ειδήσεις

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ INTERNET

Σύμφωνα με αναφορές, το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο και το ποσοστό αυτό συνεχώς αυξάνεται. Ο ψηφιακός κόσμος παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στη ζωή των περισσότερων ανθρώπων και κατ’ επέκταση θα πρέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα να προστατεύονται και όχι – όπως συμβαίνει στην πραγματικότητα – να καταπατώνται διαρκώς.
Το Συμβούλιο της Ευρώπης, θέλοντας να βελτιώσει αυτήν την κατάσταση, υπέγραψε σήμερα συμφωνία με την Kaspersky Lab και άλλες εταιρείες τεχνολογίας, με κοινή δέσμευση την προαγωγή του ανοικτού και ασφαλούς Διαδικτύου. Κατά τη διάρκεια τελετής στο Στρασβούργο, την πρώτη ημέρα του Παγκόσμιο Φόρουμ για την Δημοκρατία 2017 (World Forum for Democracy), ο Anton Shingarev, Αντιπρόεδρος Δημοσίων Υποθέσεων στην Kaspersky Lab, και ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης Thorbjørn Jagland υπέγραψαν τη συμφωνία, η οποία αποσκοπεί στην επέκταση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στο Διαδίκτυο. Μαζί με την Kaspersky Lab, εκπρόσωποι άλλων επτά κορυφαίων εταιρειών στον τομέα της τεχνολογίας υπέγραψαν τη συμφωνία, η οποία έλαβε τη μορφή ανταλλαγής επιστολών.
Σε αυτές περιλαμβάνονται η Apple, η Deutsche Telekom, το Facebook, η Google, η Microsoft, η Orange και η Telefónica. Έξι από τους σημαντικότερους τεχνολογικούς συλλόγους παγκοσμίως δεσμεύθηκαν επίσης για την αφοσίωσή τους – ανάμεσα στις οποίες η Ένωση Βιομηχανιών Υπολογιστών και Επικοινωνιών (CCIA), η DIGITALEUROPE, η ευρωπαϊκή ψηφιακή συμμαχία ΜμΕ (European Digital SME Alliance), ο Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Φορέων Εκμετάλλευσης Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων (ETNO), η GSMA και η Πρωτοβουλία Παγκόσμιου Δικτύου (GNI).
Η συμφωνία συνεργασίας συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες που καθορίζονται στη Στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου κατά την περίοδο 2016-2019, η οποία αποσκοπεί στην προστασία των χρηστών του Διαδικτύου μέσω της οικοδόμησης διαδικτυακής δημοκρατίας και της διασφάλισης της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο. Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, η ομάδα – η οποία είναι επίσης ανοικτή στη συνεργασία με άλλους εταίρους στο μέλλον – συμφώνησε να συνεργαστεί σε διάφορους βασικούς τομείς.
Αυτοί περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
– Την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση.
– Την ελευθερία της έκφρασης στον διαδικτυακό κόσμο.
– Το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
– Την εκπαίδευση για δημοκρατική αγωγή των πολιτών.
– Την ισότητα των φύλων στον διαδικτυακό κόσμο.
– Την καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας στον κυβερνοχώρο.
– Τον πολιτισμό και την ψηφιοποίηση.

About Freegr network

Από το Blogger.