ειδήσεις

Ποια είναι τα κινητά με τη χαμηλότερη ακτινοβολία

Με αφορμή μια ερώτηση του Timo για το κινητό με 300€ με τη χαμηλότερη ακτινοβολία παρουσιάζουμε ένα αφιέρωμα στο SAR.
Θα βρείτε συγκριτικά των κινητών με το χαμηλότερο SAR ανά κατηγορία τιμών (καλύτερα, 300€, 200€), τα κινητά με την χαμηλότερη ακτινοβολία καθώς και ένα πίνακα με όλα τα SAR των κινητών ανά εταιρεία (ή ανά SAR). Όλα αυτά στο αφιέρωμα των 4 σελίδων στο SAR.
Γιατί δεν βρίσκουμε εύκολα το SAR
Το γεγονός ότι δεν αναφέρεται σχεδόν πουθενά ο δείκτης SAR οφείλεται αρχικά στην αδιαφορία των καταναλωτών και κατά δεύτερον στις αρχές που δεν υποχρεώνουν τα καταστήματα να γράφουν το SAR. Αυτό βέβαια συμβαίνει γιατί όλα τα κινητά που κυκλοφορούν στην αγορά έχουν περάσει τις δοκιμές ακτινοβολίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι βλαβερά για τον άνθρωπο. Βέβαια από κινητό σε κινητό οι τιμές διαφέρουν και θα έπρεπε το SAR να αποτελεί μια από τις βασικές παραμέτρους.
Τι είναι το SAR και πως βγαίνει το όριο
SAR είναι ο ειδικός ρυθμός απορρόφησης και αποτελεί μέγεθος που εκφράζει το ρυθμό απορρόφησης της ακτινοβολίας ραδιοσυχνοτήτων από τους ιστούς του ανθρώπινου σώματος. Υπάρχουν όρια για την Ευρώπη και τις ΗΠΑ που είναι διαφορετικά.
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση το όριο που υιοθετείται για τις συσκευές είναι στα 2 W/kgr που περιλαμβάνεται σε όγκο που αντιστοιχεί σε 10 γραμμάρια ιστού, ενώ στις ΗΠΑ το όριο βρίσκεται στο 1,6 W/kgr ανά 1 γραμμάριο ιστού.
Στις ΗΠΑ το όριο έχει θεσπιστεί από την Επιτροπή Ομοσπονδιακών Τηλεπικοινωνιών (Federal Communications Committee – FCC), ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1991 ισχύει η οδηγία που προέκυψε από την Διεθνή Επιτροπή Προστασίας από τη Μη-Ιονίζουσα Ακτινοβολία (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – ICNIRP) σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Για τιμές SAR από 0.2W/kg έως 0,4W/kg είναι πολύ καλό, από 0,4W/kg έως 0,7W/kg είναι καλό και από 0,7W/kg έως 1W/kg είναι μέτριο. Από εκεί και πάνω έτσι κι έτσι…Φυσικά όλες αυτές οι μετρήσεις από τα επώνυμα κινητά είναι κάτω από το 2 W/Kg που είναι το όριο για την Ευρώπη.
Υπάρχουν 2 SAR που μετράμε, αυτό για το σώμα και αυτό για το κεφάλι. Εμείς κοιτάμε και συγκρίνουμε αυτό για το κεφάλι (καθώς το κινητό είναι κοντά στο κεφάλι μας).Οι εταιρείες πάντα δίνουν την συγκεκριμένη τιμή που υπάρχει είτε στο διαδίκτυο, είτε τηλεφωνικά όταν τις καλούμε. Οπότε δεν είναι κρυφό, άλλο αν δεν γράφεται από τα καταστήματα (κάποια τουλάχιστον)

About Freegr network

Από το Blogger.