ειδήσεις

Η Google με το Open Patent Non-Assertion

Την Open Patent Non-Assertion (OPN) δέσμευση της ανακοίνωσε σήμερα η Google, στην τελευταία της προσπάθεια υποστήριξης της κίνησης πως τα ανοικτά συστήματα κερδίζουν και το open-source λογισμικό είναι η βάση πολλών καινοτομιών σε τομείς που η Google θεωρεί βασικούς, όπως το cloud computing, το mobile web και το Internet συνολικά, υποσχόμενη να μην μηνύσει όσους χρησιμοποιούν, δημιουργούν ή διανέμουν open-source λογισμικό για χρήση πατεντών που κατέχει. Η υπόσχεση της Google είναι η εξής we pledge not to sue any user, distributor or developer of open-source software on specified patents, unless first attacked Για αρχή η Google ξεκινάει με 10 πατέντες που έχουν σχέση με το MapReduce, ένα υπολογιστικό μοντέλο επεξεργασίας μεγάλων data sets των οποίων οι open source εκδοχές τους χρησιμοποιούνται ευρύτατα και σκοπεύει σταδιακά να επεκτείνει το OPN Pledge και σε άλλες πατέντες της. Η Google ελπίζει πως η κίνηση της θα λειτουργήσει σαν μοντέλο για την βιομηχανία και πως άλλοι κάτοχοι πατεντών θα το υϊοθετήσουν τονίζοντας τα πλεονεκτήματα του.

About Freegr network

Από το Blogger.