τεχνολογία

Big Data και Business Analytics Centre of Competence στην Ελλάδα από την IBM

Νέο κέντρο εξειδίκευσης στον τομέα των Big Data & Business Analytics στην Ελλάδα (Center of Competence) θα δημιουργήσει η IBM, ενισχύοντας τη δραστηριότητά της στον τομέα παροχής τεχνολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στην περιοχή, αντλώντας από τις εγχώριες, υψηλών προδιαγραφών δεξιότητες. Το νέο κέντρο θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις και οργανισμούς να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τεχνολογίες Business Analytics και Cognitive Computing (γνωστικά υπολογιστικά συστήματα), βελτιώνοντας τις επιχειρησιακές λειτουργίες τους και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους στην παγκόσμια αγορά. Η ομάδα εξειδικευμένων Συμβούλων του εν λόγω κέντρου, που εντάσσεται στο τομέα Υπηρεσιών της IBM Ελλάδος, θα παρέχει στους πελάτες διεθνούς επιπέδου τεχνογνωσία βασιζόμενη: Στον τομέα Έρευνας της ΙΒΜ, ο οποίος επικεντρώνει τα δύο τρίτα των δραστηριοτήτων του στους τομείς των Big Data και Analytics και στο ταχέως αναπτυσσόμενο πεδίο του Cognitive Computing.
Στις συνδυασμένες δυνατότητες που δημιουργούνται από τις πάνω από 30 εξαγορές εξειδικευμένων εταιρειών, τις οποίες πραγματοποίησε η IBM στους τομείς των Big Data και Analytics κατά τα τελευταία πέντε έτη Στην πρόσβαση σε περισσότερο από 15.000 συμβούλους και 400 μαθηματικούς της IBM παγκοσμίως, οι οποίοι απασχολούνται αποκλειστικά στους τομείς των Big Data και Analytics Στη συνεργασία με πάνω από 6.000 εμπορικούς συνεργάτες σε διεθνές επίπεδο, οι οποίοι εργάζονται από κοινού με την IBM προκειμένου να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα Big Data. Στη γνώση που έχει αποκομίσει από χιλιάδες επιτυχημένες συνεργασίες με επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.

About Freegr network

Από το Blogger.