Η τεχνολογία αναγκάζει τις τράπεζες να αλλάξουν

Μονόδρομος για τη διατήρηση της ισχύος τους αποτελεί για κεντρικές και εμπορικές τράπεζες η προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, η οποία έχει οδηγήσει στην επέκταση των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων πολύ πέρα από το παραδοσιακό τραπεζικό περιβάλλον.
Οι τάσεις αυτές, οι ευκαιρίες αλλά και οι κίνδυνοι που συνεπάγεται η ταχύτατα μεταβαλλόμενη αγορά των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών παρουσιάζονται στην τελευταία μελέτη της PwC με τίτλο «Central banking 2020: Ahead of the curve».
«Δεδομένης της κανονιστικής μεταρρύθμισης που συνεχίζεται σε ολόκληρο τον τραπεζικό κλάδο, είναι εύκολο να μπούμε στον πειρασμό να θεωρήσουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο ως τον σημαντικότερο καθοριστικό παράγοντα» επισημαίνεται σχετικά στην έρευνα.

Τα τρία πιθανά σενάρια

Σύμφωνα με την PwC, οι αλλαγές αυτές θα υπαγορεύσουν κατά κύριο λόγο το πώς θα μετασχηματιστεί ο τραπεζικός κλάδος ως σύνολο, και κατά συνέπεια ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος και η μορφή του ρυθμιστικού του πλαισίου. Με βάση αυτήν την παρατήρηση, η Ομάδα Κεντρικών Τραπεζών της PwC παρουσιάζει τρία πιθανά σενάρια για τις κεντρικές τράπεζες.
1. Οι τραπεζικές υπηρεσίες όλο και περισσότερο θα παρέχονται εκτός της ρυθμισμένης τραπεζικής αγοράς
Η PwC εκτιμά ότι τα εμπόδια εισόδου μη τραπεζικών ιδρυμάτων στην παροχή των μέχρι πρότινος βασικών τραπεζικών υπηρεσιών θα συνεχίζουν να υποχωρούν και η σύνδεση μεταξύ του παραδοσιακού και του σκιώδους τραπεζικού συστήματος θα αυξηθεί.
Οι κεντρικές τράπεζες καλούνται να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της εποπτείας ενός κλάδου που επεκτείνεται συνεχώς σε τομείς όπως ο δανεισμός μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, τα καινούργια ψηφιακά νομίσματα, το σκιώδες τραπεζικό σύστημα και τα επιχειρηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούν την τεχνολογία blockchain. Αυτές οι εξελίξεις οδηγούν στη διαμόρφωση αποκεντρωμένων δικτύων που λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο επαναπροσδιορίζοντας πληρωμές και συναλλαγές.
Ο Jeremy Foster, επικεφαλής της Ομάδας Κεντρικών Τραπεζών της PwC UK, σχολίασε σχετικά πως «είναι σαφές ότι οι κεντρικές τράπεζες χρειάζονται καινούργιες δεξιότητες και συστήματα για να προλάβουν τις εξελίξεις». Σύμφωνα με τον ίδιο, «αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, οι μεγάλες επενδύσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται με τη χρήση εργαλείων προγνωστικής ανάλυσης δεδομένων για να μπορούν να εντοπιστούν οι τομείς του χρηματοοικονομικού συστήματος στους οποίους οι κίνδυνοι είναι αυξημένοι».
Η κεντρική τράπεζα που θα μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες που προσφέρει η ανάλυση των μαζικών δεδομένων (big data), συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης μια στρατηγικής δεδομένων και της διάθεσης των δεδομένων της σε ένα ευρύτερο κοινό για την ευαισθητοποίησή του και την ανάπτυξη νέων ιδεών, θα αποκτήσει σίγουρο προβάδισμα.
2. Οι τράπεζες πρέπει να κάνουν γενναίες επενδύσεις και να ανακαλύψουν και να εδραιώσουν εκ νέου τη θέση τους στην κοινωνία.
Οι τράπεζες εξακολουθούν να έχουν πλεονεκτήματα, όμως για να εξασφαλίσουν τη μελλοντική τους παρουσία χρειάζεται να κάνουν σημαντικές επενδύσεις και να διασφαλίσουν τη συνεχή στήριξη των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής. Παρά τη φθορά που έχουν υποστεί οι τράπεζες από την οικονομική κρίση, το όνομα και η φήμη τους εξακολουθούν να τους προσδίδουν υψηλή αναγνωρισιμότητα και ενδεχομένως ισχύ, σε συνδυασμό με την οικειότητα, την εμπειρία και το γεγονός ότι βρίσκονται υπό αυστηρή εποπτεία.
Στη μελέτη σημειώνεται ότι για να επανεδραιώσουν τη θέση τους, είναι σημαντικό για τις τράπεζες να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της αλλάζοντας την κουλτούρα και τη συμπεριφορά τους. Πρέπει να προσδώσουν ασφάλεια, ακεραιότητα, εμπιστοσύνη και ποιότητα στις υπηρεσίες που προσφέρουν.
3. Οι ρυθμιστικές αρχές και το ρυθμιστικό πλαίσιο χρειάζεται να αναπροσανατολιστούν και να στραφούν από την αστυνόμευση στην προστασία.
Εάν οι τραπεζικές υπηρεσίες γίνουν πιο κατακερματισμένες και διαφοροποιημένες, είναι λογικό το ρυθμιστικό περιβάλλον και η δημόσια πολιτική να στρέψουν το ενδιαφέρον τους από τα ιδρύματα στις αγορές και στις υπηρεσίες.
Σύμφωνα με την PwC, η ρύθμιση της συμπεριφοράς θα πρέπει να αποτελέσει το πρωτογενές επίπεδο ρύθμισης των τραπεζών, με μια πολύ πιο περιορισμένη μορφή μικροπροληπτικής και μακροπροληπτικής εποπτείας επικεντρωμένης σε θέματα που αφορούν το σύστημα συνολικά και όχι κάθε εταιρεία μεμονωμένα.

, , , , ,

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ FORUM

Το δημοφιλεστερο τεχνολογικο blog. Ειδησεις και σχολια για τα καλά νεα της τεχνολογια από την πλευρα των χρηστων.

Related Posts with Thumbnails

FACEBOOK

LIVE RADIO

Live Radio

Social Icons

Sample Text

Followers

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ FREEGR

ΤΟ FREEGR.GR ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.