ειδήσεις

HTTP 3: Το μέλλον του διαδικτύου στην Google

Το Internet είναι μια τεράστια πηγή πληροφόρησης, διασκέδασης και εργασίας, όμως σύμφωνα με αρκετούς ειδικούς έχει και μερικά αρνητικά. Το TCP, το Transmission Control Protocol που είναι μέρος του Internet Protocol είναι μια αξιόπιστη, ιεραρχική και με error checking μέθοδος για τη διανομή δεδομένων σε ένα IP δίκτυο.
Το TCP απαιτεί την επικοινωνία μερικές φορές (roundtrip) μεταξύ του server και του client πριν την έναρξη της σύνδεσης, κάτι που εντείνεται ειδικά εάν προσθέσουμε και έξτρα layers ασφαλείας όπως τη κρυπτογράφηση SSL. Η πρόταση της Google επιθυμεί να χρησιμοποιήσει μια αντίθετη διαδικασία με το UDP και ένα πειραματικό πρωτόκολλο ονόματι QUIC. 
Το ακρωνύμιο ενσωματώνει τις λέξεις "Quick UDP Internet Connections" και με την αξιοποίηση του User Datagram Protocol και μια βελτιωμένη εκδοχή του, αφού εκ φύσεως το UDP δεν έχει την αξιοπιστία του TCP, όμως αντίθετα δεν έχει τον ίδιο βαθμό latency με το τελευταίο. Ο Mark Nottingham που ηγείται του HTTP working group αλλά και του QUIC working group (IETF - Internet Engineering Task Force) πρότεινε να μετονομαστεί το HTTP-over-QUIC σε HTTP/3 κάτι που η επιτροπή φάνηκε να δέχεται σαν ονομασία.

About Freegr network

Από το Blogger.