ειδήσεις

Αποθηκεύστε όλα τα αρχεία στο Internet

Η υιοθέτηση της τεχνολογίας του cloud computing θα μπορούσε να προσθέτει στις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης έως και 177,3 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση μέχρι και το 2015, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων CEBR (The Centre for Economics and Business Research) και την έρευνα με τίτλο «Cloud Dividend 2011». Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική χορηγία της EMC και αποτελεί την πρώτη προσπάθεια υπολογισμού της αξίας που θα δημιουργηθεί σε μακροοικονομικό επίπεδο, εάν οι πέντε μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες υιοθετήσουν το cloud computing.
To cloud computing αποτελεί την επόμενη γενιά στο χώρο της πληροφορικής και συνίσταται κυρίως στο ότι όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται στο διαδίκτυο ή σε συστήματα που βασίζονται σε web τεχνολογίες, ενώ και οι εφαρμογές «τρέχουν» σε αντίστοιχα περιβάλλοντα.
Σύμφωνα με την έκθεση της Cebr, εάν οι επιχειρήσεις της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Βρετανίας συνεχίσουν τη μετάβαση προς την τεχνολογία του cloud με τον αναμενόμενο ρυθμό, θα προστίθεται στην ευρωπαϊκή οικονομία προϊόν της τάξης των 177,3 δισ. ευρώ το χρόνο, μέχρι το 2015. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η επισήμανση της έρευνας, ότι το μεγαλύτερο μέρος από το παραπάνω ποσό θα προκύψει μέσω της υλοποίησης ιδιωτικών και υβριδικών μοντέλων cloud computing.
Νέες αγορές
Σύμφωνα με τις μελέτες της Cebr, η δημιουργία νέων αγορών που θα προκύψει ως άμεσο αποτέλεσμα του cloud computing, θα έχει μια βαθιά επίδραση στη δομή πολλών κλάδων, και μάλιστα σε μια περίοδο που αυξάνεται ο ανταγωνισμός ανά τον κόσμο, ιδιαίτερα όσον αφορά τις μακροοικονομικές επιδόσεις.
Η Cebr πιστεύει ότι το cloud computing θα αποτελέσει ένα σημαντικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία νέων αγορών (Business Creation) στις οικονομίες της Ευρωζώνης. Παράλληλα, η εταιρεία υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο που θα παίξει η τεχνολογία αυτή στην οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης.

About Freegr network

Από το Blogger.