Ελλάδα

Η Ελλάδα στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών" 2007-2013

Τη συμμετοχή της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών" (Information & Communication Technologies/ICT) του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ την περίοδο 2007-2013, παρουσιάζει νέα μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης οι ελληνικές ερευνητικές ομάδες συμμετείχαν σε 591 έργα (με κοινοτική χρηματοδότηση 330,42 εκατ. ευρώ), δηλαδή στο 25,7% των συνολικών έργων που χρηματοδοτήθηκαν. Το μέσο ποσοστό επιτυχίας για τις προτάσεις με ελληνική συμμετοχή διαμορφώθηκε στο 13,2%, τοποθετώντας την Ελλάδα στη 12η θέση στο σύνολο των 28 κρατών μελών της ΕΕ.
Στην έκδοση, η οποία διατίθεται online στη διεύθυνση http://metrics.ekt.gr/el/node/171,  παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, αναλυτικά στοιχεία για την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, την γεωγραφική κατανομή των πόρων, τη θέση της χώρας σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, τη δικτύωση των ελληνικών φορέων, τη συμμετοχή των ελληνικών περιφερειών, καθώς και τα έργα στα οποία υπάρχει ελληνική συμμετοχή, και ειδικότερα αυτά που συντονίζονται από ελληνικές ερευνητικές ομάδες.
Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν ένα εργαλείο που διαδραματίζει πλέον κομβικό ρόλο σε κάθε δραστηριότητα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και υποστηρίζουν οριζόντια όλες τις επιστήμες.
Η αριστεία στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη που προωθείται ως βασική συνιστώσα στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα θέτει τις βάσεις και τις προϋποθέσεις για την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και την ευημερία και είναι άρρηκτα συνυφασμένες με την περαιτέρω πολιτισμική ανάπτυξη και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Οι επενδύσεις στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη πολλαπλασιάζουν σημαντικά την ισχύ της οικονομίας.

About Freegr network

Από το Blogger.