ειδήσεις

Οι νέες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και η σύγχρονη τεχνολογία

Περιορισμένη, αλλά σε καμία περίπτωση αμελητέα, χρήση των νέων και των εντελώς νέων τεχνολογιών κάνουν οι επιχειρήσεις αρχικών σταδίων στην Ελλάδα. Το 2017, το 15,9% των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων στη χώρα μας (έναντι 19,5% το 2016) δήλωνε ότι χρησιμοποιεί εντελώς νέες τεχνολογίες κατά την παραγωγική διαδικασία ή κατά την παροχή υπηρεσιών.
ΠΗΓΗ: ΣΕΠΕ
Το ίδιο έτος, το ποσοστό των εταιρειών αρχικών σταδίων, που δήλωνε ότι κάνει χρήση νέων τεχνολογιών ανερχόταν σε 30%. Μάλιστα, για το 2017 η χώρα μας ταξινομείται μεταξύ των χωρών με τα υψηλότερα ποσοστά νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων, που στηρίζονται σε εντελώς νέες ή απλά έστω νέες τεχνολογίες.
Στο μεταξύ, το ποσοστό των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων στη χώρα, που αξιοποιεί γνωστές τεχνολογίες, εξασθένησε ελαφρά το 2017 σε 53,9% από 56,1,% το 2016. Καθώς ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός των νέων εγχειρημάτων αποτελεί τη βάση για μια βιώσιμη και με προοπτικές ανάπτυξης επιχειρηματικότητα, το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι ικανοποιητικό.
Ωστόσο, το γεγονός ότι παραμένει υψηλό το ποσοστό των γνωστών τεχνολογιών μπορεί να συνδεθεί με παράγοντες που έχουν να κάνουν με την κρίση, καθώς κατά κανόνα οι εντελώς νέες τεχνολογίες είναι και ακριβότερες.
Την εικόνα αυτή σχετικά με την τεχνολογική ταυτότητα των νέων εταιρειών στην Ελλάδα περιγράφει το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) στην ετήσια έκθεση για την Επιχειρηματικότητα 2017-2018. Η έκθεση δημοσιεύεται κάθε χρόνο από το 2003 και εντάσσεται στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΙΟΒΕ στο παγκόσμιο ερευνητικό πρόγραμμα Global Entrepreneurship Monitor (GEM).
Τεχνολογική ταυτότητα
Η έρευνα, μεταξύ άλλων, καταγράφει τον βαθμό τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των νέων εγχειρημάτων σε κάθε χώρα, δηλαδή κατά πόσο χρησιμοποιούν όσο το δυνατό πιο «μοντέρνες» τεχνολογίες, ή έστω τις τεχνολογίες αιχμής. Ο δείκτης αυτός είναι χαρακτηριστικός της ταχύτητας με την οποία αναβαθμίζεται συνολικά η τεχνολογική ταυτότητα του επιχειρηματικού ιστού της χώρας.
Η αξιολόγηση της τεχνολογικής ταυτότητας των νέων εγχειρημάτων γίνεται σε τρία επίπεδα, και αφορά τεχνολογίες που έχουν εμφανιστεί στην αγορά: εντός της προηγούμενης χρονιάς (εντελώς νέες), εντός της τελευταίας πενταετίας (νέες) ή είναι παλαιότερες της πενταετίας (γνωστές τεχνολογίες).ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

About Freegr network

Από το Blogger.