet IMAGINECup imdb Inel infoquest Infosystem Intel Intel.Quad Intel945GC Intel945GSE IntelA110 IntelAtom IntelCoreDuo IntelCorei7 INTELGMAX4500 Intelmatrix IntelX58Express interface intern internet internet.E.U. internetexplorer internetradio Internettablet ION ION2 IP ip adress IPν6 iPad iphone iPlayer ipod iptv ipv6 ISP ISP. Ispironmini12 Itanium itnel Java JoliCloud K10 KatanaGTI kde-pim KDE4.1 keyboard kids Kingston Kmail Kmetalgate Konami L3cache lanparty lapt laptop Larrabe laser law layer LCD LED Lenovo Leo LG li-ion Liano LifeSpace lifestyle Lightframe LightPeak links Linksys LiNUX live Livemesh livemessenger liveTV LLU logitech Loop LTE Lynnfield M.I.T. M93 M97 MacOS MAD Mai mainstream malware marketing matrixGTX285 Matsushita MaximusIIIFormula Mbit Meego memory messaging mews MI5remote MicroATX microSD microsoft MicroUSB MID MID. minibook mininova miniPCIe minis Mio miroamer MIT MKV MMOGs MMORPG MOBIL mobile Mobile945GM mobileWiMax mobility Moblin mobo mobos mobos785hipset models monos montevina moorestown Morph motherboard motorola mousepads movies mozilla mp3 mp3players mp4 MPEG-1 MPEG-4 Mpps msi msic msn multi-GPU multicore Multimedia Multiplayer multiplier multithreating multitouch music mybook mybookmirror myphone myspace Myunistaller NAND Nano nanotechnology NASA NASDAQ nature NC10 NEC Nehalem NeoX2 NetbookNB100 netbooks netops new news news tech Nexus NFL nForce nforce 790i nforce780 ning nintendo nokia Northbridge notebooks NSN Nvidia NvidiaGF100 NvidiaSLI nviroment Nvision2008 NVRAM Nymonyx O.T.A. O.T.E OCZ office2007 office2010 office2012 Okteta OLED OLEDTV OLPC on line online OnTelecom Open source OpenGL Openoffice3.0 Opera Operton Origami OTE OTE.ADSL Otenet overclocking Ovistore oxconn Oympic p2p P45 P55 P57 P67 P6TD Deluxe PackardBell Packet pad panasonic partition patch Pavillion pc PCB pci express pci express 3.0 PCIe PCIExpress PCIslots PDA pdf peace Penryn pentium4 pentiumE pentiumSU2700 performance PES2009 PES2010 pestaola Phenon PhenonIIX4955 PhenonX2 PhenonX49950 PhenonX6 Philips phising Phoenix phone photo Photoshop Physx PineTrail Pineview Pioneer piracy platters Playstation Playstation3 PMP portal Poulsbo power powercolor Powergate PRAM press-gr PrivateFolder procesors processlasso processors projectors proxyserver PS3 pspGo PSU Puma Q57 q9100 Qcard QPI quadchannel Quadcore QuadSLI Qualcomm Quanta Quest quicklock quicstart QVGA R800 RadeonHD Radeonhd3650 RadeonHD4830 RadeonHD4870X2 RadeonHD5830 radio radio936 Raid RAM rapidshare RealD3D Realtek recovery registry retail Ribbon riping robot rootkit router RTM RV740 RV770 rv770le RV790 RV870 S3Graphics s60 s60 touch Sabine Safari samsung sandisk Sandy SandyBridge SaoPaolo SAP Sapphire SAS sata sata3.0 SATA3.0Gbps SATA6.0Gbps school SciB science scifi Seagate search searching secure security Server2008 servers serversHTAsist services setfsb setiHome sex sfc shadermodel shaderr sharing sharp Shirt shoutcast sidebar Siemens sites skype SleepnGharge SLI SLI2 Smarconnect smartphone sms SO-DIMM SOAP soccer social networking socket socket775 software SOHO SOI Solaris son sonata Sony sony ericsson Sonyericsson sot sound sp1 sp2 sp3 space speed Speedstep Spider Sports Sprint spyware ssd SSE4.2 SSL start starwars steppinh/ModelSLAEN stream streaming Strike stuff subnotebook subnotebooks suggest Sun superleague superPC SuperRV770 surface suse symantec symbian sytemtray T101H t91 tablet TB TDD9000 TDP tech tech.news tecn Tegra2 Tegra3 Tellas terraflops Tesla tessellation TFT THQ Thuban thunderbolt timeline timings tips Tohiba tomorrow torrent Toshiba touchscreen Touchsmart touchUI Trillian Triple-SLI TriplechannellDDR3 tripleplay tripleSLI trojan truevision Tuning Turboboost turbocore Turbomemory TurboV TurionX2Ulra tutorial TV Tvout tvtuner tweaking twitter U.S.A. ubuntu UE40B6000 UEFA UEFI ugo Ui ultraportable UMPC UMTS Unisus univercity update updates url usa USB 3.0 USB2.0 USB3.0 USBflash VaioF VaioP VaioX VaioZ VDSL VEMUS Venus VIA vibering video Viewsonic virtualDub virtualization virus Vision Vista VistaSP2 visualstudio vivodi VlcPlayer vLite VMD vodafone Voip VoltageTweak Waffer watercooling WD web webcam WebOS websurfing westmere WHDI wi-fi wi-max widescreen widgets WiFi WiGig.wireless Wikipedia WilCharge WiMax Windows windows10 windows7 windows8 WindowsIstaller windowsmobile Windowsresize Windowsvista WindowsXP wireless WirelessHD wirelless WMC wordpress works workshop world worms Wow write WWF x18-m x25-m X380 X49530e X58 xbox360 XD1 Xeon7400 XeonX7460 XFX XML Xnote110 XP XPERIA X1 XPERIA X1 QWERTY XPERIA X10 Xtreme xxx Yahoo Youtube Yukon Z530 zune

2 Column Post

Translate

Mag Posts

Combined Post

Combined Posts 2

Video Posts

Main Tags

About Us

About Us
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's.

JSON Variables