τεχνολογία

Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση

Στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την Ανοικτή Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση, η Ελλάδα συμμετέχει στη Διεθνή Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership – OGP) (http://www.opengovpartnership.org/countries/greece). Η Ελλάδα θα υποβάλει στις 15 Ιουνίου Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση, όπου αποτυπώνονται οι δεσμεύσεις μας για την προώθηση της διαφάνειας, την ενδυνάμωση των πολιτών, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την αύξηση του βαθμού εμπλοκής των πολιτών σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη διακυβέρνηση. Επιδιώκοντας την ουσιαστική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία αντιμετώπισης των κοινών προκλήσεων και την εφαρμογή του συνόλου των δεσμεύσεων που ανέλαβε η χώρα μας, ανοίγουμε το διάλογο και θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση, από τις 6/5 έως τις 10/6/2014, το νέο 2ετές Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση.
Απευθύνουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όλους, Πολίτες, Επιστήμονες, Επαγγελματίες, ΜΚΟ, Ανεξάρτητες Αρχές, Αυτοδιοίκηση, Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς, και στο καθένα ξεχωριστά, τονίζοντας ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταθέσετε τις προτάσεις, παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας στο opengov.gr, προκειμένου όλοι μαζί να συμβάλλουμε στην ουσιαστική εφαρμογή του ελληνικού Σχεδίου Δράσης που σηματοδοτεί το πέρασμα σε μια νέα, σύγχρονη και αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση και στην Ανοικτή Διακυβέρνηση της ψηφιακής πραγματικότητας.

About Freegr network

Από το Blogger.