τεχνολογία

Γιατί το ίντερνετ είναι εθιστικό

Από την φύση του ο άνθρωπος είναι προγραμματισμένος να αναζητά πληροφορίες που μπορούν να του καλύψουν την ανάγκη της μάθησης από χρήσιμες πληροφορίες μέχρι κάτι εντελώς άχρηστο. Δεδομένης της καθολικής παρουσίας του διαδικτύου και της έλλειψης ορίων από την οποία διακατέχεται, είναι πολύ εύκολο για κάθε άνθρωπο να απορροφηθεί, χάνοντας την αίσθηση του χρόνου.
Ως αποτέλεσμα της κοινωνικότητας του, ο άνθρωπος αρέσκεται στις πληροφορίες κοινωνικού περιεχομένου που βρίσκονται στα email και στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με την ερευνήτρια Linda Stone, έχει μελετήσει τις ψυχολογικές επιπτώσεις της χρήσης του διαδικτύου, το διάβασμα ενός email ή μιας κοινωνικής πληροφορίας,μπορεί άνετα να πυροδοτήσει τη λεγόμενη αντίδραση μάχης – φυγής. Από την άλλη πλευρά ο ερευνητής, Tom Stafford ένας άλλος λόγος που το διαδίκτυο είναι τόσο εθιστικό είναι γιατί δεν σου δίνει τη δυνατότητα να βάλεις όρια όταν εκτελείς κάποια εργασία χρησιμοποιώντας το ως εργαλείο. Πάντως, λύση στο πρόβλημα υπάρχει. Υπάρχουν λογισμικά εργαλεία για τον υπολογιστή που μπορούν να μπλοκάρουν τη χρήση του διαδικτύου μετά το πέρας ενός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος και μπορούν έτσι οι άνθρωποι να αποκτήσουν καλύτερο έλεγχο του χρόνου τους.

About Freegr network

Από το Blogger.