ειδήσεις

GEANT: διαδίκτυο 100Gbps για μεμονωμένους ερευνητές

Το GEANT, το πανευρωπαϊκό ερευνητικό δίκτυο υπερυψηλών ταχυτήτων που συνέβαλε στην ανακάλυψη του μποζονίου Χιγκς, ανήγγειλε σήμερα ότι θα μπορούσε να επιτύχει ταχύτητες μέχρι 2Tbps (τεραμπάιτ ανά δευτερόλεπτο) χάρη στη σημαντική αναβάθμιση δικτύου. Από σήμερα σε όλο το κεντρικό δίκτυο διατίθενται ταχύτητες μέχρι 500Gbps. Αυτό σημαίνει ότι μεμονωμένοι χρήστες σε 32.000 πανεπιστήμια, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικά κέντρα, σχολεία, βιβλιοθήκες, μουσεία, εθνικά αρχεία και νοσοκομεία μπορούν να μεταβιβάζουν δεδομένα με ταχύτητα έως 100Gbps. Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νέιλι Κρους δήλωσε τα εξής:
«Χρειαζόμαστε υψηλές ταχύτητες και μεγάλες χωρητικότητες για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί στην ερευνητική δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Σήμερα το τμήμα «δεδομένα» της εξίσωσης «έρευνα» είναι σχεδόν το ίδιο σημαντικό με την ίδια την έρευνα. Με την αναβάθμιση αυτή, το δίκτυο GÉANT αποδεικνύει ότι είναι πρωτοπόρο στην ερευνητική δικτύωση.» Ταχύτητες όπως αυτή θα επιταχύνουν τη συνεργασία σε σημαντικά έργα και θα ικανοποιήσουν τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για ικανότητα μεταφοράς δεδομένων. Η δημιουργία και ανταλλαγή ερευνητικών δεδομένων αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο, γεγονός που επηρεάζει τις υποδομές ΤΠΕ και ιδιαίτερα τα ερευνητικά δίκτυα. Τα έργα μεγάλης κλίμακας στα οποία συμμετέχουν εταίροι από όλον τον κόσμο δημιουργούν τεράστιο όγκο δεδομένων τα οποία πρέπει να διαβιβάζονται, να αναλύονται, να αποθηκεύονται και να είναι προσβάσιμα. Με τις σημερινές υψηλές ταχύτητες το δίκτυο GÉANT θα στηρίζει ουσιαστικά όλους τους επιστημονικούς κλάδους: από τη φυσική υψηλών ενεργειών και την έρευνα εξωδιαστήματος μέχρι την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, όπως η γήρανση του πληθυσμού, η διάγνωση ασθενειών και η κλιματική αλλαγή. Στόχος του GÉANT είναι να εξασφαλίζει διαθεσιμότητα 99,999 % μέσω του γρήγορου εντοπισμού και της επίλυσης προβλημάτων του δικτύου καθώς και ισχυρών χαρακτηριστικών ασφαλείας για την ανίχνευση και την πρόληψη κακόβουλων επιθέσεων.

About Freegr network

Από το Blogger.