τεχνολογία

devolo: Το έξυπνο σπίτι συναντά το έξυπνο δίκτυο

Η ειδική στο Powerline, devolo, στα πλαίσια της επερχόμενης IFA 2013 παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα της σύγκλισης των τεχνολογιών του έξυπνου σπιτιού (Smart Home) και του έξυπνου δικτύου (Smart Grid). Από το 2012 η devolo αποτελεί μέλος του οργανισμού EEBus e.V. και μαζί με τους συνεργάτες της αποσκοπούν στην επίτευξη της παγκόσμιας διαλειτουργικότητας μεταξύ των συσκευών σε ένα έξυπνο σπίτι και ενός έξυπνου δικτύου. Είτε πρόκειται για Smart-TV, για εγκατάσταση θέρμανσης, ή φωτοβολταϊκά συστήματα, οι χρήστες επικοινωνούν με τις συσκευές τους ψηφιακά μέσω του EEBus-Middleware. Το παραπάνω, δεν αποτελεί όραμα για το μέλλον, αλλά πρόκειται για τρέχουσεςεξελίξεις, που θα παρουσιαστούν στους καταναλωτές στα πλαίσια της επερχόμενης IFA 2013, όπου οι επισκέπτες θα μπορέσουν να δουν από κοντά τα πολλαπλά οφέλη του EEBus. Με βάση διάφορα σενάρια, θα παρουσιαστούν μεμονωμένα στοιχεία των έξυπνων σπιτιών, τα οποία, χάρη στο EEBus μπορούν να επικοινωνούν με μία "παγκόσμια γλώσσα" ομαλά το ένα με το άλλο και με το έξυπνο δίκτυο.
devolo dLAN Green PHY module
Η devolo ανέπτυξε το dLAN Green PHY integration module προκειμένου να "διδάξει" στην οικιακή τεχνολογία τη γλώσσα του EEBus. Η μονάδα επιτρέπει από τη μία τημετάδοση δεδομένων μέσω του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας που διαθέτουν τα νοικοκυριά και από την άλλη, ελέγχει την επικοινωνία με τον EEBus server και επομένως και με τα άλλα στοιχεία μέσα στο έξυπνο σπίτι..Οι κατασκευαστές οικιακού αυτοματισμού, για παράδειγμα, μπορούν να ενσωματώσουν μία συμπαγή μονάδα επικοινωνίας στα ηλεκτρονικά τους, για να επιτρέπουν έτσι την εύκολη αλληλεπίδραση με το ψηφιακό σπίτι.
Ανοικτό πρότυπο επικοινωνίας χάρη στο EEBus e.V.
Το EEBus e.V. έχει θέσει ως στόχο, να διαθέσει τη λύση της ως ανοικτό πρότυπο σε παγκόσμιο επίπεδο. Στον οργανισμό συμμετέχουν ήδη πάνω από τριάντα εταιρείες του δραστηριοποιούνται στον τομέα των οικιακών συσκευών, στον οικιακόαυτοματισμό, στην κατασκευή κτιρίων, καθώς και από τους τομείς της παροχής ενέργειας, ISP και IT.Στόχος είναι να υπάρχει σταθερή και συνεχής ανάπτυξη έτοιμων λύσεων, με ενιαίεςθύρες επικοινωνίας και διαφανείς μεθόδους για μία παγκόσμια διαλειτουργικότητα μεταξύ των στοιχείων των έξυπνων σπιτιών και των έξυπνων δικτύων.

About Freegr network

Από το Blogger.