ειδήσεις

Η ΕΕΤΤ καλεί εταιρίες σταθερής τηλεφωνίας σε ακρόαση για τη φορητότητα

Η ΕΕΤΤ, με πρόσφατη απόφασή της, θα καλέσει σε ακρόαση τις εταιρίες OTE, CYTA, FORTHNET, HOL, ON TELECOMS και WIND με σκοπό να εξετάσει τη συμμόρφωσή τους με την κείμενη νομοθεσία όσον αφορά τη διαχείριση των αιτήσεων φορητότητας των αριθμών σταθερής τηλεφωνίας που υποβάλλουν οι καταναλωτές.
 Η κλήση σε ακρόαση αποφασίστηκε μετά τη σημαντική αύξηση που παρατηρήθηκε, από τα τέλη του 2012, στις απορρίψεις των αιτήσεων φορητότητας, καθώς και με βάση τα αποτελέσματα των επιτόπιων ελέγχων συμμόρφωσης που διεξήγαγε αυτεπάγγελτα η ΕΕΤΤ σε παρόχους, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013. Η φορητότητα αριθμού αποτελεί βασικό παράγοντα για την τόνωση του ανταγωνισμού στην αγορά τηλεφωνίας καθότι προσφέρει στους συνδρομητές τη δυνατότητα να αλλάζουν πάροχο, με κριτήριο το κόστος και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς να απαιτείται αλλαγή τηλεφωνικού αριθμού. Η ΕΕΤΤ συνεχίζει συστηματικά το ελεγκτικό της έργο με στόχο την απρόσκοπτη αξιοποίηση της φορητότητας προς όφελος των καταναλωτών. Δ.Τ. ΕΕΤΤ

About Freegr network

Από το Blogger.