ειδήσεις

Whonix 14.0.0.9.3 το καθαρό...ανώνυμο λειτουργικό

Το Whonix (ονομαζόταν TorBOX ή AOS στο παρελθόν) είναι ένα λειτουργικό σύστημα γενικής χρήσης
που βασίζεται στο Virtual Box, το Debian GNU/Linux και το Tor.
Το πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του βέβαια είναι ότι με το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα είστε τελείως ανώνυμοι, όταν βγαίνετε στο internet. Ο σχεδιασμός του Whοnix δεν επιτρέπει, διαρροές της IP και των DNS που χρησιμοποιείτε. Ούτε καν με κακόβουλο λογισμικό που έχει δικαιώματα root (διαχειριστή) μπορεί να μάθει κάποιος την πραγματική τοποθεσία του χρήστη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το Whonix αποτελείται από δύο (virtual) μηχανήματα. Μια μηχανή
τρέχει μόνο Tor και λειτουργεί ως πύλη, την οποία το σύστημα αποκαλεί Whοnix-Gateway.
Το άλλο μηχάνημα, το οποίο αναφέρεται σαν Whοnix-Workstation, είναι ένα
εντελώς απομονωμένο δίκτυο το οποίο αφήνει να περάσουν μόνο συνδέσεις μέσω του Tor.

Download Whonix virtual machine images

The default user is: user
The default password is: changeme
HOSTKNOWLEDGERECOMMENDATIONSECURITY
WindowsNewcomerWindows (Download)Production
LinuxNewcomerVirtualBox (Download)Production
MacNewcomerVirtualBox (Download)Experimental
QubesAdvancedQubes-Whonix(Download)Production
LinuxAdvancedKVM (Download)Production

About Freegr network

Από το Blogger.