ειδήσεις

Τι αναζητούν οι Έλληνες στο Internet

Περίπου 3 στους 10 συνδέονται στο διαδίκτυο εν κινήσει από φορητή συσκευή ενώ μεγάλη αύξηση καταγράφεται και στη χρήση ασύρματων δικτύων για σύνδεση στο διαδίκτυο. Στις ευρυζωνικές συνδέσεις, που αφορούν τη συντριπτική πλειονότητα, από το Ά τρίμηνο 2012, η μεγαλύτερη αύξηση 6,8% καταγράφεται στην περιφέρεια Αττικής και η μικρότερη στην περιφέρεια της Κεντρικής Ελλάδας 1,5%.
Συσχετίζοντας τον πληθυσμό της χώρας και τη χρήση του διαδικτύου:
  • Περισσότεροι από 6 στους 10 άνδρες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, και σχεδόν η ίδια αναλογία εμφανίζεται και στις γυναίκες.
  • Περισσότεροι από 9 στους 10 ηλικίας 16-24 ετών χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και μόλις 1 στους 10 ηλικίας 65-74 ετών.
  • Χρησιμοποιούν το διαδίκτυο 9 στους 10 από όσους έχουν ολοκληρώσει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης (ΤΕΙ, ΑΕΙ, μεταπτυχιακά/διδακτορικό), 7 στους 10 από όσους έχουν ολοκληρώσει μεσαίο επίπεδο εκπαίδευσης (απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης) και λίγο περισσότεροι από 2 στους 10 από όσους έχουν χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης (δεν έχουν ολοκληρώσει καμία βαθμίδα εκπαίδευσης, απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και γυμνασίου, κατώτερων τεχνικών σχολών). 
  • Τακτική θεωρείται η χρήση του διαδικτύου τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και πραγματοποιείται από το 93,3% όσων χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το Ά τρίμηνο του 2013, ποσοστό αυξημένο κατά 1,7% σε σχέση με το 2012 (91,7%).
Κίνδυνο αποκλεισμού από την τεχνολογική ενσωμάτωση αντιμετωπίζουν:
  • Ποσοστό 29,2% του πληθυσμού ηλικίας 16-74 ετών λόγω της ηλικίας.
  • Ποσοστό 34,1% του πληθυσμού ηλικίας 16-74 ετών λόγω του επιπέδου εκπαίδευσης.
  • Ποσοστό 49,4% του πληθυσμού ηλικίας 16-74 ετών λόγω της ασχολίας του, συγκεκριμένα δε επειδή δεν εργάζεται.
Το διαδίκτυο χρησιμοποιείται για: 
  • αναζήτηση πληροφοριών και υπηρεσιών παραμένει, όπως και το 2012, με ποσοστό 83,4%, 
  • online ανάγνωση ειδήσεων σε ιστοσελίδες, εφημερίδες και περιοδικά είναι η δεύτερη περισσότερο πραγματοποιούμενη δραστηριότητα, με ποσοστό 77,1%.
Σε σχέση με το 2012, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στην πώληση αγαθών ή υπηρεσιών μέσω δημοπρασιών με τοποθέτηση διαφήμισης σε ιστοσελίδα όπως το e-Bay (+47,5%), στην πραγματοποίηση κλήσεων ή βιντεοκλήσεων μέσω του διαδικτύου, με χρήση προγραμμάτων όπως το Skype (+14,2%) και στις τραπεζικές συναλλαγές (+7,8%).
Περίπου 3 στους 10 συνδέονται στο διαδίκτυο εν κινήσει (εκτός κατοικίας και χώρου εργασίας), από φορητή συσκευή. Ειδικότερα, το 26,7% του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 16-74 ετών και το 44,7% όσων χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το αΆ τρίμηνο του 2013, συνδέθηκαν εκτός της κατοικίας και του χώρου εργασίας τους, με χρήση κινητού τηλεφώνου ή smart phone, φορητού υπολογιστή (laptop, notebook, netbook ή tablet) ή άλλης φορητής συσκευής (PDA, MP3 player, e-book reader, φορητή κονσόλα παιχνιδιών κλπ), παρουσιάζοντας αύξηση 18,7% και 9,3%, αντίστοιχα, σε σχέση με το αΆ τρίμηνο του 2012.

About Freegr network

Από το Blogger.