5G

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ η «έξυπνη» σχολική τάξη, μέσω δικτύων 5G-School in 5G era...


 Η εκπαίδευση είναι ένας τομέας που μέχρι πρόσφατα, ήταν αναγκαία η φυσική παρουσία των συμμετεχόντων, δηλαδή του/της δασκάλου/ας και των μαθητών. Η εξέλιξη της τεχνολογίας και του ίντερνετ έχει δώσει όμως πλέον εργαλεία για την υλοποίηση απομακρυσμένης εκπαίδευσης, δημιουργώντας ευκαιρίες για γνώση εκεί που μέχρι πριν από μερικά χρόνια θα ήταν δύσκολο ή ακόμη και αδύνατο να συμβεί.


Αν μια πανδημία, όπως αυτή της COVID-19, ξεσπούσε σε μια παλιότερη εποχή, όπου οι τεχνολογίες αυτές δεν είχαν ακόμη αναπτυχθεί, τότε όλοι θα αναγκαζόμασταν να αφήσουμε τις δουλειές μας για την προστασία μας. Όμως, οι τεχνολογίες που είναι σήμερα διαθέσιμες βοήθησαν πολλούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνικής δραστηριότητας να συνεχίσουν τη λειτουργία τους...

Η νέα γενιά δικτύων 5G θα αλλάξει ραγδαία το τοπίο σχεδόν σε όλους τους τομείς. Συγκεκριμένα για την εκπαίδευση, οι ευκαιρίες για μάθηση πλέον θα είναι ίσες για όλους, είτε βρίσκονται σε κάποιο απομακρυσμένο νησί, είτε στο κέντρο της πόλης. Για παράδειγμα, ένα drone θα μπορεί να προσφέρει πανοραμική ξενάγηση σε ένα μνημείο, το οποίο για κάποιον δεν είναι προσβάσιμο ή κάποιος ξεναγός θα μπορεί να παρουσιάζει τα εκθέματα ενός μουσείου στο εξωτερικό, σε μαθητές μιας μακρινής χώρας.


Πέρα από τη δυνατότητα υψηλότερων ταχυτήτων και χαμηλότερης απόκρισης, τα δίκτυα 5G μπορούν να ενισχύσουν και τον τομέα της διαδραστικότητας στην εκπαίδευση. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας το κινητό τους ή μέσω χρήσης γυαλιών εικονικής πραγματικότητας, οι μαθητές/σπουδαστές θα μπορούν να συμμετέχουν σε ένα πείραμα που λαμβάνει χώρα σε μία τάξη του εξωτερικού. Η απόκριση με την ελάχιστη δυνατή καθυστέρηση εξασφαλίζει την «κοινή» εικονική πραγματικότητα για όλους τους μαθητές.Οι εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να «εισέλθουν» μέσα σε τρισδιάστατους χώρους (εικονική πραγματικότητα) ή ακόμα και να επεξεργαστούν στοιχεία/μοντέλα που εμφανίζονται επάνω στον περιβάλλοντα χώρο τους (επαυξημένη πραγματικότητα). Τα δεδομένα της διάδρασης και των μοντέλων που εμφανίζονται έχουν τις βάσεις τους στις ταχύτητες μετάδοσης των 5G δικτύων. Ο χρήστης λαμβάνει τεράστιο όγκο πληροφοριών και δεδομένων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, αποκτώντας καλύτερη αντίληψη του αντικειμένου.


Φυσικά, επωφελείται και η εκπαίδευση των επαγγελματιών, μέσω των εφαρμογών του 5G, για ασφαλέστερη και αποδοτικότερη εκμάθηση. Επαγγέλματα που είναι επικίνδυνα, όπως η πυρασφάλεια, η εργασία σε μεγάλο ύψος, μπορούν πλέον να ενισχυθούν από διαδραστικά σεμινάρια με ταυτόχρονες ασκήσεις σε εικονικό περιβάλλον, τα οποία θα δώσουν την απαραίτητη εμπειρία, μέσω πρακτικής και όχι απλά μέσω θεωρίας, για πολλούς εκπαιδευόμενους, ταυτόχρονα, χωρίς να διακινδυνεύσουν τη σωματική τους ακεραιότητα.Το 5G βοηθά σε όλα τα παραπάνω, με την προσβασιμότητα να είναι το κομβικό σημείο. Πληροφορίες, υπηρεσίες, εφαρμογές και δεδομένα θα είναι διαθέσιμα για όλους. Το πώς λειτουργεί το 5G, τι είναι ακριβώς και πού θα δούμε εφαρμογές του...

5 Ways 5G Will Make Classrooms Smarter

Educators are always looking for ways to maximize learning time. Technology enables teachers to make better connections and explore complicated subjects. But buffering videos and choppy applications can diminish what precious time is available, limiting the time educators have to actually teach.

The next generation of students deserves the next generation of classrooms. And they’re expecting it. According to a 2018 Pearson study, 59% of Gen Z agrees that technology will transform how college students learn in the future, compared to 66%of millennials. Educators need a wireless network that can meet students where they are and provide a seamless learning experience. This is where 5G comes in.

5G is predicted to be ubiquitous by 2020. With data speeds nearly 1,000% faster than 4G, 5G will empower educators to reimagine what’s possible inside and outside the classroom. Imagine downloading a high-quality, feature-length documentary in seconds, hosting a guest speaker via hologram, or tutoring students virtually in real time without delays.

What Is 5G?

5G is the fifth generation (G) wireless network. Wireless network technology started with 1G in the 1980s, and subsequent generations have introduced and optimized capabilities such as calling, texting, and web browsing.

5G takes everything 4G LTE does and makes it better, faster, and more reliable. We’ll be able to connect significantly more devices and perform tasks at higher speeds with almost unnoticeable delays.

To put it into perspective: one 4G cell tower currently supports about 2,000 devices with some traffic delays. A 5G tower will support more than one million connected devices per square kilometer with negligible delays. This massive jump in bandwidth will be able to handle more cumbersome traffic loads required for smart classrooms, augmented reality (AR), and virtual reality (VR), with ease.

5G in the Classroom

When it comes to the 5G, there are already plenty of applications in manufacturing, media, city management, and healthcare. Education is just scratching the surface of what’s possible in the classroom. Here is what teachers and educators can expect:

1.Immersive Lessons with AR and VR

Mixed-reality content and video require high bandwidth and low latency to perform optimally. 4G struggles to maintain the traffic required for AR and VR experiences. But with 5G, experiences will be seamless. Students may tour the human body or visit other planets in VR. With AR, they can explore concepts through touch, pinching and zooming through the Earth’s layers as fast as they think it.

2. Smart Classroom IoT Saves Teachers Time

Setting up devices and gathering feedback in class takes time, even when everything works perfectly. With the Internet of Things (IoT) on 5G, teachers can automatically log in as soon as they enter the classroom. Menial administrative tasks will be automated, and students can deliver feedback digitally. Higher bandwidth will help signals remain strong throughout entire lectures and presentations, preventing occasional dropped connections and derailing focus.

3. Download Videos in Seconds

Gen Z loves video, and it makes sense when YouTube is also their preferred educational resource. Downloading a high-definition video on 4G can take minutes to an hour. With 5G, downloading a feature-length movie will take seconds, maybe less, according to NBC News.

4. Greater Assistance for Students with Special Needs

Children with special needs may require more frequent or full-time assistance from teachers. There are robot applications to help with problem-solving, but they aren’t as responsive as the children they’re designed to help. 5G will enable robots to be full-time assistants and support teachers by responding immediately to help with learning exercises.

5. More Flexible Learning

Every student’s learning style and ability is different. 5G will help students continue their education outside the classroom, delivering the same data speeds and responsiveness in the classroom to their phone or laptop. Regardless of distance or location, 5G empowers students to access the same information and exercises as their peers.

Communications giants, like Verizon, are already bringing some of these use cases to life. Their 5G EdTech Challenge recently awarded $1 million to organizations and universities using AR, VR, among other technologies, to improve middle school education starting as early as fall of 2019. Learn more about the 5G EdTech Challenge winners, and their proposals here.

About Freegr network

Από το Blogger.