τεχνολογία

19° Banking Forum, το κορυφαίο γεγονός τραπεζικής επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας

Το Banking Forum, το κορυφαίο γεγονός τραπεζικής επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας, που οργανώνει σε ετήσια βάση το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΙΠ) της ΕΕΔΕ σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, πραγματοποιείται στις 12 & 13 Μαρτίου 2014, στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental. Σκοπός της 19ης διοργάνωσης είναι η αναζήτηση του επιχειρηματικού μοντέλου των τραπεζών σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, ο προσδιορισμός του νέου περιβάλλοντος ρύθμισης και εποπτείας των τραπεζών στην ευρωζώνη, ο ρόλος της καινοτομίας στον τραπεζικό χώρο από επιχειρηματική και τεχνολογική σκοπιά και οι προβλέψεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος.
 Ειδικοί και υψηλόβαθμα τραπεζικά στελέχη από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα αναλύσουν τα θέματα αυτά προσεγγίζοντάς τα τόσο από την επιχειρηματική όσο και την τεχνολογική τους διάσταση. Για την πορεία προς την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, κ. Χρήστος Γκόρτσος. Στις ενότητες του συνεδρίου περιλαμβάνονται: Η ευελιξία στον τραπεζικό τομέα, Η ολοκλήρωση των Συστημάτων μετά τις συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τραπεζικό χώρο, Οι κορυφαίες τεχνολογίες στον τραπεζικό τομέα, Η Καινοτομία στη Λιανική Τραπεζική και συγκεκριμένα η ψηφιακή τραπεζική και η «επανεφεύρεση» των πληρωμών. Η εκδήλωση αυτή απευθύνεται στις διοικήσεις των τραπεζών, σε ανώτατα στελέχη τραπεζικών οργανισμών που έχουν την ευθύνη χάραξης τόσο της επιχειρηματικής στρατηγικής όσο και αυτής για την πληροφορική, στα ίδια τα στελέχη πληροφορικής των τραπεζικών οργανισμών, σε εταιρίες πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στον τραπεζικό χώρο καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο για τις εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα.

About Freegr network

Από το Blogger.