ειδήσεις

Devolo: Το οικιακό δίκτυο στο επίκεντρο

Η devolo, ειδική στις λύσεις Powerline, παρουσιάζει τη νεότερη έκδοση του Powerline-Software dLAN® Cockpit 4. Η νέα έκδοση της δωρεάν εφαρμογής ρυθμίσεων και παρακολούθησης ενός οικιακού δικτύου dLAN Powerline διαθέτει βελτιωμένα χαρακτηριστικά που αφορούν κυρίως στο κομμάτι της χρηστικότητας. 
Στο πλαίσιο των βελτιώσεων αυτών, μπορούν πλέον όλοι οι dLAN Adapters του δικτύου να αναβαθμιστούν αυτόματα με το τρέχον firmware, απλώς με το πάτημα ενός πλήκτρου. 
Πέραν των παραπάνω, εξακολουθούν να υφίστανται και στη νέα έκδοση, λειτουργίες όπως για παράδειγμα η γραφική αναπαράσταση της ταχύτητας σύνδεσης μεταξύ των μεμονωμένων προσαρμογέων του δικτύου, χρήσιμες συμβουλές για τη βελτίωση του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων, ή οι ρυθμίσεις ασφαλείας. Το dLAN Cockpit 4 διατίθεται άμεσα προς download, μέσα από το website της devolo.
Εξελιγμένες λειτουργίες ενημέρωσης για τους devolo προσαρμογείς δικτύου
Μέχρι τώρα οι αναβαθμίσεις του firmware στους προσαρμογείς Powerline γίνονταν χειροκίνητα κατεβάζοντας τις εκάστοτε αναβαθμίσεις από την ιστοσελίδα της devolo και εγκαθιστώντας τες ξεχωριστά σε κάθε προσαρμογέα. 
Στην τελευταία έκδοση του λογισμικού dLAN Cockpit, δίδεται πλέον η δυνατότητα αυτοματοποίησης αυτής της διαδικασίας, με το πάτημα ενός πλήκτρου. Με τον τρόπο αυτό, ενημερώνεται αυτόματα και άμεσα το σύνολο του δικτύου dLAN powerline σε όλο το σπίτι και όλοι οι προσαρμογείς φτάνουν στο υψηλότερο επίπεδο τόσο όσον αφορά στην ενεργειακή τους απόδοση, όσο και στις επιδόσεις τους γενικότερα. 
Επιπλέον, το λογισμικό της devolo, αλλά και οι drivers που απαιτούνται, είναι πάντα ενημερωμένοι με τις τελευταίες βελτιώσεις και εκδόσεις τους. Όσοι επιζητούν ακόμη μεγαλύτερη αυτοματοποίηση, μπορούν να επιλέξουν το dLAN Cockpit και να το ρυθμίσουν έτσι, ώστε το λογισμικό να ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα και αυτοματοποιημένα όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
Έλεγχος της μετάδοσης των δεδομένων και status LEDs 
Στην έκδοση 4 του dLAN Cockpit ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει κεντρικά πολλές παραμέτρους που αφορούν στους προσαρμογείς. Στις ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνονται και το προσωρινό κλείδωμα ενός προσαρμογέα, έτσι ώστε να μην μπορούν να μεταδοθούν δεδομένα, μέχρι να ξεκλειδωθεί από τον χρήστη. Επιπλέον μπορεί να οριστεί και πλήρη διακοπή των LED κατάστασης πάνω στον προσαρμογέα.
Ψηφιακά εγχειρίδια χρήσης και βελτιωμένη ανάλυση σφαλμάτων
Το dLAN Cockpit διαθέτει στην τελευταία του έκδοση, ενσωματωμένα ψηφιακά εγχειρίδια χρήσης για όλους τους προσαρμογείς του οικιακού δικτύου. Επιπλέον, μπορεί με την λειτουργία αποθήκευσης εγγράφων, να γίνει αποθήκευση της τρέχουσας διαμόρφωσης οικιακού δικτύου powerline dLAN, καθώς και διάφορες πρόσθετες πληροφορίες. Έτσι, σε περίπτωση που θα χρειαστεί τεχνική υποστήριξη, θα μπορούν εύκολα οι υπεύθυνοι εξυπηρέτησης πελατών της devolo να έχουν ταχύτερα μία ολοκληρωμένη ανάλυση και να βοηθήσουν στην άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων.

About Freegr network

Από το Blogger.