athens

Γενναία φορολογικά κίνητρα για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη

Με στόχο να φθάσει στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ως προς τις δαπάνες για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, η κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή το σχέδιο της που προβλέπει σε πρώτη φάση τη χορήγηση φορολογικών κινήτρων και εν συνεχεία τη διοχέτευση πόρων από το ευρωπαϊκό πακέτο των 72 δισ. ευρώ. Με εγκύκλιο που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενεργοποιούνται τα ειδικά φορολογικά κίνητρα και οι απαλλαγές που ψηφίσθηκαν το προηγούμενο διάστημα από τη Βουλή. 
 Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυξάνεται το επιπλέον ποσοστό φορολογικής έκπτωσης των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη από 30% σε 100%, ενώ εισάγεται νέα εναλλακτική διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτημάτων των επιχειρήσεων για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις. Συγκεκριμένα αντί της υποβολής δεκάδων δικαιολογητικών ο έλεγχος των οποίων φθάνει και τος 10 μήνες η επιχείρηση, με την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης, μπορεί να υποβάλει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συνοδευόμενα από έκθεση ελέγχου για την πραγματοποίηση των δαπανών και το ύψος αυτών, η οποία υπογράφεται από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή/και ελεγκτική εταιρεία. Σε αυτήν την περίπτωση, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας προβαίνει σε έλεγχο επί του φυσικού αντικειμένου, ήτοι ελέγχει εάν οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες αφορούν σε δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογίας ενός 6μήνου κι αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τότε οι δαπάνες θεωρούνται εγκεκριμένες. Αν και η πλήρης έκπτωση των σχετικών δαπανών ξεκινά από την 1η Σεπτεμβρίου, οι νέες διαδικασίες καλύπτουν και αιτήσεις δαπανών που έχουν ήδη υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Ταυτόχρονα ενεργοποιούνται φορολογικά κίνητρα και για φυσικά πρόσωπα, που θέλουν να επενδύσουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις. 
Ειδικότερα: - Σε περίπτωση που φορολογούμενος - φυσικό πρόσωπο εισφέρει κεφάλαιο (angel investor) σε κεφαλαιουχική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, ποσό ίσο με το 50% του ποσού της εισφοράς του, εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημά του έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η εισφορά. 
 - Η έκπτωση εφαρμόζεται για εισφορές κεφαλαίων φυσικού προσώπου - επενδυτή, μέχρι του συνολικού ποσού των 300.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος, οι οποίες (εισφορές κεφαλαίων) διενεργούνται σε έως τρεις, κατά τον μέγιστο αριθμό, διαφορετικές νεοφυείς επιχειρήσεις και μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ ανά επιχείρηση. - Η εισφορά κεφαλαίου εκτελείται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικής καταθέσεως. Σημειώνεται ότι στην Ενδιάμεση Έκθεση της Επιτροπής Σοφών, αναφέρεται ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί Εθνικός Οργανισμός Επιστημών (ΕΟΕ), ο οποίος θα συντονίζει τη χρηματοδότηση και την αξιολόγηση της έρευνας. 
Ο βασικός στόχος είναι η δημιουργία μιας δομής που θα υποστηρίζει την έρευνα μακροπρόθεσμα, με σταθερή στρατηγική όσον αφορά τις προτεραιότητες και θα συντονίζει τις ερευνητικές χρηματοδοτήσεις στα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα. Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες της χώρας που υποστηρίζονται από τον κρατικό προϋπολογισμό να βρίσκονται υπό τη σκέπη του οργανισμού.

About Freegr network

Από το Blogger.