ειδήσεις

Παγκόσμια ημέρα του Πρωτοκόλλου Διαδικτύου IPv6

Η Κοινότητα Διαδικτύου (Internet Society) ανακοίνωσε πως η 8 Ιουνίου θα είναι η Παγκόσμια ημέρα της 6ης έκδοσης του πρωτοκόλλου διαδικτύου (IPv6). Φέτος (στις 8 Ιουνίου) θα γίνει μια 24ωρη δοκιμή του καινούριου πρωτοκόλλου ενώ παράλληλα θα τρέχει η 4η έκδοση να ελέγξουν για τυχόν προβλήματα συμβατότητας μεταξύ τους. Λίγα λόγια για το λεγόμενο πρωτόκολλο διαδικτύου:
Ας δούμε σε πρώτη φάση τι σημαίνει ο όρος: πρωτόκολλο δικτύων (network protocol)
Όταν συσκευές επικοινωνούν, όταν δηλαδή σχηματίζουν ένα δίκτυο, οι κανόνες και οι συμβάσεις που διέπουν την μορφή της επικοινωνίας μεταξύ τους καλείται πρωτόκολλο δικτύων. Ας δούμε μερικά παραδείγματα: στο πρωτόκολλο συμπεριλαμβάνονται οι μηχανισμοί για την ταυτοποίηση (identification) άλλων συσκευών και στη μεταξύ τους σύνδεση, επίσης συμπεριλαμβάνονται και η ρύθμιση του τρόπου με τον οποίο θα πακετάρονται τα δεδομένα (προς αποστολή). Επί τη ευκαιρία, ένα παράδειγμα ενός τέτοιου πρωτοκόλλου είναι η γνωστή σύνδεση μέσω ethernet*! Θα μπορούσαμε να πούμε με λίγα λόγια πως το πρωτόκολλο αυτό είναι για τις επικοινωνίες ότι είναι ο αλγόριθμος για τους υπολογισμούς. Να προσθέσουμε ακόμα πως αυτό που λέμε επικοινωνία μεταξύ συσκευών είναι στην πράξη μια ανταλλαγή πακέτων (packets).
Κάθε πακέτο IP περιλαμβάνει ένα header (δίνει πληροφορίες για την πηγή, τον προορισμό και άλλων πληροφοριών σχετικά με τα δεδομένα) καθώς και τη καθεαυτή πληροφορία (που πρόκειται να σταλεί).
*το πρωτόκολλο ενσύρματης τοπικής δικτύωσης υπολογιστών
Πάμε τώρα στο πρωτόκολλο διαδικτύου (internet protocol):
Στην περίπτωση αυτή, το πρωτόκολλο αυτό ρυθμίζει την επικοινωνία συσκευών μέσω του διαδικτύου. Το πρωτόκολλο αυτό αναπτύχθηκε στη δεκαετία του '70. Τώρα, για τις επικοινωνίες μέσω διαδικτύου χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα διάφορα πρωτόκολλα καθώς δεν υπάρχει ένα ενιαίο πρωτόκολλο επικοινωνίας*. Για την ακρίβεια λοιπόν το πρωτόκολλο διαδικτύου είναι ένα από τα πρωτόκολλα που ρυθμίζουν την επικοινωνία μεταξύ των συσκευών. Τη ρύθμιση της επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (και όχι μόνο) "αναλαμβάνουν" λοιπόν ταυτόχρονα το πρωτόκολλο δικτύου και μερικά όπως τα UDP, HTTP, and FTP και (κυρίως) το πρωτόκολλο ελέγχου μεταφοράς (TCP) κτλ. Για τον λόγο αυτό πλέον όταν αναφερόμαστε στο σύνολο των πρωτοκόλλων διαδικτύου (IP Suite) λέμε το πρωτόκολλο TCP/IP.
* Τα IP, UDP, TCP, UDP, HTTP, and FTP ανήκουν στην ίδια κατηγορία (layer) πρωτοκόλλων - συγκεκριμένα ανοίκουν στο λεγόμενο Transport Layer.
*Για όσους ενδιαφέρονται για το θέμα ενός ενιαίου πρωτοκόλλου και γενικότερα να ενδιαφέρονται για έννοιες όπως το "αφηρημένο" (abstraction)
Principle of abstraction, Universality (philosophy)), Abstraction, MECE principle, Abstraction layer
Μεταξύ των ιστοσελίδων που προσχώρησαν στην κοινότητα αυτή να αναφέρουμε μερικές γνωστές: Google, Facebook, Yahoo!, Akami, Limelight. Την ημέρα της δοκιμής υπολογίζεται πως μονάχα το 0.05% χρηστών διαδικτύου θα έχει πρόβλημα σύνδεσης στο διαδίκτυο* (εξαιτίας προβληματικών ή λανθασμένων ρυθμίσεων οικιακών συσκευών δικτύου)*
thelab

About Freegr network

Από το Blogger.