ειδήσεις

Τεχνολογία της Apple με έξυπνα οχήματα χωρίς οδηγό

Το ερευνητικό τμήμα της Apple ασχολείται με το πώς μπορεί να βελτιώσει την τεχνολογία αυτόνομης κίνησης των οχημάτων χωρίς οδηγό. Η ομάδα των ερευνητών της Apple εξετάζει το πώς θα μπορούσε να γίνει η αναγνώριση τρισδιάστατων αντικειμένων με τη βοήθεια ενός scanner LIDAR, το οποίο και προκύπτει από τις φράσεις Light Detection and Ranging και πρόκειται για μία διάταξη, η οποία χρησιμοποιεί μία ακτίνα laser προκειμένου να υπολογίζει με σαφήνεια τις αποστάσεις από τα αντικείμενα που βρίσκονται κοντά στο αυτοκίνητο.
To όραμα της Apple για το συνδεδεμένο αυτοκίνητο του κοντινού μέλλοντος εκφράζεται μέσα από ένα paper που έχουν συγγράψει επιστήμονες που εργάζονται στο τμήμα αυτοκινητιστικής τεχνολογίας της Apple. Οι αισθητήρες LIDAR είναι κοινός τόπος σε ένα όχημα που μπορεί να κινείται χωρίς οδηγό, αλλά το κόστος τους είναι υψηλό, παρόλο που έχουν γίνει προσπάθειες να πέσει σε χαμηλότερα επίπεδα.
Οι ερευνητές της Apple προτείνουν τη δημιουργία του VoxelNet, το οποίο είναι ένα δίκτυο τρισδιάστατου εντοπισμού, το οποίο συνθέτει τα επιμέρους στοιχεία σε εικόνες που έχουν νόημα στην απεικόνιση αντικειμένων και εμποδίων ή κινούμενων στοιχείων στο δρόμο γύρω από το κάθε όχημα. Το σύστημα που προτείνουν οι ερευνητές της Apple είναι ικανό να αντιλαμβάνεται ακόμα και μικρότερα αντικείμενα, όπως είναι οι ποδηλάτες, ενώ η υψηλότερη ικανότητα μπορεί να μειώσει τον όγκο και το πλήθος των αισθητήρων.

About Freegr network

Από το Blogger.