τεχνολογία

Επιφυλακτικοί οι καταναλωτές για τις πιθανές αλλαγές στα συστήματα πληρωμών με κάρτες

Την ανησυχία τους σχετικά με τις πιθανές αλλαγές στα συστήματα πληρωμών, όπως αυτές προτείνονται από την ΕΕ, εκφράζουν οι περισσότεροι κάτοχοι καρτών, όπως προκύπτει από έρευνα, με τίτλο "Η επίδραση των προτεινόμενων ρυθμιστικών αλλαγών στα συστήματα πληρωμών με κάρτες: Η αντίληψη των κατόχων καρτών στην Ελλάδα", που πραγματοποίησε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), με την υποστήριξη της MasterCard. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η πλειονότητα των κατόχων θεωρεί ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν θα οδηγήσουν στον επιδιωκόμενο στόχο της πρότασης της ΕΕ να μειωθούν οι τελικές τιμές για τους καταναλωτές στα σημεία πώλησης, ενώ φοβούνται ότι οι όποιες απώλειες εσόδων για τις τράπεζες θα καλυφθούν με υψηλότερες χρεώσεις από τους κατόχους καρτών. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα οδηγούσε τους κατόχους καρτών να ακυρώσουν τις κάρτες τους ή να τις χρησιμοποιούν λιγότερο.

About Freegr network

Από το Blogger.