ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟ 2016

Οι δύο βασικοί πυλώνες του κάθε κράτους πρόνοιας είναι η Παιδεία και η Υγεία. Στα χάλια της Υγείας δε θα αναφερθούμε, ως μη αρμόδιοι, αν και όλοι μας έχουμε μια εικόνα της κατάστασης. Ως εκπαιδευτικοί θα αναφερθούμε στα προβλήματα της Παιδείας. Δε νομίζω να υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί με το ότι ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας.
Το γεγονός αυτό, καθιστά την επιστήμη της Πληροφορικής πιο επίκαιρη από ποτέ. Άλλωστε, ο πρωθυπουργός κύριος Τσίπρας, στο πλαίσιο της επίσκεψης του στην Κίνα, δήλωσε τα εξής: «Οι νέες τεχνολογίες είναι αναπτυξιακό εργαλείο και όχι απλά ένας κλάδος της οικονομίας. Η ελληνική κυβέρνηση για πρώτη φορά επενδύει σημαντικά στον κλάδο της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας, γιατί αυτό αποτελεί το οξυγόνο της οικονομίας.»
Κάποιος λοιπόν θα περίμενε να ενισχύεται η διδασκαλία του στα ελληνικά σχολεία, σωστά; Λάθος! Σε σχέση με την περσινή χρονιά, ο υπουργός Παιδείας, κύριος Φίλης, έχει προχωρήσει στις εξής 3 «μεταρρυθμίσεις» που αφορούν την Πληροφορική: Κατάργηση της διάθεσης 3 ωρών από το διδακτικό ωράριο των καθηγητών πληροφορικής για τη συντήρηση των εργαστηρίων πληροφορικής, ως «υπεύθυνοι εργαστηρίου» Κατάργηση της διάθεσης 4 ωρών από το διδακτικό ωράριο για την υποστήριξη και βοήθεια των εκπαιδευτικών και των μαθητών στην εκπόνηση της ερευνητικής τους εργασίας, που αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα στο Λύκειο Κατάργηση των δημοτικών με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) και αντικατάσταση τους με το Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (ΕΤΟΔΣ). Δυνατότητα διδασκαλίας του μαθήματος από δασκάλους που κατέχουν πιστοποίηση ΤΠΕ Β’ Επιπέδου
Όσον αφορά την 1η και τη 2η «μεταρρύθμιση», δε δόθηκε καμία εξήγηση. Μόνο ως προς το πρώτο, στο νομοσχέδιο ορίστηκε ότι πλέον η συντήρηση του εργαστηρίου θα είναι απλά η «αποκλειστική εξωδιδακτική απασχόληση» των εκπαιδευτικών πληροφορικής. Φυσικά αυτό που αποκρύπτεται, είναι ότι με τα διαμορφωμένα ωράρια των εκπαιδευτικών πληροφορικής, αυτοί διατίθενται σε τουλάχιστον 2 σχολικές μονάδες και άρα αναλαμβάνουν τουλάχιστον 2 εργαστήρια πληροφορικής, καθώς η διεξαγωγή του μαθήματος εκτός του εργαστηρίου και αμφίβολα παιδαγωγικά αποτελέσματα θα έχει, αλλά και δυσχεραίνει πολύ τη διαδικασία του μαθήματος. Άρα, ενώ ο κάθε εκπαιδευτικός αναλαμβάνει εξωδιδακτική απασχόληση σε μία μόνο σχολική μονάδα, σε αυτή που έχει τις περισσότερες ώρες, οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής, ανεπίσημα αναλαμβάνουν σε όλες τις σχολικές μονάδες στις οποίες διατίθενται. Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως η συντήρηση των πεπαλαιωμένων, πολλές φορές σε απελπιστικό βαθμό σχολικών εργαστηρίων ή το στήσιμο τους από το μηδέν, απαιτεί πολύ περισσότερες από 3 διδακτικές ώρες.
Επίσης, τα τελευταία 6 χρόνια που έχει εισαχθεί η διδασκαλία της Πληροφορικής στα δημοτικά σχολεία, δεν προβλέπονταν αντίστοιχη μείωση του διδακτικού ωραρίου, παρότι τα περισσότερα από αυτά τα σχολεία, δε διέθεταν καν έτοιμο εργαστήριο και ήταν ευθύνη του εκπαιδευτικού να το στήσει από το μηδέν. Και ερχόμαστε στην 3η «μεταρρύθμιση», τον πολυδιαφημισμένο νέο τύπο δημοτικών σχολείων του κυρίου Φίλη, το Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο. Ο κύριος Φίλης έχει κάνει επανειλημμένα μεγαλόστομες δηλώσεις, τόσο για να υποστηρίξει με «παιδαγωγικά» επιχειρήματα το νέο τύπο σχολείου, όσο και την κατάργηση των ΕΑΕΠ, ενώ η αρχική πρόβλεψη ήταν για επέκταση του θεσμού των ΕΑΕΠ σε όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας. Ποια ήταν λοιπόν τα επιχειρήματα του κυρίου Φίλη; «Με το ισχύον καθεστώς πολυτυπίας των σχολείων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση προκύπτει ένα άδικο, ανορθολογικό και αντιπαιδαγωγικό δεδομένο: να προσφέρονται γνωστικά αντικείμενα (Πληροφορική, Θεατρική Αγωγή) καθώς και αυξημένες ώρες σε άλλα μαθήματα (Αγγλικά, Φυσική Αγωγή, Εικαστικά) μόνο σε έναν τύπο σχολείου, αυτόν του ΕΑΕΠ (Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα), ενώ σε μη ενταγμένα στο ΕΑΕΠ δημοτικά σχολεία δεν προσφέρονται αντίστοιχες ευκαιρίες.» «Ταυτόχρονα, στα μη ΕΑΕΠ δημοτικά σχολεία, οι μαθητές των πρώτων δύο τάξεων ολοκληρώνουν τα μαθήματα δύο διδακτικές ώρες νωρίτερα (στις 12:25) από τους μαθητές των ΕΑΕΠ.
Το ίδιο συμβαίνει και με τους μαθητές Γ΄ και Δ΄ τάξης οι οποίοι ολοκληρώνουν τα μαθήματα τους μία ώρα νωρίτερα (στις 13:15). Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται ένα καθεστώς έντονων διακρίσεων μεταξύ των μαθητών του δημοτικού σχολείου, που δεν είναι πλέον αποδεκτές.» Το υπουργείο λοιπόν έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι «έχει αποφασίσει την έμπρακτη εφαρμογή των αρχών της ισοτιμίας και της δικαιοσύνης στην Εκπαίδευση. Αυτό επιχειρείται με την ενιαία παροχή κοινών γνωστικών και διδακτικών αντικειμένων σε όλους τους τύπους δημοτικών σχολείων της χώρας από 4/θέσια και πάνω (περίπου 3.555 σχολικές μονάδες)». Η πρώτη αντίφαση που αμέσως μπορεί να εντοπίσει ο καθένας, είναι ότι αυτός ο νέος τύπος δημοτικού σχολείου θα εφαρμοστεί μόνο σε 4/θέσια και πάνω δημοτικά σχολεία. Οι μαθητές των 1/θεσίων, 2/θεσίων και 3/θεσίων σχολείων ανήκουν σε άλλο Σύνταγμα; Δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους άλλους μαθητές των μεγαλύτερων σχολικών μονάδων; Οι γονείς τους πληρώνουν λιγότερους ή διαφορετικούς φόρους; Που ακριβώς έγκειται η ισοτιμία και η δικαιοσύνη για αυτούς τους μαθητές; Και τέλος, δε θα έπρεπε να κυβέρνηση (υποτίθεται έστω) της Αριστεράς να δείχνει ιδιαίτερη φροντίδα για τους μαθητές των απομακρυσμένων περιοχών, στις οποίες βρίσκονται τα 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια σχολεία; Εδώ βλέπουμε να γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Να κρίνεται ότι «δε συμφέρει» να ακολουθούν και αυτά τα παιδιά το ίδιο πρόγραμμα με την υπόλοιπη χώρα. Επιτρέπονται εξαιρέσεις στην ισότητα; Ή κάποιοι είναι πιο ίσοι από τους άλλους;
 Ξεπερνώντας αυτή την αντίφαση, βλέπουμε στο 1ο επιχείρημα του υπουργείου, ότι δεν προσφέρονταν τα ίδια αντικείμενα σε όλα τα σχολεία και αυτό ήταν παράβαση της ισότητας. Σε αυτό δε θα μπορούσε να μας βρει περισσότερο σύμφωνους. Απόλυτα σύμφωνους μας βρίσκει και το 2ο επιχείρημα του υπουργείου. Ποια λύση όμως επέλεξε για να λύσει αυτά τα προβλήματα ανισότητας; Της ισότητας προς τα κάτω. Αντί να επεκτείνει το θεσμό των ΕΑΕΠ σε όλα τα δημοτικά σχολεία, προσφέροντας επαρκείς ώρες διδασκαλίας στα αντικείμενα που αναφέρει (Πληροφορική, Θεατρική Αγωγή, Αγγλικά, Φυσική Αγωγή, Εικαστικά), επέλεξε να κάνει το ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των Ενιαίου Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων, 30 ώρες την εβδομάδα, δηλαδή 5 6ωρα. Ο άμεσος αντίκτυπος αυτής της απόφασης στις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων ήταν ο παρακάτω (με κόκκινο χρώμα οι ώρες διδασκαλίας στα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία): ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΑΞΕΙΣ Α’ Β’ Γ’ Δ’ Ε’ ΣΤ’ Πληροφορική (Τ.Π.Ε.) 1 (1) 1 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) Εικαστικά 2 (2) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) Μουσική 2 (1) 2 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) Θεατρική Αγωγή 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (-) 1 (-) Αγγλικά 2 (1) 2 (1) 4 (3) 4 (3) 4 (3) 4 (3) Ευέλικτη Ζώνη – Βιωματικές Δράσεις 4 (3) 4 (3) 3 (2) 3 (2) 1 (-) 1 (-) 2η Ξένη Γλώσσα - (-) - (-) - (-) - (-) 2 (2) 2 (2) Όπως είναι εμφανές, οι ώρες διδασκαλίας της Πληροφορικής έχουν υποστεί σημαντικότατη μείωση, καθώς σε ένα 6/θέσιο δημοτικό, από 10 ώρες στα ΕΑΕΠ, πλέον διδάσκεται 6 ώρες. Η μείωση είναι ακόμη πιο εμφανής στα 12/θέσια δημοτικά, που από τις 20 ώρες, η Πληροφορική πλέον διδάσκεται μόλις 12. Παράλληλα αντίστοιχες σημαντικές μειώσεις δέχτηκαν και τα άλλα αντικείμενα που περιέχονται στον πίνακα, ενώ δόθηκε η ευκαιρία διδασκαλίας τους και από δασκάλους. Το μόνιμο επιχείρημα του υπουργού, ως προς την εξίσωση προς τα κάτω, είναι ότι έγινε με «παιδαγωγικά κριτήρια», γιατί είναι «απάνθρωπο να παραμένουν τα παιδιά σε ακατάλληλα κτίρια για 7 ώρες», όπως γινόταν στα ΕΑΕΠ.
Έτσι, η «παιδαγωγική» λύση, ήταν η θεσμοθέτηση του 6ωρου. Εδώ εντοπίζεται ακόμη μια αντίφαση, καθώς όπως πολλές φορές περηφανεύεται ο υπουργός, φέτος λειτουργούν περίπου όσα τμήματα ολοημέρου λειτουργούσαν και πέρσι. Δημιουργείται λοιπόν η απορία, πώς είναι αντιπαιδαγωγικό να παραμένουν οι μαθητές στο ακατάλληλο σχολικό κτίριο για 7 ώρες και να σχολούν στις 2 το μεσημέρι, δεν είναι όμως αντιπαιδαγωγικό να μένουν στα ίδια κτίρια παρακολουθώντας το ολοήμερο και να σχολούν έτσι στις 4. Ξαφνικά τα κτίρια γίνονται κατάλληλα για τους μαθητές; Ακόμη όμως κι αν δεχτούμε όλα τα επιχειρήματα του υπουργείου, η πράξη τι μας διδάσκει; Έχει υπάρξει όντως ισότητα σε όλα τα σχολεία της χώρας; Ισότητα φυσικά σημαίνει να είναι όλα τα σχολεία πλήρως στελεχωμένα και να μην υπάρχουν σε κάποια ελλείψεις και σε άλλα όχι. Έχει λοιπόν το υπουργείο στελεχώσει όλα τα σχολεία;

, , , , ,

Το δημοφιλεστερο τεχνολογικο blog. Ειδησεις και σχολια για τα καλά νεα της τεχνολογια από την πλευρα των χρηστων.

Related Posts with Thumbnails

FACEBOOK

Social Icons

Sample Text

Followers

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ FREEGR

ΤΟ FREEGR.GR ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Simple Post

Simple Post 2

New Carousel

Mag Post 2

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Labels

1080p 128bit 12Ghost 12MP 1821 1TB 1Teraflop 2012 22nmSRAM 24Mbps 24Mpbs 24W 25Gbps 25nm 28η Οκτωβρίου 28nm 32bit 32nm 3alityDigitalLLC 3D 3E 3G 3G.Nokia 3GHSDPA 3nm 3way 45nm 4890 4890x2 4GB 55nm 5800 5D 5G 5TB 64-bit 64bit 65nm 6core 6MBcache 790GX 7gBPS 80HDD 890FX 9150e 920Core7 936 945GSE 9600GT 9800GT αγορά ΑΕΠΙ Αεροπορία Αθήνα Αινστάιν ακρίβεια ανακύκλωση ανάπτυξη ανεργία άνθρωπος ανταγωνισιτκότητα απάτη απόδοση άρωμα ασύρματα ασφάλεια ασφαλιστικό αυξήσεις αυτοκίνητα βιβλία βίντεο βιομηχανία Βουλή Γη γιορτές Γκόρ γονείς γραφειοκρατία Δ.Ε.Η Δ.Ε.Η. δαιδίκτυο δεδομένα Δήμοι δημοκρατία δημόσιο δημοσιογραφία δημοσκόπηση διαδικτυο διαδίκτυο διαδίτκυο Δίας διάστημα διαφήμιση Διαφθορά δικαιοσύνη δίκτυα δικτύωση δίτκυο δρόμοι Δωρεάν Ε.Ε. Ε.Ε.Τ.Τ Ε.Ε.Τ.Τ. Ε.Ε.Χ.Ι Ε.Μ.Π Ε.Ρ.Τ Ε.Υ.Π. έγκλημα ΕΔΕΤ ΕΕΤΤ Εθνική ειδ ειδησεις ειδήσεις ειδήσιες εικόνα έκθεση εκπαίδευση εκπομπές έκφραση ελευθερία Ελλα΄δα Ελλάδα Ελλλάδα εμπόριο ενεργεια ενέργεια ενημέρωση Ένωση καταναλωτών ΕΠΑΚ επιδόσεις επικοινωνία επικοινωνίες επιστήμη επιστημονική επιχειρήσεις έρευνα έρωτας ευκρίνεια ευρυζωνικά ευρυζωνικότητα Ευρώπη ζωή Η.Π.Α Η.Π.Α. ηλεκρονικό ηλεκτρικά ηλεκτρονική ηλεκτρονικό ηλιακός θερμότητα Θεσσαλονίκη ιδιοκτησία ιδωιτικότητα Ιμια ΙΝ.ΚΑ ίνες Ιντερνετ Ιντερνέτ Ιστορία Κ.Π.Σ καινοτομία καιρός κάμερεςς Καρβέλας καρκίνος καταναλωτές καταναλωτής κβαντική Κίνα κινητά κλησεις κλήσεις Κλώνος κοινωνία Κομισιόν Κόσμος Κράτος κρίση κριτική κρυπτογράφηση Κυβέρνηση Κυπαρισσία Λαζόπουλος λειζερ λιμάνια λογισμικό μέλλον μεσσηνία Μετρό ΜΙΤ μουσική μπαταρίες Μπουκοτάζ νεα νέα νεολαία νοημοσύνη νοικοκυριά Νόμπελ Ειρήνης Ο.Τ.Α. Ο.Τ.Ε. Ο.ΤΕ. οθόνες οικογένεια οικολογία οικονομία οικοσύστημα Ολυμπιάδα ΟΟΣΑ οπτικές ΟΤΕ Παιδεία παιδιά παιχνίδια Παρατηρητήριο Παρελάσεις πειρατεία πειρατία περιβάλλον περιεχόμενο Περιφέρειες πιστωτικές Πλανητάριο Πληροφορία Πληροφορική πνευματική ποδόσφαιρο πολιτεία πολιτική πολιτικοί πορνό πορνογραφία Ρ.Α.Ε Ρ.Α.Ε. ράδιο ραδιόφωνο ρομπότ Ρουσσόπουλος Σ.Δ.Ι.Τ. ΣΑΕ ΣΑΠΤΕ σάτυρα σέξ Σηφάκης σπορ ΣΥ.ΡΙΖ.Α Σύμπαν σχολεία σχολείο σψιφι σωματίδιο ταινίες τεχ τεχνητή τεχνολογία τηλειατρική τηλεόραση τηλεπικοινωνίες τηλεφωνία Τουρισμός Τουρκία τράπεζες Τρίκαλα υγεία υπολογιστές υπολογιστής υπουργεία Υπουργέια φακελλάκι φαντασία φορ φορητοί φορητός φορτιστής φτώχεια χάκερ χειρόγραφα Χριστούγεννα ψηφιακά ψηφιακές ψηφιακή ψηφιακό A.E.P.I A.I a100fm ABL academy accurancy Acer activephase Adamo add add/remove Adobe AdobeFlash ADSL ADSLtech Advancedclock advent alcatel AM2+ AM3 AMD AMD64 AMDPuma amilo AMOLED AND Android anonymous Anti-shock antializing antivirus API Aplle apple applications APU archos ArmCortex army Arrandale Arthas Aspire4930 aspireone AsRock asus AsusTurboVEVO athens AthlonNeo AthlonX2 AthlonX3 AthlonX4 ATI ATIHDMI ATIMobilityHD ATIRadeon ATIRadeonHD Atom Atom330 AtomDuo audio avast avatar AVI Avivo Azure Backup bandogo bandwidth battery BD Beijing2008 benchmarking Bigbang bing bios BIOSTAR BIT Bizzard blackberry blackcaviar blackedition Blizard Blizzard bloggers blogs Bluetooth BluRay Bly Ray BMW Bobcat boeing bootable browser browsers BSA BT BT2.0 bug bugs BumpTop C.E.S. cache caching Caipella calc Calfeine Callibration Calpella camcorders capcom car carPC Catalyst ccleaner CE3100 Cebit CeleronD Cell Centrino2 Centrinoduo CEO CERN ces championship chat chem CherryPal chipset ChipsetH57 Chrome530gt ChromeOS Cisco Clarke cleanup ClearCMOS clockgen cloneDVD cloning cloud cloudpc cmd cmputing codecs Columbus com commodore comodo Compal computex computing concept conferences Congo conn-xTV Connection controlpanel cooler core core2duo Core2Extreme Core2Quad corei3 corei5 Corei7 Corei7Extreme corei9 CoreVpro Corsair COSMOTE cpu cpu-gpu Creative creditcard CRM CrossfireX crucial CSRF cuda cybercrime cypress D-Link Danube DART data datacenters DataTraveler DDR1066 DDR1333 DDR3 DDR4 Debian dekstop Dell demo deneb desktop Developer Devicestage Devilsmaycry4 dfi digital DigitalPro DirectX DirectX11 Displayport domain Dot doubleplay DowJones downloads DraftN Dragonplayer Drive Drivermax drivers drives DSLAM DSLR DTE DTN dualboot dualchannel DualcoreNehalem DualDVI DualGPU dualslot Dunnington DVD DVI DX11 dynabook e-commerce e-mail e-shop E.E. E3 E72 E8100 Eλλάδα EAH5850 ebay ebook eCPU EDGE EeePC EeepC1101HA EeepcT191 EETT efficiency EFI embedded emulators EN9500GT encoding energyeficient ericsson ESA eSata Ethernet Euro2008 Europe event Everex eVGA expansionpack explorer Extreme Eyefinity F6V-C1 Facebook Facebook news Facebook.internet fallout3 Fansink farcry2 FBCcache Fermi ferrariOne festival FFTH FIFA fileden filedropper filehosting files filesharing filters Finalfanatacy Firefox FireGL8650 firewall firewire800 fixes flashplayer flexible FlexiISN Flickr Flock fm Ford format Forthnet Forum FOXCONN fps framerate freegr freegr.gr Freescale frree FSB1066 FTC FTTH Fujitsu fujitsu-siemens FullHD Fusion future fx5800Quatro G-Force G300 G41 GA780SLi-DS5 gadgets gadgets tech Gameconvetion gamepad gamepay gameplay gamers games gaming gaming tech Gates Gbps GDDR3 GDDR5 Geforce Geforce220 Geforce260 Geforce9500GT Geforce9800GTX Geforcegtx280 Geforcegtx295 Geforcegtx465 Geforcegtx480 gigabit Gigabyte Gingle Glaciator globe gmaes GodofWar goldfamers Google google.tech GoogleChrome Gparted GPCPU GPRS GPS GPU gr GrandTheftAuto graphics Grass greece Greeenpower greeksubs GreenIT GSMA GT295 GT300 GTC260 gtx280 GTX295 GTX460 GTX680 Gulftown Gyy H55 hack hackers hacking hard hardcore harddrive hardwar hardware havok HCDP HD HD-DVD HD3300 HD5870 HDD HDDVD HDMI HDstreaming HDTV HDvideo Hellenic Hellenictask Hellug hgh definition highdef Hitachi hitech HMX-U10 HOL homecinema hotspot HP HPIpaq914 HSDPA HTC HTCShift HTML5.0 HTPC Huawei Hydra HydridCrosffire HydridSLI HydridSSD Hynix HyperThreading Hypertransport3 HyperXT1 I.E. I.E.8 IBM ICANN IDC IdeapdS10 Idemitsu IDF Idle IEDM IEEE IFA IFA2008 IFPI IGP Iinternet IMAGINECup imdb Inel infoquest Infosystem Intel Intel.Quad Intel945GC Intel945GSE IntelA110 IntelAtom IntelCoreDuo IntelCorei7 INTELGMAX4500 Intelmatrix IntelX58Express interface intern internet internet.E.U. internetexplorer internetradio Internettablet ION ION2 IP ip adress IPν6 iPad iphone iPlayer ipod iptv ipv6 ISP ISP. Ispironmini12 Itanium itnel Java JoliCloud K10 KatanaGTI kde-pim KDE4.1 keyboard kids Kingston Kmail Kmetalgate Konami L3cache lanparty laptop Larrabe laser law layer LCD LED Lenovo Leo LG li-ion Liano LifeSpace lifestyle Lightframe LightPeak links Linksys LiNUX live Livemesh livemessenger liveTV LLU logitech Loop LTE Lynnfield M.I.T. M93 M97 MacOS MAD Mai mainstream malware marketing matrixGTX285 Matsushita MaximusIIIFormula Mbit Meego memory messaging mews MI5remote MicroATX microSD microsoft MicroUSB MID MID. minibook mininova miniPCIe minis Mio miroamer MIT MKV MMOGs MMORPG MOBIL mobile Mobile945GM mobileWiMax mobility Moblin mobo mobos mobos785hipset models monos montevina moorestown Morph motherboard motorola mousepads movies mozilla mp3 mp3players mp4 MPEG-1 MPEG-4 Mpps msi msic msn multi-GPU multicore Multimedia Multiplayer multiplier multithreating multitouch music mybook mybookmirror myphone myspace Myunistaller NAND Nano nanotechnology NASA NASDAQ nature NC10 NEC Nehalem NeoX2 NetbookNB100 netbooks netops new news news tech Nexus NFL nForce nforce 790i nforce780 ning nintendo nokia Northbridge notebooks NSN Nvidia NvidiaGF100 NvidiaSLI nviroment Nvision2008 NVRAM Nymonyx O.T.A. O.T.E OCZ office2007 office2010 office2012 Okteta OLED OLEDTV OLPC on line online OnTelecom Open source OpenGL Openoffice3.0 Opera Operton Origami OTE OTE.ADSL Otenet overclocking Ovistore oxconn Oympic p2p P45 P55 P57 P67 P6TD Deluxe PackardBell Packet pad panasonic partition patch Pavillion pc PCB pci express pci express 3.0 PCIe PCIExpress PCIslots PDA pdf peace Penryn pentium4 pentiumE pentiumSU2700 performance PES2009 PES2010 pestaola Phenon PhenonIIX4955 PhenonX2 PhenonX49950 PhenonX6 Philips phising Phoenix phone photo Photoshop Physx PineTrail Pineview Pioneer piracy platters Playstation Playstation3 PMP portal Poulsbo power powercolor Powergate PRAM press-gr PrivateFolder procesors processlasso processors projectors proxyserver PS3 pspGo PSU Puma Q57 q9100 Qcard QPI quadchannel Quadcore QuadSLI Qualcomm Quanta Quest quicklock quicstart QVGA R800 RadeonHD Radeonhd3650 RadeonHD4830 RadeonHD4870X2 RadeonHD5830 radio radio936 Raid RAM rapidshare RealD3D Realtek recovery registry retail Ribbon riping robot rootkit router RTM RV740 RV770 rv770le RV790 RV870 S3Graphics s60 s60 touch Sabine Safari samsung sandisk Sandy SandyBridge SaoPaolo SAP Sapphire SAS sata sata3.0 SATA3.0Gbps SATA6.0Gbps school SciB science scifi Seagate search searching secure security Server2008 servers serversHTAsist services setfsb setiHome sex sfc shadermodel shaderr sharing sharp Shirt shoutcast sidebar Siemens sites skype SleepnGharge SLI SLI2 Smarconnect smartphone sms SO-DIMM SOAP soccer social networking socket socket775 software SOHO SOI Solaris son sonata Sony sony ericsson Sonyericsson sot sound sp1 sp2 sp3 space speed Speedstep Spider Sports Sprint spyware ssd SSE4.2 SSL start starwars steppinh/ModelSLAEN stream streaming Strike stuff subnotebook subnotebooks suggest Sun superleague superPC SuperRV770 surface suse symantec symbian sytemtray T101H t91 tablet TB TDD9000 TDP tech tech.news tecn Tegra2 Tegra3 Tellas terraflops Tesla tessellation TFT THQ Thuban thunderbolt timeline timings tips Tohiba tomorrow torrent Toshiba touchscreen Touchsmart touchUI Trillian Triple-SLI TriplechannellDDR3 tripleplay tripleSLI trojan truevision Tuning Turboboost turbocore Turbomemory TurboV TurionX2Ulra tutorial TV Tvout tvtuner tweaking twitter U.S.A. ubuntu UE40B6000 UEFA UEFI ugo Ui ultraportable UMPC UMTS Unisus univercity update updates url usa USB 3.0 USB2.0 USB3.0 USBflash VaioF VaioP VaioX VaioZ VDSL VEMUS Venus VIA vibering video Viewsonic virtualDub virtualization virus Vision Vista VistaSP2 visualstudio vivodi VlcPlayer vLite VMD vodafone Voip VoltageTweak Waffer watercooling WD web webcam WebOS websurfing westmere WHDI wi-fi wi-max widescreen widgets WiFi WiGig.wireless Wikipedia WilCharge WiMax Windows windows10 windows7 windows8 WindowsIstaller windowsmobile Windowsresize Windowsvista WindowsXP wireless WirelessHD wirelless WMC wordpress works workshop world worms Wow write WWF x18-m x25-m X380 X49530e X58 xbox360 XD1 Xeon7400 XeonX7460 XFX XML Xnote110 XP XPERIA X1 XPERIA X1 QWERTY XPERIA X10 Xtreme xxx Yahoo Youtube Yukon Z530 zune

2 Column Post

Translate

Mag Posts

Combined Post

Combined Posts 2

Video Posts