τεχνολογία

Ενισχύονται οι ευρυζωνικές υποδομές στην Ελλάδα

Αυτό αναφέρει έκθεση που δημοσιοποίησε η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων), σημειώνοντας παράλληλα ότι ενώ πρόκειται για χαμηλό ποσοστό διείσδυσης σε σχέση με πιο ώριμες ψηφιακά χώρες, ωστόσο, είναι αυξημένο έναντι του 7,6%, που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό στο τέλος του 2016. Η αύξηση, όπως αναφέρει η έκθεση για την πορεία της ευρυζωνικής αγοράς στην Ελλάδα το α΄ εξάμηνο του 2017, αποδίδεται, κυρίως, στην άνοδο του ποσοστού των γραμμών VDSL επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών, από 7,5% στο τέλος του 2016 σε 9,7% στα μέσα του 2017.
Σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, η διείσδυση των γραμμών VDSL στον πληθυσμό στα μέσα του 2017 ανήλθε σε 3,3%. Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ευρυζωνικών γραμμών ανά ταχύτητα πρόσβασης, που κάνει η έκθεση, η πλειονότητα των γραμμών, άνω του 90%, αντιστοιχεί σε ονομαστικές ταχύτητες (download) άνω των 10Mbps. Στις υπόλοιπες ταχύτητες (έως 10Mbps) αντιστοιχεί ποσοστό 9,2%, όπου περί το 1/7 των γραμμών αυτών αφορούν πολύ χαμηλές ονομαστικές ταχύτητες (2Mbps). Το εξεταζόμενο διάστημα, το σύνολο των ενεργών συνδρομητών κινητών τηλεπικοινωνιών, που έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων στο Διαδίκτυο ανήλθε σε 6.377.352 έναντι 5.709.261 τον Δεκέμβριο του 2016. Από αυτούς, οι 463.132 έκαναν χρήση καρτών για πρόσβαση στο Διαδίκτυο (datacards) και οι 5.239.343 είτε προμηθεύτηκαν πακέτο δεδομένων επιπρόσθετα σε πακέτο κινητής τηλεφωνίας (add-on), είτε έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων Διαδικτύου μέσω προγραμμάτων κινητής, που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο με ενιαία χρέωση (bundle). Τέλος, οι υπόλοιποι 674.877 έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων μέσω προγραμμάτων κινητής, που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο (χρέωση ανά μονάδα). Συνολικά, η ευρυζωνική αγορά στην Ελλάδα συνέχισε να διευρύνεται το α΄ εξάμηνο του 2017.
Οι ευρυζωνικές συνδέσεις στα μέσα του 2017 ανήλθαν σε 3.686.911, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 0,7% κατά τη διάρκεια του τριμήνου και 2% κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Η ευρυζωνική διείσδυση στον πληθυσμό ανήλθε σε 34,2% έναντι 34% το Μάρτιο του 2017 και 33,3% στο τέλος του 2016. Η Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ), στα μέσα του έτους, σύμφωνα με την έκθεση της ΕΕΤΤ, έφτασε τις 2.107.363 γραμμές (2.102.444 το Μάρτιο του 2017 και 2.085.248 το Δεκέμβριο του 2016). Η αύξηση, κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου του 2017, ήταν 22.115 γραμμές, χαμηλότερη, πάντως, σε σχέση με την αύξηση που είχε σημειωθεί κατά το 2ο εξάμηνο του 2016 (30.743 γραμμές). Το ποσοστό των ευρυζωνικών γραμμών μέσω ΑΠΤΒ επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας στα μέσα του 2017 ανήλθε σε 52,53% έναντι 53,36% στο τέλος του 2016.

About Freegr network

Από το Blogger.