athens

«Ζυμώσεις» στην ελληνική αγορά ICT φέρνουν τα ψηφιακά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης


 Σε εντατικές διεργασίες βρίσκονται το τελευταίο διάστημα οι ελληνικές εταιρείες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών με τα στελέχη τους να επεξεργάζονται σχέδια διεκδίκησης των πρώτων έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης που θα προκηρυχθούν το προσεχές διάστημα. 

Ο «υψηλός λογαριασμός» των ψηφιακών έργων που θα υλοποιηθούν προσεχώς μάλιστα, έχει οδηγήσει σε ζυμώσεις τον εγχώριο κλάδο της πληροφορικής, με εξαγορές, συγχωνεύσεις και συνέργειες να απασχολούν την επικαιρότητα. Για παράδειγμα, εν μέσω θέρους - μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοινώθηκε η εξαγορά του 60% της Intelli Solutions από την Uni Systems του ομίλου της Quest, έναντι 3,5 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω εξαγορά ήρθε να προστεθεί σε μια σειρά κινήσεων που πραγματοποιήθηκαν όλο τον προηγούμενο χρόνο στην ελληνική αγορά ICT. 
 
Το Ταμείο Ανάκαμψης σε συνδυασμό με το νέο ΕΣΠΑ αλλά και τα λοιπά συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρώπη ψηφιακά έργα συγκεντρώνουν τα βλέμματα ακόμα και εταιρειών που μέχρι πρότινος απείχαν από αυτά.  Τρανό παράδειγμα οι δύο τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι της χώρας που φέτος άρχισαν να στελεχώνουν αντίστοιχα τμήματα. Την εβδομάδα που μας πέρασε στο δυναμικό της Nova προστέθηκε ο Γιάννης Λουσίδης, αναλαμβάνοντας επικεφαλής του τμήματος Δημοσίων έργων και έργων Πληροφορικής. Την πρόθεση της εταιρείας να διεκδικήσει μέρος των έργων που θα προκηρυχθούν το επόμενο διάστημα είχαν εκφράσει ευθέως τα στελέχη της σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου μετά και την εξαγορά της από τον όμιλο της United. Αντίστοιχες κινήσεις έκανε νωρίτερα μέσα στο έτος και η Wind. Για το λόγο αυτό μάλιστα η εταιρεία ενσωμάτωσε στο εργατικό της δυναμικό τον μέχρι πρότινος ICT Senior Sales Segment Leader του Ομίλου ΟTΕΑλέξανδρο Μπρέγιαννη, με στόχο να δημιουργήσει μονάδα υλοποίησης έργων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. 

Τα έργα που έρχονται

Οι συμμαχίες που θα δημιουργηθούν θα διεκδικήσουν μερίδιο από την πίτα των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού, ο προϋπολογισμός των οποίων μαζί με τα περιφερειακά φτάνει τα 7 δισ. ευρώ.

Στη σειρά των έργων που αναμένεται να προκηρυχθούν το επόμενο διάστημα συγκαταλέγεται η ψηφιοποίηση του Αρχείου Υποθηκοφυλακείων για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Το έργο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα, από άποψη προϋπολογισμού - 242,4 εκατ. ευρώ, που έχουν πάρει την έγκριση των αρμόδιων αρχών και αφορά στην ψηφιοποίηση των 600 εκατομμυρίων σελίδων των αρχείων των 390 υποθηκοφυλακείων της χώρας.

Στόχος του είναι μέσω του πληροφοριακού συστήματος που θα δημιουργηθεί τα αρχεία να καταστούν προσβάσιμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους και σε άλλα συναφή πληροφοριακά συστήματα. Λόγω του όγκου του αντικειμένου του έργου, η αρχική πρόβλεψη είναι πως αυτό θα προχωρήσει με τη διαδικασία της Συμφωνίας – Πλαίσιο και θα έχει τουλάχιστον τέσσερις αναδόχους οι οποίοι θα υλοποιήσουν ξεχωριστά τμήματα του έργου. 

Στην ομάδα των πρώτων ψηφιακών έργων του Ταμείου Ανάκαμψης που θα μπουν σε τροχιά εντάσσεται και το έργο δικτυακή αναβάθμιση με οπτικές ίνες για το δίκτυο GRNET και τα συνδεδεμένα δίκτυα, δηλαδή για το σύνολο των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών φορέων της χώρας, το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο, κι έναν σημαντικό αριθμό δημόσιων νοσοκομείων και λοιπών φορέων έρευνας και εκπαίδευσης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 30,5 εκατ. ευρώ

Προς αναβάθμιση οδεύει με την αρωγή του Ταμείου Ανάκαμψης και η παροχή ανοιχτών δεδομένων, της πλατφόρμας data.gov.gr καθώς και των σχετικών υπηρεσιών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Πρόκειται για ένα έργο με προϋπολογισμό 5,5 εκατ. ευρώ και φορέα υλοποίησης το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, το οποίο θα διευρύνει την γκάμα των ανοιχτών δεδομένων προς τους πολίτες με όλα τα οφέλη που η επέκταση αυτή συνεπάγεται. 

Τα πέντε έργα 300 εκατ. ευρώ της ΚτΠ 

Ακόμα πέντε εγκεκριμένα έργα του σχεδίου «Ελλάδα 2.0.», συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ περίπου, αναμένεται να προκηρυχθούν από την Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ) το προσεχές διάστημα. Το πρώτο εξ αυτών με προϋπολογισμό 51,522 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης) εκ των οποίων τα 36,1 εκατ. θα έρθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης αφορά στη «Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού́ Συστήματος στην Κεντρική́ Διοίκηση και τη λοιπή́ Γενική́ Κυβέρνηση, το λεγόμενο Gov-ERP. Το εν λόγω e-εργαλείο συνολικής Δημοσιονομικής Διαχείρισης του κράτους βρίσκεται ήδη προς υλοποίηση μετά από διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό που δημοσίευσαν από κοινού το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης τον Ιούνιο. 

Το έργο αναμένεται να εισάγει σημαντικές καινοτομίες στον τομέα της Δημοσιονομικής Διαχείρισης ώστε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά του. Επί της ουσίας δηλαδή, θα αναπτυχθεί και θα υποστηριχτεί ένα πληροφοριακό σύστημα επιχειρησιακού σχεδιασμού (Enterprise Resource Planning, ERP) για την Γενική Κυβέρνηση και την δημόσια διοίκηση.

Να θυμίσουμε ότι για το Gov-ERP εξετάζεται ήδη η προσφορά από της Uni Systems, του ομίλου της Quest η οποία έχει κατατεθεί στην ΚτΠ. Αφότου δε επιλεγεί ο ανάδοχος, το έργο υπολογίζεται να ολοκληρωθεί σε 48 μήνες. 
 
Σε φάση υλοποίησης βρίσκεται επίσης από την ΚτΠ και ένα ακόμα έργο, το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα» προϋπολογισμού 129,2 εκατ. ευρώ. Να θυμίσουμε ότι οι δικαιούχοι του συγκεκριμένου προγράμματος είναι οι οικογένειες με ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ, οι οποίες λαμβάνουν επιταγή (voucher) 200 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο ηλικίας από 4 έως 24 ετών, το οποίο φοιτά σε μία από τις επιλέξιμες εκπαιδευτικές δομές στην Ελλάδα. Με το voucher αυτό οι δικαιούχοι μπορούν να προχωρήσουν στην αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού tablet, laptop, desktop για να καλύψουν τις ανάγκες τηλεκπαίδευσης που δημιούργησε η πανδημία.

Το τρίτο έργο το οποίο αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του τρέχοντος έτους είναι η επέκταση και υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Τηλεπικοινωνιών – Σύζευξις ΙΙ (τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στο δημόσιο τομέα) προϋπολογισμού 32,1 εκατ. ευρώ. Το εμβληματικό Σύζευξις ΙΙ, συνολικού προϋπολογισμού 620 εκατ. ευρώ βρίσκεται ήδη σε φάση υλοποίησης με διάφορες συμφωνίες-πλαίσιο να έχουν ήδη υπογραφεί με εταιρείες που έχουν επιλεγεί. Στόχος του είναι να δημιουργήσει το «τηλεπικοινωνιακό δίκτυο» για το σύνολο του Ελληνικού Δημοσίου, ώστε να παρέχονται αναβαθμισμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως τηλεφωνίας, ίντερνετ, video, κλπ σε μειωμένο κόστος. Εξού και περιλαμβάνει την προμήθεια όλων των απαραίτητων υποδομών καθώς και όλων των απαραίτητων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για ένα ενδεικτικό πλήθος περίπου 34.000 κτηρίων του δημοσίου, καλύπτοντας ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του δημόσιου τομέα για διάστημα τουλάχιστον 3 ετών. 

Το τέταρτο έργο αφορά την ενιαία Ψηφιακή Υποδομή για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων και στοχεύει στη δημιουργία των τεχνολογικών και πληροφοριακών μηχανισμών που θα επιτρέψουν την επέκταση της ψηφιακής εξυπηρέτησης και των συναλλαγών μεταξύ Δημοσίου. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 69,4 εκατ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να προκηρυχθεί στις αρχές του Φθινοπώρου. 

Τέλος το πέμπτο έργο που φέρει τον τίτλο Web Services για την διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης προϋπολογισμού 27,9 εκατ. ευρώ αφορά στην παροχή ενός πακέτου υπηρεσιών G2G Web services μέσω του οποίου θα διευκολύνεται η συναλλαγή μεταξύ φορέων του κράτους G2G, μεταξύ κράτους -πολιτών G2C αλλά και κράτους –επιχειρήσεων (G2B). 

About Freegr network

Από το Blogger.