freegr

TA 8 πρώτα ψηφιακά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που έλαβαν το πράσινο φως

 


Ψηφιακού μετασχηματισμού συνέχεια και μάλιστα με εντατικούς ρυθμούς, δίνουν τα πρώτα 12 έργα του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», τα τεχνικά δελτία των οποίων εγκρίθηκαν μέσα στην εβδομάδα από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη. Κι αυτό γιατί τα οκτώ εξ αυτών εστιάζουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και τις τηλεπικοινωνίες με στόχο να διευκολύνουν έτι περαιτέρω τις συναλλαγές των πολιτών με τον Δημόσιο, αλλά και να καταστήσουν αποτελεσματικότερη τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης. 

Τα έργα που έλαβαν το «πράσινο φως», έχουν συνολικό προϋπολογισμό άνω των 570 εκατ. ευρώ και τα πέντε εξ αυτών, συνολικού προυπολιγσμού 294,7 εκατ. ευρώ, θα αναλάβει να υλοποιήσει η Κοινωνία της Πληροφορίας, η οποία αποτελεί τον εκτελεστικό βραχίονα της ψηφιακής στρατηγικής του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  «Όλοι εμείς εδώ στην ΚτΠ νιώθουμε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι αλλά και δικαιωμένοι από το γεγονός ότι καλούμαστε να υλοποιήσουμε τα πέντε από τα δώδεκα συνολικά πρώτα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης συντελώντας καθοριστικά στην επίτευξη του σχεδίου "Ελλάδα 2.0"» δήλωσε σχετικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚτΠ, Σταύρος Ασθενίδης. 

Τα ψηφιακά έργα που προχωρούν το επόμενο διάστημα

  • Gov- ERP

Το πρώτο από τα έργα που εγκρίθηκε και το οποίο έχει προϋπολογισμό 51,522 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης) εκ των οποίων τα 36,1 εκατ. θα έρθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης αφορά στη «Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού́ Συστήματος στην Κεντρική́ Διοίκηση και τη λοιπή́ Γενική́ Κυβέρνηση το λεγόμενο Gov-ERP. Το εν λόγω e-εργαλείο συνολικής Δημοσιονομικής Διαχείρισης του κράτους βρίσκεται ήδη προς υλοποίηση μετά από διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό που δημοσίευσαν από κοινού το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης τον Ιούνιο. 

Το έργο αναμένεται να εισάγει σημαντικές καινοτομίες στον τομέα της Δημοσιονομικής Διαχείρισης με σκοπό να αναμορφώσει το σύστημα χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης του Δημοσίου και κατ' επέκταση την αποτελεσματικότητά του. Επί της ουσίας δηλαδή, θα αναπτυχθεί και θα υποστηριχτεί ένα πληροφοριακό σύστημα επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Resource Planning, ERP) για την Γενική Κυβέρνηση και την δημόσια διοίκηση. 

Να θυμίσουμε ότι για το Gov-ERP εξετάζεται ήδη η προσφορά από της Uni Systems, του ομίλου της Quest η οποία έχει κατατεθεί στην ΚτΠ. Αφότου δε επιλεγεί ο ανάδοχος, το έργο υπολογίζεται να ολοκληρωθεί σε 48 μήνες

  • Ψηφιακή Μέριμνα

Σε φάση υλοποίησης βρίσκεται επίσης από την ΚτΠ και ένα ακόμα έργο, το πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα προϋπολογισμού 129,2 εκατ. ευρώ. Να θυμίσουμε ότι οι δικαιούχοι του συγκεκριμένου προγράμματος είναι οι οικογένειες με ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ, οι οποίες λαμβάνουν επιταγή (voucher) 200 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο ηλικίας από 4 έως 24 ετών, το οποίο φοιτά σε μία από τις επιλέξιμες εκπαιδευτικές δομές στην Ελλάδα. Με το voucher αυτό οι δικαιούχοι μπορούν να προχωρήσουν στην αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού tablet, laptop, desktop για να καλύψουν τις ανάγκες τηλεκπαίδευσης που δημιούργησε η πανδημία.

  • Επέκταση του Σύζευξις ΙΙ

Εντός του τρέχοντος έτους, αναμένεται να προκηρυχθεί και ένα ακόμα έργο από την λίστα των εγκριθέντων. Πρόκειται για την επέκταση και υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Τηλεπικοινωνιών – Σύζευξις ΙΙ (τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στο δημόσιο τομέα) προϋπολογισμού 32,1 εκατ. ευρώ

Το εμβληματικό Σύζευξις ΙΙ, συνολικού προϋπολογισμού 620 εκατ. ευρώ βρίσκεται ήδη σε φάση υλοποίησης με διάφορες συμφωνίες-πλαίσιο να έχουν ήδη υπογραφεί με εταιρείες που έχουν επιλεγεί.

Στόχος του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι να δημιουργήσει το «τηλεπικοινωνιακό δίκτυο» για το σύνολο του Ελληνικού Δημοσίου, ώστε να παρέχονται αναβαθμισμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως τηλεφωνίας, ίντερνετ, video, κλπ σε μειωμένο κόστος. Πρόκειται ουσιαστικά για την μετεξέλιξη και επέκταση των έργων ΣΥΖΕΥΞΙΣ – ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, που υλοποιήθηκαν και υποστηρίχθηκαν για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου από την ΚτΠ ΑΕ, και περιλαμβάνει την προμήθεια όλων των απαραίτητων υποδομών καθώς και όλων των απαραίτητων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για ένα ενδεικτικό πλήθος περίπου 34.000 κτηρίων του δημοσίου, καλύπτοντας ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του δημόσιου τομέα για ένα διάστημα τουλάχιστον 3 ετών. Όπως μάλιστα έχει πολλάκις αναφερθεί από κυβερνητικά στελέχη το Σύζευξις ΙΙ αποτελεί το «έργο πυρήνα»  για τη συγκρότηση του Δικτύου Δημοσίου Τομέα. Η επέκταση του Σύζευξις ΙΙ που εντοπίζεται στο Σχέδιο «Ελλάδα 2.0», περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ενίσχυση των κεντρικών υποδομών του δημοσίου με σύγχρονες τεχνολογίες καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη του πανελλήνιου σχολικού δικτύου.

  • Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων 

Στη φάση της ωρίμανσης της προκήρυξης βρίσκεται το έργο Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων το οποίο στοχεύει στη δημιουργία των τεχνολογικών και πληροφοριακών μηχανισμών που θα επιτρέψουν την επέκταση της ψηφιακής εξυπηρέτησης και των συναλλαγών μεταξύ Δημοσίου. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 69,4 εκατ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να προκηρυχθεί στις αρχές του Φθινοπώρου. 

  • Web Services για την διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης

Τέλος η Κοινωνία  της Πληροφορίας αναμένεται να αναλάβει και την υλοποίηση των υπηρεσιών Διαδικτύου για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης. Πρόκειται για την παροχή ενός πακέτου υπηρεσιών G2G Web services μέσω του οποίου θα διευκολύνεται η συναλλαγή μεταξύ φορέων του κράτους G2G, μεταξύ κράτους -πολιτών G2C αλλά και κράτους –επιχειρήσεων (G2B). Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 27,9 εκατ. ευρώ και στόχος του είναι να αυξηθούν τελικά οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από την πλατφόρμα gov.gr 

  •  Ψηφιοποίηση και τηλεπικοινωνιακές υποδομές του GRNET

Με χρηματοδότηση από Ταμείο Ανάκαμψης αναμένεται να προχωρήσει και το έργο της δικτυακής αναβάθμισης με οπτικές ίνες του δικτύου GRNET και των συνδεδεμένων σε αυτό δικτύων, δηλαδή το σύνολο των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών φορέων της χώρας, το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο, ένας σημαντικός αριθμός δημόσιων νοσοκομείων και άλλοι φορείς έρευνας και εκπαίδευσης. Ο προϋπολογισμός για το εν λόγω έργο είναι 30,5 εκατ. ευρώ και φορέας υλοποίησης το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ).

  • Open Data μέσω του data.gov.gr

Προς αναβάθμιση οδεύει με την αρωγή του Ταμείου Ανάκαμψης και η παροχή ανοιχτών δεδομένων, της πλατφόρμας data.gov.gr καθώς και των σχετικών υπηρεσιών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Πρόκειται για ένα έργο με προϋπολογισμό 5,5 εκατ. ευρώ και φορέα υλοποίησης το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, το οποίο θα διευρύνει την γκάμα των ανοιχτών δεδομένων προς τους πολίτες με όλα τα οφέλη που η επέκταση αυτή συνεπάγεται. Η ανοικτή διάθεση, η επαναχρησιμοποίηση και η μέγιστη αξιοποίηση των δεδομένων του Δημόσιου Τομέα άλλωστε, όπως έχει αποσαφηνιστεί στο παρελθόν από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αναμένεται να ενισχύσει τη συμμετοχή, τη διαφάνεια και το δημόσιο έλεγχο αλλά και να προωθήσει την επιχειρηματικότητα, καθώς θα διασφαλίσει ότι οι νεοφυείς και μη επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των νέων τεχνολογιών, θα έχουν την απαραίτητη πρώτη ύλη, ώστε να αναπτύξουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

  • Ψηφιοποίηση των αρχείων 390 υποθηκοφυλακείων της χώρας

Τέλος το μεγαλύτερο από άποψη προϋπολογισμού, έργο που περιλαμβάνεται στη λίστα των οκτώ εγκριθέντων ψηφιακών έργων του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» αφορά στην ψηφιοποίηση του αρχείου των 390 υποθηκοφυλακείων της χώρας για το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Η ψηφιοποίηση των αρχείων θα συνοδευτεί κι από την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος ώστε τα αρχεία να είναι προσβάσιμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους και σε άλλα συναφή πληροφοριακά συστήματα.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 242,4 εκατ. ευρώ με την βοήθεια των οποίων εκτιμάται ότι θα ψηφιοποιηθούν πάνω από 600 εκατ. σελίδες των υποθηκοφυλακείων της χώρας.

About Freegr network

Από το Blogger.